හිතවත් පරිශීලක,

RayHaber වෙබ් අඩවිය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු,

පහත දැක්වෙන මෘදු රහස්යතා ගිවිසුමක් මගින් අපගේ වටිනා පරිශීලකයින්ට RayHaber සපයන තොරතුරු සහ සේවාවන් සැපයීම පාලනය කරයි.

RayHaber වෙබ් අඩවි ආකෘති ඇතුළත් කර හෝ සම්පූර්ණ කිරීමෙන් සෑම පරිශීලකයෙක්ම, "ප්රකාශන තොරතුරු", "රහස්යතා ගිවිසුමේ" සහ "බිල් භාවිතා කිරීමේ නියමයන්" Ray කියවා ඒවා පිළිගෙන ඇත.

 1. කිසියම් විශ්ලේෂණයක් පැවැත්වීමට වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන අමුත්තන් විසින් අමුත්තන් විසින් ලියාපදිංචි කර ඇති සහ අමුත්තන් විසින් රැස් කරන ලද තොරතුරු Ray Rayger විසින් භාවිතා කළ හැකිය. RayHaber හට මෙම තොරතුරු හුවමාරු කර ගත හැකිය. කෙසේ වෙතත්, පරිශීලකගේ කැමැත්ත නොමැතිව විද්යුත් තැපැල් සහ අනෙකුත් පෞද්ගලික තොරතුරු කිසිදු හවුල්කරුවෙකු, සමාගමක්, සංවිධානයක් හෝ වෙනත් සංවිධානයක් සමඟ බෙදා නොගනී.
 2. RayHaber විසින් ලියාපදිංචිය හා ලියාපදිංචි අමුත්තන්ගේ විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය, නම, වාසගම, දුරකථන අංකය සහ වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි කිරීමේදී ඇතුළත් කර ඇති ඕනෑම තොරතුරක් පරිශීලකයා වෙනත් ආකාරයකින් නියම කර නොමැති නම්, ඕනෑම ව්යාපාරික හවුල්කරුවෙකු, සමාගමක්, ආයතනයක් හෝ වෙනත් සංවිධානයක් සමඟ බෙදා නොගනී.
 3. RayHaber යනු ඔබගේ පුද්ගලික තොරතුරු පහත දැක්වෙන නීතිමය නඩු වලදී සහ නෛතික ක්රියාපටිපාටියන් වේ: 3. මිනිසුන්ට විවෘත වේ.

අ) නීති බලධාරීන්ගෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් තිබේ නම්,
b.) RayHaber අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම හා ආරක්ෂා කිරීම.
c.) භාවිතා කරන නියමයන් යටතේ ඔබ පිළිගන්නා නීතිවලට අනුකූලව.

 1. ඔබගේ ලියාපදිංචි පුද්ගලික තොරතුරු ඔබට පමණක් RayHaber හි දැකිය හැකිය. මෙම තොරතුරු වෙනත් ආයතනයක් හෝ සංවිධානයක් සමඟ කිසිදු ආකාරයකින් විකිණීම, කුලියට හෝ හුවමාරු නොකළ යුතුය. මෙම UM රහස්යතා ගිවිසුමේ නියමයන් හැරුණු කොට 3 හැර. පුද්ගලයන් සමඟ බෙදා නොගනී. මෙම කොන්ත්රාත්තුවේ දී සිදු කර ඇති කොන්දේසි ඉටුකිරීමට රේහාන් සියළුම පියවර ගත හැකිය.
 2. RayHaber විසින් එකතු කරන ලද තොරතුරු මහජනතාව නොවන සුරක්ෂිත පරිසරයක ගබඩා කර ඇත. RayHaber පරිසරය තුළ තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සෑම කර්මාන්ත ප්රමිතියක්ම භාවිතා කරයි.
 3. ඕනෑම අවස්ථාවක ඔබ ඇතුල් කරන පෞද්ගලික තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීමට සහ වෙනස් කිරීමට ඔබට අයිතියක් තිබේ. ඔබ මෙම රහස්යතා ගිවිසුමට අවනත නොවී ඇත්නම් සේවා ගිවිසුමට එකඟ නොවීමි.
 4. අන්තර්ජාලයේ ස්වභාවය අනුව ප්රමාණවත් ආරක්ෂක පියවරයන් තොරව අන්තර්ජාලය තුල තොරතුරු හුවමාරු කර ගත හැකි අතර අනවසර පුද්ගලයින් විසින් ගත හැකි හා භාවිතා කළ හැකිය. එවැනි භාවිතය හා භාවිතය නිසා සිදුවන හානිය සම්බන්ධයෙන් RayHaber වගකිව යුතු නොවේ.
 5. සමහර අවස්ථාවලදී, පෞද්ගලික නොවන තොරතුරු එකතු කළ හැකිය. මෙම වර්ගයේ තොරතුරු සඳහා උදාහරණයක් ලෙස ඔබ භාවිතා කරන අන්තර්ජාල බ්රවුසරයේ වර්ගය, ඔබේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය, සබැඳි හෝ දැන්වීම් මගින් ඔබ අපේ වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිස ඇති වෙබ් අඩවියේ නම.
 6. ඔබ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන විට තොරතුරු ඔබේ පරිගණකයේ තබා ගත හැක. මෙම තොරතුරු බයිස් කුකී ඇඩා ආකෘතියේ හෝ සමාන ගොනුවක් තුළ ඇති අතර එය අපට කිහිප ආකාරයකින් උපකාරී වනු ඇත. උදාහරණයක් ලෙස කුකීස් ඔබගේ වෙබ් අඩවි සහ දැන්වීම් ඔබගේ කැමැත්ත හා මනාපයන් අනුව සංවිධානය කිරීමට ඉඩ සලසයි. සෑම අන්තර්ජාල බ්රව්සරයකම ඔබේ දෘඪ තැටියේ සිට කුකීස් මකා දැමීම සඳහා විකල්ප ඇත, ඒවා ලිවීමෙන් වැළැක්වීම හෝ සුරැකීමට පෙර අනතුරු ඇඟවීමේ පණිවිඩයක් ලැබෙනු ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා ඔබේ බ්රවුසරයේ උදව් ලිපිගොනු සහ භාවිත තොරතුරු වෙත යොමුවන්න.
 7. වෙබ් අඩවියේ සහ අපගේ සේවාදායකයින් අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක කිරීම, ගැටළු විසදීමට හා විසඳීමට ඔබගේ IP ලිපිනය භාවිතා වේ. ඔබගේ IP ලිපිනය ඔබව හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කරයි.
 8. මෙම වෙබ් අඩවිය වෙනත් වෙබ් අඩවි වලට සබැඳි සපයයි. රහස්යභාවය යනු මෙම වෙබ් අඩවිය තුළ පමණි. අනෙක් වෙබ් අඩවි ආවරණය නොකරයි. මෙම වෙබ් අඩවියේ සහ වෙනත් වෙබ් අඩවිවල ඇති සබැඳි වල භාවිතා කිරීම සම්බන්ධ වෙබ් අඩවි වල රහස්යතා ප්රතිපත්තිය සහ කොන්දේසි වලංගු වේ. ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියේ සිට මෙම සබැඳිය සමඟ ඔබ යන වෙනත් වෙබ් අඩවිවල මෙම වෙබ් අඩවිවල පෞද්ගලිකත්ව ප්රතිපත්තිය සහ භාවිතයේ කොන්දේසි, කියවා නිර්දේශ කරනු ලැබේ.
 9. අපගේ යටිතල පහසුකම් භාවිතා කරන අපගේ පාරිභෝගිකයින්ගේ පෞද්ගලික හෝ සමාගම් තොරතුරු, විද්යුත් තැපැල් ලිපින, සංඛ්යාලේඛන සහ සංචාරක ආකෘති තෙවන පාර්ශවයන් සමඟ බෙදා නොගනී.
 10. නිල නොවන නාලිකාවලින් කළ හැකි අයදුම්පත් හැර රාජ්ය වෙබ් අඩවියට අයත් ලොගයන් රහසිගතව තබාගත යුතුය. (රාජ්ය නීතිඥ කාර්යාලය, ආරක්ෂක තොරතුරු තාක්ෂණ කාර්යාංශය). ප්රවේශ ලොග් 180 දින තුළ ගබඩා කර ඇත.
 11. අමුත්තන් සමාලෝචන, අමුත්තන්ගේ සාමාජික තොරතුරු, තොරතුරු වෙත පිවිසීමට (IP, timestamp, useragent) ප්රවෘත්ති පද්ධතියේ අඩංගු වන අතර රහසිගතව රහ්මාන් රඳවා තබා ගැනීමේ අයිතිය රඳවා තබා ගනී. මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන් ඔබ මෙම අනේවාසික හෝ සුරැකුම්පත් සුරැකුම්පත් සඳහා වෙනස්කම් හෝ වෙනස්කම් වලට එකඟ වේ.
 12. කේත, පුවත්, පින්තූර, සම්මුඛ සාකච්ඡා වැනි ඕනෑම ආකාරයක අන්තර්ගතයන් පිළිබඳ හිමිකම් අයිතිය RayHaber.com සතු වේ. සියලුම ලිපි, ද්රව්ය, පින්තූර, ශබ්ද ගොනු, සජීවිකරණය, වීඩියෝ, සැලසුම් සහ සංස්කරණයන් මගින් හිමිකම් ආරක්ෂා කර ඇත. RayHaber.com හි ලිඛිත අවසරයකින් තොරව ඒවා පිටපත් කිරීම, බෙදා හැරීම, වෙනස් කිරීම හෝ ප්රකාශයට පත් නොකළ හැකිය. පිටපත් කිරීම සහ භාවිතය අවසරයකින් තොරව කළ නොහැක.
 13. RayHaber.com බාහිර සබැඳි වෙනත් පිටුවක විවෘත කර ඇත. ප්රකාශයට පත් වූ ලිපි හා අදහස් සඳහා කතුවරු වගකිව යුතුය. දැනුම් දීමකින් තොරව RayHaber.com ඕනෑම වේලාවක වෙනස් කළ හැකිය. මෙම වෙබ් අඩවියේ තොරතුරු මගින් සිදු කරන ලද දෝෂයන් සම්බන්ධයෙන් අපි වගකිව යුතු නැත.
 14. අඩවියේ සියලුම බාහිර සබැඳි වෙනම පිටුවක විවෘත කර ඇත. බාහිර සබඳතා සඳහා RayHaber.com වගකියන්නේ නැත.
 15. ඔබ හා ඔබේ අමුත්තන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයට වැදගත් වන රේහබ්බර් පහත දැක්වෙන ලිපි වල නීති රීති අනුගමනය කිරීමට පොරොන්දු වෙනවා.
 16. © Copyright 2019 RayHaber.com සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්

මෙම වෙබ් අඩවිය ස්පෑම් අඩු කිරීම සඳහා Akismet භාවිතා කරයි. ඔබේ ප්රතිචාර දත්ත සැකසූ ආකාරය ඉගෙන ගන්න.