කරබුක් විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුන්
41 කොකාලි

KBU දුම්රිය පද්ධති සමාජ ශාලාවේ සිසුන් උද්‍යානයට පැමිණේ

KBU රේල් සිස්ටම් ක්ලබ් සිසුන්ගෙන් ප්‍රවාහනය උද්‍යානයට පැමිණීම; කොකේලි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාවේ අනුබද්ධිත ට්‍රාන්ස්පෝට් පාර්ක් ඒ., කරබාක් විශ්ව විද්‍යාලයේ දුම්රිය පද්ධති ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ එක්ස්එන්එම්එම්එක්ස් සිසුන්ට දුම්රිය පද්ධති පිළිබඳ ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් බෙදාහදා ගැනීමට සත්කාරකත්වය සැපයීය. [වැඩි විස්තර ...]