දිවා රෑ නොබලා කූඩයේ සනීපාරක්ෂක කටයුතු දිගටම කරගෙන යයි
06 ඇන්කාරා

කූඩයේ විෂබීජ නාශක වැඩ දිවා රෑ නොනවත්වා කරගෙන යයි

සිය නිලධරයන් සමඟ 7/24 විෂබීජ නාශක හා පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු අනුගමනය කළ අන්කාරා මෙට්‍රොපොලිටන් නගරාධිපති මන්සූර් යවාට අවශ්‍ය වූයේ සියලුම ඒකක සුපරීක්ෂාකාරී වීමයි. පොදු ප්‍රවාහන, කුලී රථ හා කුඩා බස් රථවල දෛනික වන්ධ්‍යාකරණ කටයුතු [වැඩි විස්තර ...]

අගනුවර කොරෝනා වයිරස් සඳහා නව පියවර
06 ඇන්කාරා

ප්‍රාග්ධනයේ කිරීටක වෛරසය සඳහා ගනු ලබන නව පියවර

කිරීටක වෛරසයට එරෙහිව සටන් කිරීමේ විෂය පථය තුළ අන්කාරා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව සිය සියලුම ඒකක පිළිබඳව විමසිල්ලෙන් සිටී. මෙට්රොපොලිටන් නගරාධිපති මන්සූර් යවාස්ගේ උපදෙස් ඇතිව නව පූර්වාරක්ෂාව පිළිබඳ තීරණ හඳුන්වා දෙන ලදී. මෙට්‍රොපොලිටන් සතු ව්‍යාපාර වලින් ලබාගත් කුලී ගාස්තු [වැඩි විස්තර ...]

කුලී රථ සහ ඩොල්මස් අගනුවර විෂබීජහරණය කරනු ලැබේ
06 ඇන්කාරා

කුලී රථ සහ මිනි බස් අගනුවර විෂබීජහරණය කර ඇත

වසංගත රෝගවලට එරෙහිව සටන් කරමින් දැඩි අතිකාල දීමනා සහ පොදු ප්‍රවාහන වාහනවල නිතිපතා විෂබීජ නාශක කටයුතු කරන මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව අගනුවර සේවය කරන කුලී රථ 7 701 ක් සහ ඩොල්මි 2 56 ක් පටවා ඇත. [වැඩි විස්තර ...]

06 ඇන්කාරා

ඇන්කාරා YHT දුම්රිය ස්ථානයේ කැරළිකාර

අන්කාරා YHT දුම්රිය ස්ථාන කැරැල්ල: ගාර් ටැක්සි නව ටැක්සි රියදුරන්, නව YHT දුම්රිය ස්ථානය, ඔවුන්ට නැවතුමක් වෙන් කර නොමැති අතර ද penal ුවම් චෝදනා මත මගීන් රැගෙන යාම සඳහා දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිටදී යොදන ලදි. [වැඩි විස්තර ...]

06 ඇන්කාරා

ටැක්ටිස් යේ ටී. එන්

කුලී රථ රියදුරන්ට නව අන්කාරා YHT දුම්රිය ස්ථානයේ ජංගම දුරකථනය අවශ්‍යයි: කුලී රථ රියදුරන් පියවර ගත් ස්ථානයට යාබදව අලුතින් විවෘත කරන ලද YHT දුම්රිය ස්ථානය. කුලී රථ රියදුරන් කියා සිටින්නේ මගීන් ද ගොදුරු වී ඇති බවයි [වැඩි විස්තර ...]