අගනුවර කොරෝනා වයිරස් සඳහා නව පියවර
06 ඇන්කාරා

ප්‍රාග්ධනයේ කිරීටක වෛරසය සඳහා ගනු ලබන නව පියවර

කිරීටක වෛරසයට එරෙහිව සටන් කිරීමේ විෂය පථය තුළ අන්කාරා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව සිය සියලුම ඒකක පිළිබඳව විමසිල්ලෙන් සිටී. මෙට්රොපොලිටන් නගරාධිපති මන්සූර් යවාස්ගේ උපදෙස් ඇතිව නව පූර්වාරක්ෂාව පිළිබඳ තීරණ හඳුන්වා දෙන ලදී. මෙට්‍රොපොලිටන් සතු ව්‍යාපාර වලින් ලබාගත් කුලී ගාස්තු [වැඩි විස්තර ...]

06 ඇන්කාරා

ගුෙන්පර්ක් මිනිබිස් සඳහා වන ජනමත විචාර යෝජනාව ගොකෝසෙක් වෙතින් නිමා වේ

ගොවෙන්පාර්ක් මිනිබස් නැවතුම් සඳහා ජනමත විචාරණ යෝජනාව: අන්කාරා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාවේ නගරාධිපති මෙලිහ් ගෝකෙක්, ගොවන්පාර්ක් හි කුඩා බස් නැවතුම් පොළවල් භූගතව නවතා ගෙන ගොවන්පාර්ක් සඳහා හරිත පෙට්ටියක් ඉදිකර තිබේ. [වැඩි විස්තර ...]

06 ඇන්කාරා

මෙට්රෝ සහ අකරාරේ යන ගුවන් ගමන් සාමාන්යයෙන් ඇන්කාරාවේ සාමාන්ය තත්වයට පත්වේ

අන්කාරා හි මෙට්‍රෝ සහ අන්කාරේ ගුවන් ගමන් යථා තත්ත්වයට පත්වේ: අන්කාරා හි මෙට්‍රෝ සහ අන්කාරේ ගුවන් ගමන් යථා තත්ත්වයට පත්වේ.බස් මාර්ග සපයනු ලබන්නේ විකල්ප මාර්ග මගිනි. රතු ක්‍රෙසන්ට්, මෙට්‍රෝ සහ අන්කරේ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය හේතුවෙන් කලාපයේ ගමනාගමනයට වසා ඇත [වැඩි විස්තර ...]

06 ඇන්කාරා

ඇන්කාර් නගරයේ සිදුවූ පිපිරීම හේතුවෙන් මාර්ග තදබද සමහර පාරවල් වසා තිබිණි

අන්කාරා හි ඇති වූ පිපිරීම හේතුවෙන් සමහර මාර්ග ගමනාගමනය සඳහා වසා දමා ඇත: පිපිරීම හේතුවෙන් අන්කාරා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව, අටටුර්ක් බොලිවාර්ඩ්, රතු ක්‍රෙසන්ට් හන්දිය, අකායි හන්දිය ද්වි පාර්ශ්වික වාහන ගමනාගමනය සඳහා වසා ඇති බව වාර්තා විය. අන්කාරා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් [වැඩි විස්තර ...]

06 ඇන්කාරා

මෙට්රෝ නෞකාව නිසා ඇන්කර්හි ඇතැම් මයිනේස් මාර්ග වෙනස් වී ඇත

මිනිබස් වෙළෙඳුන්ගේ අන්කාරා වාණිජ මණ්ඩලය විසින් කරන ලද විධිවිධානයක් සමහර කුඩා බස් මාර්ගවල ගමන් මාර්ගය වෙනස් කර ඇත. මෙම වෙනසට අනුව ඩික්මන් සහ අයිරන්සි කුඩා බස් රථ ගෙවන්පාර්ක්, යාහියා ගැලිප් වීදිය සහ මිලි මාෆෆා වීදියෙන් පිටත් වේ [වැඩි විස්තර ...]