විශාල උමං උමග තුළ මාර්ග අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කරන ලදී
41 කොකාලි

මහා සේකා උමගෙහි මාර්ග අලුත්වැඩියා කිරීම

පුරවැසියන්ට තම වාහන සමඟ අධිවේගී මාර්ගවල වඩාත් සුවපහසු ලෙස ගමන් කළ හැකි වන පරිදි ප්‍රවාහන ව්‍යාපෘති සඳහා වැදගත්කමක් ලබා දෙන කොකේලි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව, දිරාපත් වූ මාර්ගවල නඩත්තු හා අලුත්වැඩියා කටයුතු ද සිදු කරයි. විද්‍යා කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව [වැඩි විස්තර ...]

izmit හි පදිකයින්ගේ ඉහළ ගමන් සෝපාන නිතර පිරිසිදු කරනු ලැබේ
41 කොකාලි

ඉස්මයිට් හි පදික මාර්‍ග සෝපාන නිතර පිරිසිදු කරනු ලැබේ

විශේෂයෙන් නාගරික ජීවිතයේදී පුරවැසියන්ගේ ආරක්ෂිත ප්‍රවාහනය සඳහා පදික මාර්‍ගයන් ඉතා වැදගත් වේ. වැඩිහිටි හා ආබාධිත පුරවැසියන් සාමාන්‍යයෙන් අධිවේගී මාර්ගවල විදුලි සෝපාන භාවිතා කරයි. කොකේලි අගනගර නාගරික උද්‍යාන හා උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව [වැඩි විස්තර ...]

ඩිලෝවාසි සෑදලයේ සන්ධිස්ථානයක වැඩ නිම කර ඇත
41 කොකාලි

ඩිලෝවාස් අයිනර්ස් හන්දියේ වැඩ නිම කර ඇත

කොකේලි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් 'අයිනර්ස් හන්දිය - යාවුස් සුල්තාන් සෙලීම් මාවත සම්බන්ධතා පාර' ව්‍යාපෘතිය නිම කර ඇති අතර එමඟින් ඩිලෝවාස් දිස්ත්‍රික්කයට ඇතුළුවීම සහ පිටවීම පහසු වනු ඇත. අයනර්ස් හන්දියෙන් ඇතුළු වී පිටවන හුස්ම ගන්නා වාහන [වැඩි විස්තර ...]

යෝධ ව්‍යාපෘතියත් සමඟ ගෙබ්ස් ඕඑස්බී වල රථවාහන ity නත්වය අඩු වනු ඇත.
41 කොකාලි

යෝධ ව්‍යාපෘතිය සමඟ Gebze OIZ වල රථවාහන ens නත්වය අඩු කරනු ඇත

කොකේලි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව සිය ව්‍යාපෘති සඳහා නව එකක් එක් කරන අතර එමඟින් ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා පහසුවක් වනු ඇත. මෙම දිශාවට මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව යනු ජෙබ්ස් ඕඑස්බී කලාප සහ ජෙබ්ස් දිස්ත්‍රික් කේන්ද්‍රය අතර ටීඊඑම් අධිවේගී මාර්ගයේ රථවාහන ity නත්වය අඩු කිරීමයි. [වැඩි විස්තර ...]

වසර පුරා මහාමාර්ග පිරිසිදු කරනු ලැබේ
41 කොකාලි

කොකේලි හි වසර පුරා මහාමාර්ග පිරිසිදු කර ඇත

Kocaeli තත්වය අවශ්යතා තුල පිහිටි, තුර්කියේ කාර්ය බහුලම මාර්ග හා ඊ-100 හා පිරිසිදු වූ D-130 මාර්ගය මෙට්රොපොලිටන් මහ නගර සභා බල ය විසින් ඉටු කරනු ලබයි. නගරයේ ප්‍රධාන මාර්ගවල මහාමාර්ග පිරිසිදු කිරීම ඉතා වැදගත් වේ [වැඩි විස්තර ...]

ඉහළ රාත්‍රියේ කොකේලි හි සෝපානයක් සිදු කෙරේ
41 කොකාලි

කොකේලි ඩී -100 ගුවන් පාලමේ විදුලි සෝපානය ඉදි කෙරේ

ප්‍රවාහනයේ වැදගත් ව්‍යාපෘති රාශියක් සාක්ෂාත් කර ගත් කොකේලි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව, පදිකයින්ට ගමනාගමන මෙන්ම වාහනවලද සුවපහසු කිරීම සඳහා සිය කටයුතු කරගෙන යයි. කර්ෆෙස් දිස්ත්‍රික්කයේ මිමාර් සීනන් මහලේසි දිස්ත්‍රික්කයේ ඩී -100 අධිවේගී මාර්ගය [වැඩි විස්තර ...]

izmit salim dervisoglu street විකල්පයක් වනු ඇත
41 කොකාලි

İzmit Salim Dervişoğlu වීදිය D-100 සඳහා විකල්පයක් වනු ඇත

වාහන තදබදය පහසු කිරීම සහ පුරවැසියන්ගේ ප්‍රවාහනයට පහසුකම් සැලසෙන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කර ඇති කොකේලි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව, ඉස්මිත් සලීම් ඩර්විනොයිලු වීදිය විවෘත කරයි, එය ද්විත්ව මාර්ග 2 × 2 දක්වා පුළුල් කර ඇත. D-100 අධිවේගී මාර්ගයට විකල්පයක් ලෙස [වැඩි විස්තර ...]

ඇමති තුර්හාන් කි.ග්‍රෑ
14 බොල්ලු

ඇමති ටර්හාන් බොලූ කන්දෙහි කේ.ජී.එම් සේවකයින් සමඟ අලුත් අවුරුද්දට පිවිසියේය

ප්‍රවාහන හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය කහිත් ටර්හාන්, ඇනටෝලියානු මෝටර් රථ මාර්ගයේ බොලූ කොටසේ සහ ඩී -100 යතුරුපැදියේ වැඩ කරන මහාමාර්ගවල සේවකයින් හමුවිය. [වැඩි විස්තර ...]

gebzede d අධිවේගී මාර්ගය සෑම දිනකම පිරිසිදු කෙරේ
පාර්ලිමේන්තුවේ මහ

Gbze හි D-100 අධිවේගී මාර්ගය සෑම දිනකම පිරිසිදු කෙරේ

D-100 අධිවේගී මාර්ගය සෑම දිනකම Gebze හි පිරිසිදු කර ඇත; Kocaeli, තුර්කියේ ස්ථානය හා මාර්ගය D-100 පිරිසිදු මෙට්රොපොලිටන් මහ නගර සභා බල විසින් කර ඇති කාර්ය බහුලම ගමන් මාර්ග වලින් එකක් තුළ පිහිටා කළ යුතු ය. විශේෂයෙන් කාර්මික ව්යවසායන් සංකේන්ද්රනය වී ඇත. [වැඩි විස්තර ...]

සලීම් ඩර්විසොග්ලු වීදියේ ඉදිකර ඇති ජංගම නැවතුම් ස්ථානවල බංකු තබා තිබුණි
41 කොකාලි

සලීම් ඩර්විනොයිලු වීදියේ ඉදිකර ඇති ජංගම නැවතුම් ස්ථානවල බංකු

සලීම් ඩර්විනොයිලු වීදියේ ඉදිකරන ලද ජංගම නැවතුම් ස්ථානවල බංකු තබා තිබුණි; කොකේලි මෙට්රොපොලිටන් මහ නගර සභාව, සක්මන් මළුවේ, උද්‍යාන හා ගෙවතු වැනි හරිත ප්‍රදේශ මෙන්ම නගර මධ්‍යයේ අවශ්‍ය නාගරික උපකරණ [වැඩි විස්තර ...]

ජංගම දුරකථන dervisoğlu හි විධිමත් ගමනාගමනය නවතා දමයි
41 කොකාලි

සලීම් ඩර්විනොව්ලු හි ජංගම ගමනාගමනය විධිමත් කිරීම

ජංගම නැවතුම් සලීම් ඩර්විනොව්ලු හි විධිමත් ගමනාගමනය; එය පිහිටා ඇත්තේ ඩී -100 අධිවේගී මාර්ගයට විකල්පයක් වන ඉස්මිත් සලීම් ඩර්විනොලුලු වීදියේ වන අතර එය කොකේලිහි කරාමර්සෙල්, ගොල්කොක් සහ බායිස්කෙල් දිස්ත්‍රික්ක වෙත පොදු ප්‍රවාහනය සඳහා යොදා ගනී. [වැඩි විස්තර ...]

නිරුපද්‍රිත ඩර්විසොග්ලුන්ඩා සාක්කු විවෘත ගමනාගමනය ලිහිල් කරයි
41 කොකාලි

සලීම් ඩර්විනොලු විවෘත සාක්කු

D-100 අධිවේගී මාර්ගයට විකල්පයක් වන ඉස්මිත් සලීම් ඩර්විසොග්ලු වීදියේ ජංගම නැවතුම් ස්ථාන, කොකේලිහි කරමුර්සෙල්, ගොල්කුක් සහ බැසිස්කෙල් දිස්ත්‍රික්ක වෙත පොදු ප්‍රවාහනය සඳහා භාවිතා කරයි. [වැඩි විස්තර ...]

ගමනාගමන විධිවිධාන
41 කොකාලි

අයින්ස් හන්දියේ රථවාහන කටයුතු

නැගෙනහිර පැත්තෙන් ඩිලෝවාස් දිස්ත්‍රික් කේන්ද්‍රයට පිවිසීමට පහසුකම් සැලසීම සඳහා කොකේලි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව “අයිනර්ස් හන්දිය - යාවුස් සුල්තාන් සෙලීම් වීදි සම්බන්ධතා පාර” ව්‍යාපෘතියේ අඛණ්ඩව කටයුතු කරයි. අක්ෂි ඡේදනය [වැඩි විස්තර ...]

salim dervisogluna දෙවන ජංගම කුටිය ඉදිවෙමින් පවතී
41 කොකාලි

දෙවන ජංගම මධ්‍යස්ථානයක් ඉදිකිරීමට සලීම් ඩර්විනොලුලු

කොකේලිහි කරාමර්සෙල්, ගොල්කොක් සහ බායිස්කෙල් දිස්ත්‍රික්ක වෙත පොදු ප්‍රවාහනය සඳහා භාවිතා කරන ඩී-එක්ස්එන්එම්එක්ස් අධිවේගී මාර්ගයට විකල්පයක් වන සලීම් ඩර්විනොලුලු වීදියේ ජංගම නැවතුම් ස්ථාන ඉදිකිරීම. [වැඩි විස්තර ...]

dilovasina පිවිසුම් පිටවීම ලිහිල් වනු ඇත
41 කොකාලි

ඩිලෝසාසියට ඇතුල්වීම

කොකෝලි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව, ඩිලෝවාසැන්ඩා පුරවැසියන් 'අයිනර්ස් හන්දිය - යාවුස් සුල්තාන් සෙලීම් වීදි සම්බන්ධතා පාර' ව්‍යාපෘතිය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරයි. ව්‍යාපෘතියේ විෂය පථය තුළ, ඩී-එක්ස්එන්එම්එක්ස් පාරේ ඩිලෝවාස් දිස්ත්‍රික්කයේ සහභාගීත්වය සහ [වැඩි විස්තර ...]

ඇනටෝලියානු අධිවේගී මාර්ගයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු
41 කොකාලි

ඇනටෝලියානු මෝටර් රථ මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

ඇනටෝලියන් යතුරුපැදියේ ඇනටෝලියන් දිශාවට ඉස්මට් ඊස්ට් හන්දිය සහ ඇඩපසරේ ගාස්තු අතර සුපිරි ව්‍යුහය අළුත්වැඩියා කිරීමේ හා අලුත්වැඩියා කිරීමේ කටයුතු හේතුවෙන් 15 ඔක්තෝබර් දක්වා පැය 21.00-06.00 දක්වා වසා තබනු ඇත. ආණ්ඩුකාරවරයාගේ ප්‍රකාශයට අනුව, [වැඩි විස්තර ...]

ටොන් ඉහළට
41 කොකාලි

95 ටොන් ඕවර්පාස් 1 එක රැයකින්

ගමනාගමන වාහන වලට අමතරව, කොකේලි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් නගරයට නව හා නවීන පදික මාර්‍ගයන් අඛණ්ඩව සපයයි. ඉස්මයිට් හි යෙනිඩෝකාන් දිස්ත්‍රික්කයේ සෙටින් එමේ [වැඩි විස්තර ...]

නව සාක්කු මඟින් තදබදය පහසු කරයි
41 කොකාලි

නව සාක්කු මගින් ඉස්මට් ගමනාගමනය ලිහිල් වේ

D-100 අධිවේගී මාර්ගයට විකල්ප මාර්ගයක් ලෙස ඉස්මිත් සලීම් ඩර්විසොග්ලු වීදිය පුරවැසියන්ට සේවය කරයි. ඉස්මිත් මධ්‍යයේ ඇඩ්නාන් මෙන්ඩරෙස්, මිමාර් සිනාන් සහ ටර්ගුට් ඉසාල්ගේ පාලම් භාවිතා කරන පුරවැසියන් [වැඩි විස්තර ...]

යාවුස් සුල්තාන් සෙලීම් වීදිය සමඟ මංසන්ධිය
41 කොකාලි

අයිනර්ස් මංසන්ධියට යාවුස් සුල්තාන් සෙලීම් වීදිය හමුවෙයි

කොකේලි මෙට්රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් ආරම්භ කරන ලද ඩිලෝවාස් 'අයිනර්ස් හන්දිය - යාවුස් සුල්තාන් සෙලීම් වීදි සම්බන්ධතා පාර' ව්‍යාපෘතියේ වෙසෙන පුරවැසියන්ගේ ජීවිත සඳහා පහසුකම් සැලසීම සඳහා, රටේ පිවිසුම් සහ පිටවන වාහන හුස්ම ගනු ඇත. ව්‍යාපෘතියේ විෂය පථය තුළ, [වැඩි විස්තර ...]

ඩර්විසොග්ලු වීදිය ළඟදීම ගමනාගමනය වසා දමනු ඇත
41 කොකාලි

සලීම් ඩර්විනොලු වීදිය කෙටි කාලයක් සඳහා ගමනාගමනය සඳහා වසා තැබෙනු ඇත

කොකේලි මෙට්රොපොලිටන් මහ නගර සභාව, ඉස්මිත් සලීම් ඩර්විනොලුලු වීදිය 3 වන අදියර වැඩ කටයුතු පූර්ණ වේගයෙන් සිදු කරයි. එය ඩී -100 අධිවේගී මාර්ගයට විකල්පයක් ලෙස සේවය කරන අතර නවීන ද්විත්ව මංතීරු මාර්ගයක් බවට පත්වනු ඇත. [වැඩි විස්තර ...]

සලීම් ඩර්විසොග්ලු වීදිය පළමු ඇස්ෆල්ට් වේදිකාවට විසි කරන ලදී
41 කොකාලි

සලීම් ඩර්විසොග්ලු වීදිය, 3. එටැප් හි පළමු තාර ඉවතලනු ලැබේ

කොකේලි මෙට්රොපොලිටන් මහ නගර සභාව, ඉස්මිත් සලීම් ඩර්විනොලුලු වීදිය 3 වන අදියර වැඩ කටයුතු පූර්ණ වේගයෙන් සිදු කරයි. එය ඩී -100 අධිවේගී මාර්ගයට විකල්පයක් ලෙස සේවය කරන අතර නවීන ද්විත්ව මංතීරු මාර්ගයක් බවට පත්වනු ඇත. [වැඩි විස්තර ...]

ඉස්තාන්බුල් හි ගොස්ටෙප් පදික පාලම අලුත්වැඩියා වෙමින් පවතී
ඉස්තාන්බුල්

ඉස්තාන්බුල් හි අලුත්වැඩියා කරන ලද ගොස්ටෙප් පදික පාලම

ඉස්තාන්බුල් මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් ගුස්ටෙප් පදික පාලම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටී. D-100 අධිවේගී මාර්ගයේ ගොස්ටෙප් වෛද්‍ය උද්‍යාන ප්‍රදේශයේ පාලම් ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු වල විෂය පථය තුළ 2 සැලසුම් කර ඇත [වැඩි විස්තර ...]

dilovasının පාර සහ පදික වේදිකා කටයුතු දිගටම කරගෙන යයි
41 කොකාලි

ඩිලෝවාස් හි මාර්ග සහ පදික වේදිකා වැඩ

කොකෝලි මෙට්රොපොලිටන් මහ නගර සභාව ඩිලෝවාස් සඳහා තවත් වැදගත් ව්‍යාපෘතියක් සාක්ෂාත් කරමින් සිටී. දිස්ත්‍රික්කයේ නැගෙනහිර පැත්තෙන් පිවිසීම සහ පිටවීම යන අගනගරයේ ක්‍රියාත්මක වන 'අයිනර්ස් හන්දිය - යාවුස් සුල්තාන් සෙලීම් වීදි සම්බන්ධතා පාර' ව්‍යාපෘතිය [වැඩි විස්තර ...]

salim dervisoglu වීදි වැඩ පූර්ණ තෙරපුම
41 කොකාලි

සලීම් ඩර්විනොලුලු වීදියේ ෆුල් ත්‍රොට්ල් හි වැඩ කරයි

කොකේලි මෙට්රොපොලිටන් මහ නගර සභාව, ඉස්මිත් සලීම් ඩර්විනොව්ලු මාවත 3 වන අදියර වැඩ කටයුතු කරගෙන යයි. D-100 අධිවේගී මාර්ගය විකල්පයක් ලෙස සේවය කරන අතර නවීන ද්විත්ව මංතීරු මාර්ගයක් බවට පරිවර්තනය වේ. [වැඩි විස්තර ...]

ද්විත්ව මාර්ගය
41 කොකාලි

ද්විත්ව මාර්ග ශුභාරංචිය ඉස්මිත් වෙත

මාමාරා සහ කොකේලි නගරාධිපති ඇසෝසියේ මහ නගර සභා සංගමය. ආචාර්ය තාහීර් බයියාකාන් වැඩ කරන්නේ සලීම් ඩර්විනොයිලු වීදියේ වන අතර එය ඩී-එක්ස්එන්එම්එක්ස් අධිවේගී මාර්ගයට විකල්පයක් ලෙස සේවය කරන අතර එය නවීන ද්විත්ව මංතීරු මාර්ගයක් බවට පත් කරනු ඇත. [වැඩි විස්තර ...]