අලි අමතන්න
06 ඇන්කාරා

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය වන මාර්තු 8 වන දින TCDD සාමාන්‍යාධිකාරී උයිගුන්ගේ පණිවිඩය

ඔවුන්ගේ සේවාවලින් අපේ රටට සහ අපේ ආයතනයට වටිනාකමක් එක් කරන, ඔවුන්ගේ ආදරණීය හදවත් හා කැපකිරීම් වලින් අපේ ලෝකය අලංකාර කරන, අනාගත පරපුර සඳහා ආලෝකය විහිදුවන, නිර්භීත හා ආත්ම විශ්වාසයෙන් යුත් අපගේ කාන්තාවන් අනාගතය කරා යන ගමනේ දී අපගේ වැදගත්ම සහතිකය වේ. අපේ ජීවිත වෙනස් කළ නොහැකි ය [වැඩි විස්තර ...]