සිදුවීම් පැටවීම

«සියලු සිදුවීම්

  • මෙම සිද්ධිය සම්මත විය.

ප්රසම්පාදන දැන්වීම: ඉන්ධනය මිලදී ගනු ලැබේ

පරාසය 5 @ 14: 30 - 15: 30

TL1
TCDD වෙන්දේසි සහ ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල

ඉන්ධනය මිලදී ගනු ලැබේ
TURKEY REPUBLIC OF GENERAL OFFICIAL, TURKISH RAILWAYS, TCDD 7. ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂක මිලදි ගැනීම සහ තොග පරිපාලන සේවා අධ්යක්ෂ

ATOS sistemi ile motorin (diğer) – EURO DİZEL) yakıt (Teknik şartnameye göre) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
ටෙන්ඩර් ලියාපදිංචි අංකය: 2019 / 562442
පරිපාලන 1
a) ලිපිනය: අලියෙකින්කැටිය මහ. සිලෝ යෞළු කැඩ් අංකය: 2 / 1 03030 ගාර් කේන්ද්රය / AFYONKARAHİSAR
ආ) දුරකථන සහ ෆැක්ස් අංකය: 2722137621 - 2722141943
ඇ) විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය: 7bolgesatinalmavestokkontrolmudurlugu@tcdd.gov.tr
ç) ටෙන්ඩර් ලේඛනයේ අන්තර්ජාල ලිපිනය (අදාළ නම්): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - ටෙන්ඩරය විෂයය
(අ) තත්ත්ව, වර්ගය සහ ප්රමාණය:
01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında Bölge Müdürlüğümüze ait karayolu araçları ile, kiralanacak araçların 1 yıllık ihtiyacı (43 adet araç) olan toplam 202.188,28 Lt. motorin (diğer) – EURO DİZEL) yakıt alım işidir.
ටෙන්ඩර් ලියවිල්ලේ EKAP හි ඇති පරිපාලන පිරිවිතරයෙන් විස්තරාත්මක තොරතුරු ලබා ගත හැකිය.
b) Teslim yerleri : Konya, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Kütahya, Eskişehir, Isparta, Balıkesir, Ankara il merkezlerinde ayrıca Afyonkarahisar iline bağlı Çay, Sandıklı, Dinar ilçe merkezlerinde Kütahya iline bağlı Tavşanlı ilçe merkezinde Konya iline bağlı Ilgın, Akşehir, Sarayönü ilçe merkezlerinde Balıkesir iline bağlı Dursunbey ilçe merkezinde veya yukarıda sayılan il ve ilçe merkezlerine en fazla 15 kilometre mesafede bulunan ATOS sistemine uyumlu akaryakıt istasyonlarında teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde teknik şartnamede ayrıntıları yazılı 19+24 adet araç için gerekli ATC (Araç Tanıtım Cihazı) temini, kurulumu yapılarak çalışır hale getirilecektir. İhale konusu 202.188,28 Lt. ATOS sistemi ile motorin-diğer (EURO DİZEL) teknik şartname esaslarına göre, ihale dokümanında belirtilen araçlara 31.12.2019 tarihine kadar teslim edilecektir.

3- ටෙන්ඩර්
a) ස්ථානය: TCDD. 7. ප්රාදේශීය කාර්යාලීය පුහුණු හා රැස්වීම් ශාලාව ඇලිෙකෙටින්කාය මහ. කුරුං ගුරුං / AFYONKARAHİSAR
b) දිනය සහ වේලාව: 05.12.2019 - 14: 30

ihale_dokumani_xnumx_xnumx

අපගේ වෙබ් අඩවියේ පළ කරන ලද ටෙන්ඩර් දැන්වීම් තොරතුරු සඳහා පමණි. මුල් ලේඛනය විස්ථාපනය නොකරන්න. ප්රකාශිත ලේඛන සහ මුල් ටෙන්ඩර් ලේඛන අතර වෙනස්කම් සඳහා මුල් ලේඛනය වලංගු වේ.

විස්තර

ඉතිහාසය:
පරාසය 5
පැය:
14: 30 - 15: 30
ගාස්තු:
TL1
ක්රියාකාරිත්වය වර්ගය:
ක්රියා ටැග:
,

සංවිධායක

TCDD
දුරකතන:
444 8 233
ඊ-තැපැල:
info@tcdd.gov.tr
වෙබ් අඩවිය:
වන විට www.tcdd.gov.tr

ස්ථානය

TCDD Afyonkarahisar 7. ප්රාදේශීය අධ්යක්ෂ
අලි ෂෙටින්කායා දුම්රිය ස්ථානය ගොඩනැගිල්ල අසල
Afyonkarahisar, Afyonkarahisar 03030 Türkiye
+ Google සිතියම්
දුරකතන:
+ 90 272 213 76 21
වෙබ් අඩවිය:
http://www.tcdd.gov.tr

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්