සිදුවීම් පැටවීම

«සියලු සිදුවීම්

  • මෙම සිද්ධිය සම්මත විය.

යුරෝපීය දුම්රිය සම්මානය 2020

පෙබරවාරි 18 @ 08: 00 - 17: 00


18 පෙබරවාරි 2020
බෙල්ජියමේ බ්‍රසල්ස්විස්තර

ඉතිහාසය:
පෙබරවාරි 18
පැය:
08: 00 - 17: 00
ක්රියාකාරිත්වය වර්ගය:
වෙබ් අඩවිය:
http://unife.org/events/unife-events/102-european-railway-award-2020.html

සංවිධායක

RayHaber
දුරකතන:
+ 90 232 7000729
ඊ-තැපැල:
iletisim@rayhaber.com
වෙබ් අඩවිය:
https://rayhaber.com

ස්ථානය

RayHaber
ඇඩලට් මහ. ඇනඩොලු කැඩ්. ධජය සහිත මෙගාපෝල් කුළුණ, 41 / 81
ඉස්මිර්, ඉස්මිර් 35530 Türkiye
+ Google සිතියම්
දුරකතන:
+ 90 232 7000729
වෙබ් අඩවිය:
https://rayhaber.com


දුම්රිය පුවත් සෙවීම