මෙට්රොබස් ටර්ට්ලයිල් වෙළඳ දැන්වීම් ඉඩ ලෙස විකුණනු ලැබේ.

දිනපතා සිය දහස් ගණනක් භාවිතා කරන මෙට්‍රොබස් සහ උමං තරඟාවලි වෙළඳ දැන්වීම් අවකාශයක් ලෙස විකුණනු ලැබේ
ඉස්තාන්බුල් විදුලි ට්‍රෑම්වේ සහ උමං මාර්ග පිළිබඳ සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය (අයිඊටීටී) 36 මාසය සඳහා වෙළඳ ප්‍රචාරණ අවකාශයක් ලෙස භාවිතා කිරීම සඳහා දුම්රිය ස්ථානවල පිහිටා ඇති ටර්න්ස්ටයිල්වල පිටත පෘෂ් aces යන් සහ මෙට්‍රොබස් මාර්ගයේ උමං පිවිසුම් කුලියට ගනී.


නිල ගැසට් පත්‍රයේ නිල නිකුතුවේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ටෙන්ඩරයේ නිවේදනයට අනුව, මෙට්‍රොබස් රේඛා මධ්‍යස්ථාන සහ උමං පිවිසුම්වල IETT සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය 249 හි 36 හැරවුම් බාහිර පෘෂ් aces යන් වෙළඳ දැන්වීම් සඳහා මාසයක් සඳහා ටෙන්ඩරයක් විවෘත කිරීම සඳහා යොදා ගැනේ.

ටෙන්ඩර් 28 ට අදාළ ටෙන්ඩර් ලිපි පෙබරවාරි 2012 දක්වා IETT සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂක මිලදී ගැනීමේ දෙපාර්තමේන්තුවට භාර දෙනු ලැබේ. පිරිනැමීමේ ලිපි එදිනම 14.00 වෙතින් විවෘත වේ.

සංවෘත ටෙන්ඩර් ක්‍රියාපටිපාටිය අනුව ඇස්තමේන්තුගත මුළු වටිනාකම තීරණය කරනු ලැබුවේ 1 මිලියන 479 දහසක් 60 පවුම් ලෙසය.

මුලාශ්‍රය: ගැසෙතෙවාටන්


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්