ටීඩීසීඩී ටයර් ජංගම නැවතුම්පොළ දොඹකරය

07 මැයි 2012 මිල ගණන් රාජ්‍ය දුම්රිය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (TCDD) විසින් එකතු කරන ලද අතර රබර් රෝද sonuç සමඟ 3 ජංගම වරාය දොඹකර (MHC) මිලදී ගැනීමේ ටෙන්ඩරය අවසන් විය.
ආයෝජන සඟරාවෙන් ලැබුණු තොරතුරු අනුව; ඉටල්ග්‍රූ ටෙන්ඩරය දිනා ගත්තේ 30.000.000 යුරෝ ලංසුවක් සමඟිනි. බලධාරීන්, නීතිමය කටයුතු අවසන් වූ පසු ජයග්‍රාහී සමාගම සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කරන බව පැවසීය. දන්නා පරිදි, ටෙන්ඩරයට සහභාගී වූ අනෙක් සමාගම වූයේ ලිබර් ය.


මූලාශ්රය: ආයෝජනදුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්