කදිර් Topbaş හි Minibuses ඉතා වැදගත් විස්තරයකි

ඉස්තාන්බුල් මෙට්‍රොපොලිටන් නගරාධිපති කදීර් ටොප්බාස්, ජනරජ ඉතිහාසයේ විශාලතම මෙට්‍රෝ ආයෝජනය Kadıköy-Kartal Metrosu’nun 17 Ağustos’ta açılacağını, bu hattaki dolmuş ve minibüslerin de ana akslara aralardan yolcu taşıyacak hale getirileceğini belirterek, ”Artık karikatürize olmuş minibüs dönemi geride kalacak” dedi.
Topbaş, Kadıköy-Kartal Metrosu’nun 17 Ağustos Cuma günü Kadıköy Meydanı’nda düzenlenecek törenle hizmete açılacağını ifade ederek, törene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağını belirtti.
Kadıköy-Kartal Metrosu’nun Cumhuriyet tarihinin en büyük metro yatırımı olduğunu vurgulayan Topbaş, şu bilgileri verdi:
”Dünyada da hiçbir yerel yönetim bu boyutta bir metro inşaatı yapmadı. Çünkü dünyada metroları hükümetler yapıyor. Bu açıdan Kadıköy-Kartal Metrosu belediye açısından dünyada da bir ilk. Vagonlar, raylı sistem ve istasyonlar dahil 3 milyar lira harcadığımız bu metro, Cumhuriyet tarihinin en büyük metro hattı olacak. Açılışından itibaren de beklentimiz; 1 milyon ya da 1,5 milyona yakın yolcu. İstanbul’da şu anda 1 milyon 370 bin kişi metro ve raylı sistemleri kullanıyor. 2004’te raylı sistem kullanan yolcu sayısı 400 bin civarındaydı. 2014’te bu rakam 4 milyon 950 bin kişiye çıkacak. 2016’da ise 7 milyon kişi raylı sistemleri kullanır hale gelecek. Bu kentin ağırlıklı olarak ulaşım sorununu çözmek anlamını taşıyor. İnsanların bireysel araç kullanma ihtiyaçları kalmayacak, insanlar metroyu tercih ederek, istedikleri yerlere rahatça gidebilecekler.”
ටොප්බායි පැවසුවේ 2013 වර්ෂය අවසන් වන විට මාමරේ සම්පූර්ණ කරන බවත්, එබැවින් ඔබ ඕනෑම තැනක සිට මෙට්‍රෝව රැගෙන යන විට ඔබට අම්රානිය, meekmeköy, කාර්ටාල්, ගුවන් තොටුපල, බකාකහීර් සහ ලෙවෙන්ට් වෙත යා හැකි බවත්ය.
බායි අපි 2016 වර්ෂය දකින්නේ මෙට්‍රෝ වඩාත් ක්‍රියාශීලීව භාවිතා කරන කාල පරිච්ඡේදයක් ලෙස වන අතර මිනිසුන්ට තනි වාහන භාවිතා කිරීම වෙනුවට මෙට්‍රෝ භාවිතා කළ හැකි බව ඔහු පැවසීය.
“කාටූන් කළ කුඩා බස් යුගය ඉතිරි වනු ඇත”
Kadıköy-Kartal metrosu açıldıktan sonra bu hattaki dolmuş ve minibüslerle ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin bir soru üzerine Topbaş, minibüs esnafı ve odalarıyla görüşmeler yaptıklarını, ortak bir komisyon oluşturduklarını anlattı.
"අපට කුඩා බස් සාප්පු හිමියන් අවශ්‍යයි" යැයි අසල්වැසි මගීන් රැගෙන යන ටොප්බාස්, කුඩා බස් රථ සහ කුඩා බස් රථ, නගර සභාවට එවැනි සේවාවක් නොමැති බව පැවසීය.
Topbaş ප්‍රධාන ධමනි වල ඇති කුඩා බස්රථ ඉවත් කරන බව සඳහන් කරමින් මෙසේ පැවසීය.
මිනි බස් සහ මිනි බස් තවමත් වඩා හොඳ තත්ත්වයේ තිබිය යුතුය. අපි බස් රථයට සමාන ගුණාත්මක භාවයකින් යුත් කුඩා බස් රථ සහ කුඩා බස් රථ සෑදිය යුතුයි. කුඩා බස් රථ පුරවැසියන් විසින් වඩාත් කැමති වනු ඇති අතර ආබාධිත පුද්ගලයින්ට උසස් තත්ත්වයේ, සුවපහසු සහ වායුසමීකරණය කළ හැකිය. දැන් කාටූන් මිනිබස් කාලය ඉතිරි වනු ඇත. ඔවුන් ඒවා පිළිගනී. මිනිබස් යනු අක්ෂයේ සිට ප්‍රධාන අක්ෂ දක්වා මගීන් රැගෙන යාමේ පද්ධතියයි. අපි වෑන් රථ කිහිපයක් බස් රථ බවට පත් කරමු. වැඩ කටයුතු කරගෙන යනු ලැබේ. ප්‍රාර්ථනා කරන කුඩා බස් රථය ප්‍රාර්ථනා කරන බස් රථය ලෙස දිගටම පවතිනු ඇත. එවැනි වැඩක් අපි නිර්දේශ කරමු.


මූලාශ්රය: www.sabah.com.t වේ


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්