ඇන්කර්ගේ නව ප්රවාහන පද්ධතිය හාවාරේ (වීඩියෝ)

අන්කාරා හි නව ප්‍රවාහන පද්ධතිය හවරායි
අන්කාරාගේ නව ප්‍රවාහන පද්ධතිය වන හවරායි අමාස්ඩෙකී ලබන සතියේ දී ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය සමාගම සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කරනු ඇත. ගිවිසුමෙන් පසුව සමාගම විසින් හවරේ ව්‍යාපෘතිය අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ඇත.
ආසන්න වශයෙන් 20 කිලෝමීටර රේඛාව, එනම් කසාලේ සිට එසෙන්බොනා ගුවන්තොටුපළ දක්වා වූ වයඩැක්ට් ඉදි කෙරේ. මෙම වයඩැක්ට් වල ගමනාගමනයට කිසිදු බලපෑමක් නොකර දුම්රිය ඉක්මනින් ගුවන් තොටුපළට ළඟා වේ.
විවිධ මාර්ග සැලසුම් න්‍යාය පත්‍රයේ ඇත. ව්‍යාපෘතියේ වැදගත්ම කොටස වන්නේ පර්සාක්ලාර් සිට කසලේ දෙසට යන කොටසයි.
රතු චන්ද්‍රවංශයේ දිශාවට පසුව අන්කාරා හි නව ප්‍රවාහන පද්ධතිය හවරායි පුර්සාක්ලාර්ඩන් භාවිතා කරන්නේ කුමන දිශාවටද යන්න තීරණය කිරීමට ය.
එය විදේශයන්හි හවරෙයිගේ උදාහරණ මෙන් වීමට සැලසුම් කර ඇත. නව දුම්රිය පද්ධතියට වැගන් විශාල ප්‍රමාණයක් නොතිබෙන බව සඳහන් වේ.
අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්