ටෙන්ඩර් නිවේදනය: කාර් කුලියට දෙන සේවාව

කාර් කුලියට දෙන සේවාව
ටී.සී.ඩී.ඩී වැන්ගෝලු ෆෙරී ඔෆිස් ඩිරෙක්ටරේට් ඔෆ් එක්ස්නූම්ස් (ඩ්‍රයිවර් ඔෆිස්) වාහනය සහ ඩ්‍රයිවර් සේවාවේ 1 අංකය (මිනිබස් 1 + 14 පුද්ගලිකත්වය) 1 (8) සඳහා සැපයීම
තුර්කිය ජනරජයේ රාජ්ය දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් පොදු පරිපාලන (ටී.සීඩී) වාන් ඇලර් ෆෙරිබොට් බිස්නස් ඇඩ්මිසයිඩ්


ටී.සී.ඩී.ඩී වැන්ගෝලු ෆෙරී ඔෆිස් ඩිරෙක්ටරේට් ඔෆ් එක්ස්නූම්ස් (ඩ්‍රයිවර් ඔෆිස්) වාහනය සහ රියදුරු සේවාවේ 1 අංකය (මිනිබස් එක්ස්නූක්ස් + එක්ස්නූක්ස් පුද්ගලිකත්වය) 1 VEHICLE (14) සැපයුම සඳහා මහජන ප්‍රසම්පාදන නීතියේ 1 වගන්තියේ 8 වගන්තියට අනුකූලව විවෘත ටෙන්ඩර් පටිපාටියක් මඟින් සේවා ප්‍රසම්පාදනය කළ යුතුය. ටෙන්ඩරය පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු පහත දැක්වේ:
ටෙන්ඩර් ලියාපදිංචි අංකය: 2013 / 42420
පරිපාලන 1
අ) ලිපිනය: කේලී මඑහල්ලේසි ඇලට් යාලු CAD. 50 13200 TATVAN / BITLIS
ආ) දුරකථන සහ ෆැක්ස් අංකය: 4348278040 - 4348278043
ඇ) විද්‍යුත් ලිපිනය: vangoluferibotsatinalma@tcdd.gov.tr
) ටෙන්ඩර් ලේඛනය නැරඹිය හැකි අන්තර්ජාල ලිපිනය: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-ටෙන්ඩරය විෂයය පිළිබඳ සේවාව
(අ) තත්ත්ව, වර්ගය සහ ප්රමාණය:
ටෙන්ඩරය, වර්ගය සහ ප්රමාණය පිළිබඳව විස්තරාත්මක විස්තර සඳහා EKAP (විද්යුත් මහජන ප්රසම්පාදන වේදිකාව) ටෙන්ඩර් ලේඛනයේ අඩංගු පරිපාලන පිරිවිතරයන්ගෙන් සොයා ගත හැකිය.
b) ස්ථානය: TCDD Vangölü තොටුපල අධ්‍යක්ෂක රැස්වීම් ශාලාව Tatvan / BİTLİS
ඇ) කාල සීමාව: ආරම්භක දිනය 01.05.2013, වැඩ අවසන් වන දිනය 31.12.2013

3- ටෙන්ඩර්
අ) ස්ථානය: KALE NEIGHBORHOOD AHLAT YOLU STREET NO: 50 13200 TATVAN / BİTLİS
b) දිනය සහ වේලාව: 12.04.2013 - 09: 30

ෙටන්ඩර් ලියවිල්ලක්

අපගේ වෙබ් අඩවියේ පළ කරන ලද ටෙන්ඩර් දැන්වීම් තොරතුරු සඳහා පමණි. මුල් ලේඛනය විස්ථාපනය නොකරන්න. ප්රකාශිත ලේඛන සහ මුල් ටෙන්ඩර් ලේඛන අතර වෙනස්කම් සඳහා මුල් ලේඛනය වලංගු වේ.දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්