යෝජ්ට් හි මගී දුම්රිය ධාවනය (ඡායාරූප ගැලරිය)

යොස්ගාට් හි මගී දුම්රිය පීලි පැනීම: යොස්ගාට් හි යර්කායි දිස්ත්‍රික්කය අසල මගී දුම්රියක 3 කරත්තය පීලි පැන තිබේ.


ගිනිකොනදිග එක්ස්ප්‍රස් එක්ස්එන්එම්එක්ස් කරත්තයේ එක්ස්එන්එම්එක්ස් කරත්තය, ඇන්කරා සිට ඩියර්බකාර් දක්වා ධාවනය කරමින් සිටි මෙහමෙට් අලි අයඩන් විසින් යර්කායි අසල පීලි පැන තිබේ.

පෙරළී ගිය වැගන් වල 5 මගීන් සුළු තුවාල ලබා ඇත. තුවාල ලැබූ මගීන්ට බාහිර රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම වෛද්‍ය කණ්ඩායම් විසින් සිදු කරන ලදී.

X දුම්රියේ 225 මගියා සිවස් සහ කයිසරි වෙත බස් රථ මගින් ගෙන යනු ලැබේ. එතැන් සිට ඔවුන් ඔවුන්ගේ ගමනාන්තයට යවනු ලැබේ.

225 මගී බස් රථය සහ සිවස් සහ කයිසෙරි අතර දුම්රිය පීලි පැනීම පිළිබඳව කිර්සීර් ආණ්ඩුකාර ඔස්ඩෙමීර් කකාකාක්, කිර්සෙහීර් සිසෙක්ඩගි යොස්ගාට් යර්කෝයි දිස්ත්‍රික්කය.

ඒ.ඒ. වාර්තාකරු ෂකාකාක් ප්‍රකාශයක් කරමින්, යර්කායි සහ ෂීක්ඩා ğı ් 2 වැගන් දිස්ත්‍රික්ක අතර අන්කාරා-දියාර්බකීර් ගවේෂණය පෙරළී ගොස් ඇති අතර, අනතුරෙන් සුළු තුවාල සිදුව ඇති බව 2 මගීන්ට දන්වන ලදී.

දුම්රියේ මගීන් සහ පිරිස් ගැන කරදර වීමට කිසිදු තත්වයක් නොමැති බව පවසමින් ෂකාකාක් පැවසුවේ ජෙනරේටර් දුම්රියේ උත්පාදක යන්ත්රය සහ පිරිස් කරත්ත පෙරළා දැමූ බවයි. මගී කාර් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ගැටළුවක් නොමැත. යහපත්කමට ස්තූතියි, තරමක් තුවාල වූ 2 හැරෙන්නට කරදර වීමට කිසිවක් නැත. දුම්රියේ 225 මගීන් සිවස් සහ කයිසරි වෙත බස් රථ මගින් ගෙන යනු ලැබේ. ඔවුන් ද එතැන් සිට ඔවුන්ගේ ගමනාන්තයට යවනු ලැබේඅදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්