බොදු කන්ද මත අධික හිමපතනයක් ප්රවාහනයට බලපායි

බොලූ කන්දෙහි අධික හිම පතනය ප්‍රවාහනයට බලපායි: හිම පතනය බොලූ කන්ද ප්‍රවාහනයට අහිතකර ලෙස බලපාන අතර මහාමාර්ග කණ්ඩායම් හිම සවල හා ලුණු දැමීමේ කටයුතු මාර්ගවල සිදු කළහ.
ඊයේ සවස ආරම්භ වූ හිම පතනය උදෑසන වේලාව දක්වාම ක්‍රියාත්මක විය. හිම නිසා බොලූ මවුන්ටන් ටීඑම් අධිවේගී මාර්ගය සහ ඩී-එක්ස්එන්එම්එක්ස් පාර තරණය කිරීම මන්දගාමී විය. හිම පතනය පොළොව මත effective ලදායී වන අතර, මහාමාර්ග කණ්ඩායම් විසින් හිම සවල සහ ලුණු දැමීමේ කටයුතු මාර්ගවල සිදු කරන ලදී.
D-100 අධිවේගී මාර්ගය බොලු කඳු තරණය, විශේෂයෙන් කරන්ලැක්ඩෙරේ සහ සීමන්ලර් අධිවේගී මාර්ගවල අධික හිම පතනයෙන් පසු මහාමාර්ග කණ්ඩායම්වල වැඩ කටයුතු හේතුවෙන් සිදුවිය. මහාමාර්ගවලට අයත් වාහන තුනක් දෙපසින් හිම පතිත වෙමින් මාර්ගය විවෘත කරන අතර වාහන පිටුපස රථ වාහන ගමන් කර තිබේ. ටීඊඑම් අධිවේගී මාර්ගයේ බොලු කඳු උමගට පිවිසෙන විට විද්‍යුත් සං with ා සහිත හිම පතනය ගැන රියදුරන්ට අනතුරු අඟවනු ලැබේ.
අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්