ටෙන්ඩර් නිවේදනය: දුම්රිය පද්ධති ව්යාපෘතිවල උපදේශන හා ඉංජිනේරු කටයුතු සිදු කරනු ලැබේ (ටෙන්ඩර් කැන්රිං)

දුම්රිය පද්ධති ව්‍යාපෘති සඳහා උපදේශන හා ඉංජිනේරු සේවා
ඉස්ටැන්බුල් මෙට්රොපොලිටන් ජුලි දුම්රිය මාර්ගය ප්රතිසංස්කරණය


දුම්රිය පද්ධති ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක විසින් සිදු කරනු ලබන දුම්රිය පද්ධති ව්‍යාපෘතිවල උපදේශන හා ඉංජිනේරු සේවා ප්‍රමාණවත් පළපුරුද්දක් ඇති අපේක්ෂකයින්ට උපදේශන සේවාව සඳහා පූර්ව සුදුසුකම් අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ආරාධනා කෙරේ. ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කිරීමට ආරාධනා කරනු ලබන ටෙන්ඩර්කරුවන් ටෙන්ඩර් නීතියේ 4734 වගන්තියේ විධිවිධානවලට අනුකූලව ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, පූර්ව සුදුසුකම් ඇගයීමේ ප්‍රති result ලයක් ලෙස සුදුසුකම් තීරණය කරනු ලබන අය අතර පූර්ව සුදුසුකම් පිරිවිතරයේ දක්වා ඇති නිර්ණායකයන්ට අනුව ලැයිස්තුගත කිරීමෙන් ඔවුන්ගේ ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කිරීමට ලංසුකරුවන්ගේ ආරාධනා කරනු ලැබේ.
ටෙන්ඩර් ලියාපදිංචි අංකය: 2015 / 59627
පරිපාලන 1
අ) ලිපිනය: සයිරන්ටෙප් මෙට්‍රෝ ටෙසෙලරි හුසුර් මහ. දුම්රිය මාර්ගය ŞİŞLİ / İSTANBUL
b) දුරකථන සහ ෆැක්ස් අංකය: 2123126505 - 0212 4495044
ඇ) විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය:
ç) පූර්ව සුදුසුකම් ලේඛනය දැකිය හැකි අන්තර්ජාල ලිපිනය: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- පූර්ව සුදුසුකම් විෂයය
(අ) තත්ත්ව, වර්ගය සහ ප්රමාණය:
9 තාක්ෂණික පිරිස් මුළු 170 මිනිසා / මාසය
ටෙන්ඩර් ලියවිල්ලේ EKAP හි ඇති පරිපාලන පිරිවිතරයෙන් විස්තරාත්මක තොරතුරු ලබා ගත හැකිය.
b) ස්ථානය: STANBUL
ඇ) වැඩ කරන කාලය: ආරම්භක දිනය සිට 720 දින දර්ශනය

3 - පූර්ව සුදුසුකම් ඇගයීම
a) ස්ථානය: ඉස්තාන්බුල් මෙට්රොපොලිටන් මහනුවර ටෙන්ඩර් කටයුතු පිළිබඳ අධ්යක්ෂක එම්. එෂීසි Özmen Mh. Keresteciler Sitesi, Kasım Sk. නැත: 62 Merter / ISTANBUL
b) දිනය සහ වේලාව: 25.06.2015 10: 30

ihale_dokumani_xnumx_xnumx

අපගේ වෙබ් අඩවියේ පළ කරන ලද ටෙන්ඩර් දැන්වීම් තොරතුරු සඳහා පමණි. මුල් ලේඛනය විස්ථාපනය නොකරන්න. ප්රකාශිත ලේඛන සහ මුල් ටෙන්ඩර් ලේඛන අතර වෙනස්කම් සඳහා මුල් ලේඛනය වලංගු වේ.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්