ටෙන්ඩර් දැන්වීම: කතුර නිදන නිවේදන සේවාව ගනු ලැබේ

කතුර නිදාගැනීමේ සේවාව ලබා දෙනු ඇත
ඊගෝ GENERAL DIRECTORATE RAILWAY SYSTEMS DEPARTMENT


කතුර හරස් කදම්බ දැනුම් දීමේ සේවාව මහජන ප්‍රසම්පාදන නීතියේ 4734 වගන්තියේ 19 වගන්තිය ප්‍රකාරව විවෘත ටෙන්ඩර් පටිපාටියක් මඟින් සේවා ප්‍රසම්පාදනය කළ යුතුය. ටෙන්ඩරය පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු පහත දැක්වේ:
ටෙන්ඩර් ලියාපදිංචි අංකය: 2015 / 170554
පරිපාලන 1
අ) ලිපිනය: පොලිස් ස්මාරකය හයිෙඩෝඩෝ වීදිය ෙකොටස අංක: 5 06330. YENİMAHALLE / අන්කාරා
ආ) දුරකථන සහ ෆැක්ස් අංකය: 3125071087 - 3125071330
ඇ) විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය: ali.altuner@ego.gov.tr
) ටෙන්ඩර් ලේඛනය නැරඹිය හැකි අන්තර්ජාල ලිපිනය: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-ටෙන්ඩරය විෂයය පිළිබඳ සේවාව
(අ) තත්ත්ව, වර්ගය සහ ප්රමාණය:
10 පැන්සල, කතුර හරස් කදම්බ දැනුම්දීම් සේවා ප්‍රසම්පාදන වැඩ
ටෙන්ඩර් ලියවිල්ලේ EKAP හි ඇති පරිපාලන පිරිවිතරයෙන් විස්තරාත්මක තොරතුරු ලබා ගත හැකිය.
ආ) ස්ථානය: අන්කරේ ගබඩාව සහ දුම්රිය - ඇන්කාරා
ඇ) කාලය: 200 (දින දර්ශනය දෙසීයක්) ආරම්භ කළ දින සිට දින

3- ටෙන්ඩර්
අ) ස්ථානය: 5 ර යෙ කලාප අංක: දුම්රිය දිස්ත්රික් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව Hippodrome කැෙඩ්සි අංක මානය සාමාන්ය අධ්යක්ෂ. Yenimahalle / අන්කාරා
b) දිනය සහ වේලාව: 28.01.2016 - 15: 00

ihale_dokumani_xnumx_xnumx

අපගේ වෙබ් අඩවියේ පළ කරන ලද ටෙන්ඩර් දැන්වීම් තොරතුරු සඳහා පමණි. මුල් ලේඛනය විස්ථාපනය නොකරන්න. ප්රකාශිත ලේඛන සහ මුල් ටෙන්ඩර් ලේඛන අතර වෙනස්කම් සඳහා මුල් ලේඛනය වලංගු වේ.


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්