ත්රස්තවාදි පුහුණුව ලබා දෙන ඊගෝ රියදුරු

ඊජීඕ රියදුරන්ට ත්‍රස්තවාදී පුහුණුව ලබා දෙනු ලැබේ: අන්කාරා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ බස් රියදුරන්ට ත්‍රස්ත හා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරවලට එරෙහිව සම්මන්ත්‍රණ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමක් සිදු කෙරේ.


“නගර ආරක්ෂාව, තරුණ හා සවි cious ානික අනාගත අන්කාරා” නමින් අන්කාරා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ත්‍රස්ත විරෝධී අංශයේ විශේෂ experts යින් විසින් ලබා දෙන පුහුණුව “සැක සහිත පුද්ගලයින් සඳහා කළ යුතු දේ, සැක සහිත පැකේජ සහ සැක සහිත වාහන සහ සැක කළ යුතු දේ” ලෙස විස්තර කෙරේ.

මනෝවිද්‍යාත්මක සහයෝගය සිට මහජන සම්බන්ධතා, උසස් රිය පැදවීමේ ක්‍රමවේදයන් සහ ප්‍රථමාධාර දක්වා පුහුණුවීම් දුසිම් ගණනකට භාජනය වී ඇති ඊජීඕ රියදුරන්ට දැන් ත්‍රස්තවාදය පිළිබඳව සවිස්තරාත්මකව දැනුම් දෙනු ලැබේ.

2273 EGO DRIVER සඳහා ත්‍රස්තවාදී පුහුණුව…
EGO බස් දෙපාර්තමේන්තුවේ 5 ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ සේවය කරන 2273 බස් රියදුරුට ලබා දෙන පුහුණුව; එය ආරම්භ වන්නේ අන්කාරා හි ත්‍රස්තවාදය, එහි ඉලක්ක, අංග සහ ත්‍රස්ත ප්‍රහාර පිළිබඳ තොරතුරු සමඟ ය.

ත්‍රස්තවාදය පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු ඇතුළත් පුහුණු කිරීම් වලදී විශේෂ experts යන් කියා සිටියේ බස්, කුලී රථ සහ මිනි බස් රියදුරන්ට ඉතා විශාල රාජකාරි ඇති බවත් රියදුරන් ලබා දෙන තොරතුරු වේගවත්, සෞඛ්‍ය සම්පන්න සහ සියයට 100 ප්‍රති .ලයකට හේතු විය හැකි බවත්ය.

පැකේජ, පුද්ගලයින් සහ ප්‍රහාරයන් සම්බන්ධයෙන් රියදුරන් විසින් කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව රියදුරන්ට දැනුම් දෙන සියලුම ඊජීඕ රියදුරන් සඳහා මෙම සම්මන්ත්‍රණ ලබා දෙන බව සඳහන් කළ පොලිස් නිලධාරීන්, “මෙම පුහුණුව සඳහා බොහෝ ආයතන, සංවිධාන සහ සිවිල් සංවිධානවලින් අපට ඉල්ලීම් ලැබෙනවා. මෙහි අපගේ අරමුණ වන්නේ මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ ආත්ම විශ්වාසය ලබා දීමයි.දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්