ටෙන්ඩර් නිවේදනය: අධීක්ෂණ-ඉංජිනේරු උපදේශන සේවාව (Eminönü-Alibeyköy ට්රෑම්වේ ඉදිකිරීම් සහ විද්යුත් යාන්ත්රික කටයුතු)

අධීක්ෂණ-ඉංජිනේරු උපදේශන සේවාව ලබා ගනු ඇත
ඉස්තාන්බුල් මෙට්රොපොලිටන් මහ නගර සභා බල, දුම්රිය පද්ධතිය දෙපාර්තමේන්තුව, යුරෝපීය පැති දුම්රිය පද්ධතිය අධ්යක්ෂ


Eminönü-Alibeyköy Tram Line Construction and Electromechanical Works අධීක්ෂණය, ඉංජිනේරු සහ උපදේශන සේවා රැකියාවේ උපදේශන කටයුතු සඳහා ප්‍රමාණවත් පළපුරුද්දක් ඇති අපේක්ෂකයින්ට පූර්ව සුදුසුකම් අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට ආරාධනා කෙරේ. ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කිරීමට ආරාධනා කරනු ලබන ටෙන්ඩර්කරුවන් ටෙන්ඩර් නීතියේ 4734 වගන්තියේ විධිවිධානවලට අනුකූලව ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, පූර්ව සුදුසුකම් ඇගයීමේ ප්‍රති result ලයක් ලෙස සුදුසුකම් තීරණය කරනු ලබන අය අතර පූර්ව සුදුසුකම් පිරිවිතරයේ දක්වා ඇති නිර්ණායකයන්ට අනුව ලැයිස්තුගත කිරීමෙන් ඔවුන්ගේ ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කිරීමට ලංසුකරුවන්ගේ ආරාධනා කරනු ලැබේ.
ටෙන්ඩර් ලියාපදිංචි අංකය: 2016 / 122163
පරිපාලන 1
අ) ලිපිනය: ඉස්මාන් මෙට්රොපොලිටන් මහනගරය අතිරේක සේවා ගොඩනැගිල්ල, එම්. නොසිවි Özmen Mahallesi Kasım ස්කො. අංක 62 34010 Merter GÜNGÖREN / ISTANBUL
ආ) දුරකථන හා ෆැක්ස් අංකය: 0 212 449 41 75 - 449 41 84 - 0 212 449 41 80
ඇ) විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය: hasan.pezuk@ibb.gov.tr
ç) පූර්ව සුදුසුකම් ලේඛනය දැකිය හැකි අන්තර්ජාල ලිපිනය: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- පූර්ව සුදුසුකම් විෂයය
(අ) තත්ත්ව, වර්ගය සහ ප්රමාණය:
එය ව්යාපෘතියේ කාර්යය, ඉදිකිරීම් අධීක්ෂණය සහ ඉදි කිරීම් හා විදුලි යාන්ත්රික පද්ධති දුම්රිය මාර්ග පොදු ප්රවාහනය ඉදිකිරීම, 10,65 කිලෝ මීටර් ද්විත්ව ධාවන පථයක් සහ 14 මගී දුම්රිය ස්ථානයක් ඇත.
ටෙන්ඩර් ලියවිල්ලේ EKAP හි ඇති පරිපාලන පිරිවිතරයෙන් විස්තරාත්මක තොරතුරු ලබා ගත හැකිය.
ආ) ස්ථානය: ඉස්තාන්බුල් යුරෝපා පැත්තේ
ඇ) වැඩ කරන කාලය: ආරම්භක දිනය සිට 1095 දින දර්ශනය

3 - පූර්ව සුදුසුකම් ඇගයීම
අ) ස්ථානය: ඉස්තාන්බුල් මෙට්රොපොලිටන් මහ නගර සභා බල, ෙටන්ඩර් කටයුතු අධ්යක්ෂ, Ozmen කාර්තුව නොවැ Sokak m.nezih, අංක මහල 62: 4 Merter - GÜNGÖREN / ඉස්තාන්බුල්
b) දිනය සහ වේලාව: 25.05.2016 10: 00

ihale_dokumani_xnumx_xnumx

අපගේ වෙබ් අඩවියේ පළ කරන ලද ටෙන්ඩර් දැන්වීම් තොරතුරු සඳහා පමණි. මුල් ලේඛනය විස්ථාපනය නොකරන්න. ප්රකාශිත ලේඛන සහ මුල් ටෙන්ඩර් ලේඛන අතර වෙනස්කම් සඳහා මුල් ලේඛනය වලංගු වේ.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්