අක් පාර්ති සහ දුම්රිය මාර්ග රාජ්ය ප්රතිපත්තිය බවට පත්වේ

දුම්රිය ඒ.කේ. පක්ෂය සමඟ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් බවට පත්විය: ප්‍රවාහන, සමුද්‍ර කටයුතු හා සන්නිවේදන අමාත්‍ය අහ්මෙට් අර්ස්ලාන් මහතා පැවසුවේ “දුම්රිය ඒකේ පක්ෂය සමඟ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් බවට පත්විය. 10 දහස් 950 දුම්රිය ජාලයේ 12 දහස් 532 කිලෝමීටර දක්වා වැඩි කර ඇත. සං sign ා කරන ලද රේඛාවේ දිග 2 දහස 449 දක්වා වැඩි කළ අතර 5 දහස 8 කිලෝමීටර.


ප්‍රවාහන අමාත්‍ය අර්ස්ලාන්, මහාමාර්ග මහා අධ්‍යක්ෂ, සිවිල් ගුවන් සේවා අධ්‍යක්ෂ, තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය, ආයතනය පිළිබඳව නියෝජිතයින්ට ප්‍රකාශයක් කළේය. ප්‍රවාහන හා තොරතුරු සන්නිවේදන කර්මාන්තයේ ජාතික දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ අනුපාතය පැමිණෙන්නේ 308'lerin 700 වෙතින් බව 13.7 බිලියන 14.7 පවුම් ආයෝජන අමාත්‍ය අර්ස්ලාන් පැවසීය. අධිවේගී මාර්ග සඳහා වැය කළ පවුම් බිලියන 196 අර්ස්ලාන් පැවසුවේ අද වන විට 25 කිලෝමීටර් දහසක් පසු වී ඇති බවයි. ආර්ස්ලාන් පැවසුවේ, බින් මෝටර් රථ මාර්ගවල කිලෝමීටර් දහස් ගණනක්, 714 දහස් 2 කිලෝමීටරයකට ළඟා වී ඇති අතර, 489 කිලෝමීටර ඉදිකිරීම් කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් පවතින අතර 631 1915 කිලෝමීටර් දහසක් an නක්කලේ පාලම මල්කරා, මෙනෙමන්-අලියානා -අන්ඩර්ලෝ කිලෝමීටර් කිලෝමීටර්.

20 දෙසැම්බරයේ ඔවුන් යුරේසියා උමග විවෘත කරන බව ප්‍රකාශ කළ අමාත්‍ය අර්ස්ලාන්, “එය ලෝකයේ ගැඹුරුම උමග වනු ඇත. මහාද්වීප දෙකක් සම්බන්ධ කරන උමගක්, දිනකට වාහන 120 දහසක් ගමන් කරයි. ඕවිට් ආලෝකය දුටුවේය, සිගානා ආරම්භ විය, ඉල්ගාස් විවෘත කිරීමට ආසන්නය, අපි ඉක්මනින් විවෘත කරමු. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඇපකර ලබා දෙන අතරතුර ඔබ ඔබේ ව්‍යාපෘතිය මත විශ්වාසය තබනු ඇත. අධිවේගී මාර්ගය අවසන් වූ විට, ඔබ සමඟ ගමනාගමනය නිර්මාණය කරනු ඇත.

දුම්රිය සඳහා 55 බිලියන ආයෝජන සිදු කර ඇති බව සිහිපත් කරමින් අමාත්‍ය අර්ස්ලාන් මහතා පැවසුවේ බර්ලික් ඒකේ පක්ෂය සමඟ එක්ව දුම්රිය රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් බවට පත්ව ඇති බවයි. 10 දහස් 950 දුම්රිය ජාලයේ 12 දහස් 532 කිලෝමීටර දක්වා වැඩි කර ඇත. 2 දහසක් 449 සං signal ා රේඛාවේ දිග 5 දහසක් 8 කිලෝමීටර ඉවත් කරන ලද අතර දැනට 2 දහස 889 කිලෝමීටරයක වැඩ කරයි. එඩිර්නේ සිට කාර්ස් දක්වා දුම්රිය අපේ රටේ කොඳු නාරටියයි. ඉස්තාන්බුල්-ඉස්මීර් අධිවේගී මාර්ගය, යාවුස් සුල්තාන් සෙලීම් පාලම හා සම්බන්ධ වන මාර්ග වලට බාධා ඇති බැවින් යමෙකුගේ භූගෝල විද්‍යාවට බාධා ඇති වේ. දුම්රිය මාර්ගයේ කිලෝමීටර 3 දහස් ගණනක් ඉදිකිරීම් කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ.


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්