ආබාධිත සේවකයින් මිලදී ගැනීම TCDD

TCDD විසින් ආබාධිත කම්කරුවන් බඳවා ගනු ඇත: අවශ්‍යතාවයට අනුකූලව සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ විෂය පථය තුළ සේවයට බඳවා ගන්නා පිරිස් බඳවා ගන්නා බව තුර්කි රාජ්‍ය දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය නිවේදනය කළේය.


TCDD 14 දෙසැම්බර් 2016 දිනැති නිවේදනයට අනුව, 366 විසින් 1 පිරිස් සමඟ ආබාධිත කම්කරුවන් එහි ව්‍යුහයේ සේවක අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා බාලකසීර් හි 20.12.2016 සං Sign ා සහ විදුලි සංදේශ ප්‍රධානියා වෙත බඳවා ගනු ඇත. අන්කාරා පළාත් කම්කරු හා රැකියා ආයතන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ඔස්ටිම් සේවා මධ්‍යස්ථානය විසින් 12 හිදී රට මට්ටමින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ඇත. URKUR විසින් වාර්තා කරන ලද අවසාන ලැයිස්තුවට අපේක්ෂකයින් ඇතුළත් වන අතර ඔවුන් ලොතරැයි හා වාචික විභාගය නොතාරිස්වරුන් ඉදිරියේ විභාගයට ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ලියකියවිලි සමඟ TCDD වෙබ් වෙබ් අඩවියේ දී සිදු කරනු ඇත. හිපොඩ්‍රෝම් කැඩ්. අංක: 2017 Altındağ / ANKARA.

වාචික විභාගය 20 ජනවාරි 2017 පැය 10: තුර්කි රාජ්‍ය දුම්රිය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, මානව සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව 00 Anafartalar Mah. හිපොඩ්‍රෝම් කැඩ්. අංක: 3 Altındağ / ANKARA.

ආබාධිත කම්කරුවා සමඟ එක්ව දුම්රිය පද්ධති සං Sign ාකරණ නඩත්තු හා අළුත්වැඩියා කිරීමේ කලා ශාඛාවේ සේවය කිරීම සඳහා අපේක්ෂකයා අවම වශයෙන් අවුරුදු 1 දුම්රිය පද්ධතිවල සං sign ා ව්‍යාපෘතිවල සේවය කර තිබිය යුතුය.

ඊට අමතරව, අපේක්ෂකයින්ගෙන් අයදුම්පත අතරතුර, අධ්‍යාපන සහතිකයක්, හැඳුනුම්පතේ පිටපතක්, ටී.ආර්. හැඳුනුම්පත් අංකය සහිත අපරාධ වාර්තාවක් (රජයේ නීති ec කාර්යාලයෙන් හෝ රජයේ මුරපදයෙන්. http://www.turkiye.gov.tr. අපරාධ වාර්තාවක් ඇති අයගේ අපරාධ වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ තීන්දුවක් ලිපිනයෙන් ඉල්ලා සිටිනු ඇත.

වෙළඳ දැන්වීමේ සම්පූර්ණ පා for ය සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්