35 ඉස්මීර්

ඉස්මිර් හි 2017 ආයෝජන වාර්තාව: 2.5 බිලියනක් සම්මත!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2017’de 2,5 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdi. 14 yıllık toplam yatırım ise 15 milyar liraya yaklaştı. İzmir’de yerel yönetim tarafından gerçekleştirilen son 3 yıllık yatırımların toplam tutarı, [වැඩි විස්තර ...]

පාර්ලිමේන්තුවේ මහ

කයිසෙරි මෙට්රොපොලිස්ටන් මහ නගරසභා සහ ඕ.සී.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin karşılıklı talep ve ihtiyaçlarını gideren bir protokol imzalandı. Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin karşılıklı talep ve ihtiyaçlarını gideren bir protokol [වැඩි විස්තර ...]

දුම්රිය

1 2 අධිවේගී දුම්රිය දුම්රිය මාර්ගයෙන් නෙවේෂර් වෙතින් ගමන් කරයි

Nevşehir için iki güzergahtan da hızlı tren inşası programda yer aldı. Yani, Nevşehir’den bir değil iki hızlı tren hattı geçecek. Nevşehir için düşünülen hızlı tren çalışması hakkında Türkiye Cumhuriyeti Devlet [වැඩි විස්තර ...]

35 ඉස්මීර්

කයිසර් ප්රවාහණ සමාගම තෝරාගත් තවත් අවුරුද්දක්

Kayseri Ulaşım A.Ş. ulusal çaptaki projelerine devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım A.Ş. TCDD 3. Bölge Müdürlüğü’nün açtığı ihaleyi kazanarak daha önce iki yıllığına üstlenmiş olduğu İzmir Banliyö Sistemi [වැඩි විස්තර ...]

ඉස්තාන්බුල්

බයෝග්ලු නූස්ටැල්ජික් ට්රෑම් රථය නොමිලේ

İstiklal Caddesi’nde 13 Ocak’ta başlayan çalışmalar nedeniyle seferleri geçici olarak durdurulan Nostaljik Tramvay, 1 yıl aradan sonra yeniden Taksim’e getirildi. İstiklal Caddesi’ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle Ocak ayı ortasında durdurulan Taksim [වැඩි විස්තර ...]

ඉස්තාන්බුල්

ඉස්තාන්බුල්හි නූස්ටල්ජික් ට්රෑම් රථය ඇත

Başkan Uysal 8 Kasım’da verdiği sözü tutarak İstanbul’un simgelerinden biri olan nostaljik tramvayı yeniden İstanbullularla buluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal göreve gelişinin 40.gününde İstanbullulara verdiği sözü tutarak İstiklal [වැඩි විස්තර ...]

නගරාන්තර දුම්රිය පද්ධතිය

මනීසාහි දුර කිලෝමීටර් දෙකක දුරක් කෙටි කිරීම

Şehzadeler Belediyesinin girişimleri ile Kazım Karabekir Mahallesi ve Akpınar Mahallesi arasına yapılması planlanan tren yolu alt geçit çalışmaları için Şehzadeler Belediyesi ve TCDD İzmir Bölge Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü [වැඩි විස්තර ...]

22 එඩිරන්

එඩ්රීන් සිට අධිවේගී දුම්රිය දක්වා අගමැති Yıldırım වෙත

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul- Edirne arasını 1 saat 15 dakikaya indirecek hızlı tren projesi için ilk kazmanın vurulacağını açıkladı. Başbakan Yıldırım Edirne’de partisinin kongresinde gündeme ilişkin konuları değerlendirirken bir de [වැඩි විස්තර ...]

06 ඇන්කාරා

ප්රවාහන ඇමති අර්සලාගේ අලුත් අවුරුදු පණිවිඩය

Değerli Çalışma Arkadaşlarım, 2017 yılı milletimizin geleceğine ışık tutacak, ülkemizi yarınlara taşıyacak çok büyük projelerin hayata geçtiği ve böylece hayallerin gerçeğe dönüştüğü güzel bir yıl oldu. Dünyanın en büyük projelerinden [වැඩි විස්තර ...]