UTIKAD සහ Beykoz විශ්ව විද්යාලය මෙම අංශයෙහි ස්පන්ධය තබා ගන්න

ක්ෂේත්‍රයේ ස්පන්දනය පවත්වා ගැනීම සඳහා UTİKAD සහ Beykoz විශ්ව විද්‍යාලය: ජාත්‍යන්තර ප්‍රවාහන හා සැපයුම් සේවා නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය UTİKAD, බෙයිකෝස් විශ්ව විද්‍යාලය නැවතත් සැපයුම් අංශයේ ස්පන්දනය සමඟ සහයෝගයෙන්. 2014 සහ 2015 වසර වලදී පවත්වන ලද 'ලොජිස්ටික් අංශයේ ප්‍රවණතා' සමීක්ෂණය 2017 හි නැවත දියත් කෙරේ.

තුර්කි ලොජිස්ටික් අංශයේ උපාය මාර්ග සහ ඉලක්ක සපුරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ වැදගත් තොරතුරු හෙළි කරන පර්යේෂණ සෑම මාස තුනකට වරක් නැවත නැවතත් කරනු ලැබේ. සමීක්ෂණයේ ප්‍රති U ලයක් ලෙස ලබාගත් තොරතුරු අනුව UTİKAD සාමාජිකයින්ට අදාළ කර ගැනීම සඳහා මෙම අංශයේ මාර්ග සිතියම අඳිනු ඇත.

“ලොජිස්ටික් අංශ ප්‍රවණතා සමීක්ෂණයේ” විවිධ දෘෂ්ටිකෝණයන් හා අවබෝධයන් අනුගමනය කිරීම සඳහා තුර්කි ප්‍රවාහන හා සැපයුම් අංශයේ සහයෝගයෙන් UT UKAD සහ බෙයිකෝස් විශ්ව විද්‍යාලයේ “ලොජිස්ටික් පර්යේෂණ හා යෙදුම් මධ්‍යස්ථානය” නැවත දියත් කෙරේ. 2014 හි ආරම්භ වූ සහ ක්ෂේත්‍රයේ ස්පන්දනය පවත්වා ගෙන යන පර්යේෂණය මසකට වරක් 2017 හි පුනරාවර්තනය වන අතර පර්යේෂණයේ ප්‍රති results ල මහජනයා සමඟ බෙදා ගනු ඇත.

UTKAD සහ ලොජිස්ටික්ස් අංශයේ යාපලාන්, UTİKAD සහ Beykoz Logistics වෘත්තීය පාසල් ලොජිස්ටික්ස් යෙදුම් සහ පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සමඟ සහයෝගයෙන් සංවිධානය කරන ලද අතර, සැපයුම් අංශයේ වර්ධනයන් හා ගැටළු පිළිබඳව ආලෝකය විහිදුවයි. සෑම මාස තුනකට වරක් පවත්වන ලද පර්යේෂණවල ප්‍රති results ල බෙයිකෝස් ලොජිස්ටික්ස් වෘත්තීය පාසලේ ලොජිස්ටික් යෙදුම් සහ පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය විසින් ඇගයීමට ලක් කරන ලද අතර පුවත්පත් සාකච්ඡාවලදී මහජනයාට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

බෙයිකෝස් විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර හා කළමනාකරණ විද්‍යා පී of යේ පී an ාධිපති මහාචාර්ය ඩී. ආචාර්ය මෙහමෙට් සකීර් අර්සෝයි සහ යූටකාඩ් හි සාමාන්‍යාධිකාරී කැවිට් යූර් හමුවිය. UTİKAD සංගම් ගොඩනැගිල්ලේ පැවති රැස්වීමේ ප්‍රති X ලයක් ලෙස, 2017 හි “ලොජිස්ටික් අංශයේ ප්‍රවණතා සමීක්ෂණය” නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය විය.

රැස්වීමේදී මහාචාර්ය ආචාර්ය බෙයිකෝස් ලොජිස්ටික්ස් වෘත්තීය උසස් පාසල, සාර්ථක ඉගෙනුම් ක්‍රියාකාරකම් ගැන සඳහන් කරමින්. ආචාර්ය Mehmet Şakir Ersoy, X මෙම අධ්‍යයනවල ප්‍රති X ලයක් ලෙස 7 සැප්තැම්බර් 2016 හි ආරම්භ කරන ලද අතර බෙයිකෝස් විශ්ව විද්‍යාලය ආරම්භ කරන ලද අතර විශ්ව විද්‍යාලයේ “ලොජිස්ටික් පර්යේෂණ හා යෙදුම් මධ්‍යස්ථානය” පිහිටුවන ලදී. ඉදිරි කාලවලදී, ලොජිස්ටික් අංශයේ ප්‍රවණතා සමීක්ෂණය මෙම මධ්‍යස්ථානය විසින් සකස් කර ක්‍රියාත්මක කරනු ඇත. ”

2014 හි ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පර්යේෂණ නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව ඔවුන් සතුටු වන බව සඳහන් කරමින්. ආචාර්ය OY UTİKAD හි සහාය අපට ඉතා වැදගත් වේ. මෑත වසරවලදී, UTİKAD සාමාජිකයින්ගේ සහාය ඇතිව 'ලොජිස්ටික් අංශයේ ප්‍රවණතා පිළිබඳ සමීක්ෂණ' සමීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

සමීක්ෂණ අයදුම්පත් වලදී පිළිතුරු ලබා දී ඇති ඉහළ සමීක්ෂණ සංඛ්‍යාවට මෙම අංශයේ සියලුම දෙපාර්තමේන්තු වල අදහස් නිරූපණය කිරීම සඳහා දත්ත ඉතා වැදගත් වන අතර එහි ප්‍රති result ලයක් ලෙස සෞඛ්‍ය සම්පන්න වාර්තාවක් සකස් කිරීම.

සමීක්ෂණවල ප්‍රති result ලයක් ලෙස සැකසීමට නියමිත පර්යේෂණ වාර්තාව විශේෂයෙන් සැපයුම් අංශයේ නියෝජිතයින්ගේ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලීන්හි වැදගත් iency නතාවයක් පුරවනු ඇති බව ප්‍රකාශ කිරීම. ආචාර්ය අර්සෝයි, “සමීක්ෂණවල ප්‍රති create ලයක් ලෙස නිර්මාණය කළ යුතු වාර්තා, විද්‍යාත්මක හා සෞඛ්‍ය සම්පන්න දත්ත මහජනතාවගේ අදාළ ඒකක වෙත මාරු කළ හැකි අතරම මහජන මතය නිර්මාණය කිරීමේ අර්ථයෙන් සෞඛ්‍ය සම්පන්න යටිතල ව්‍යුහයක් නිර්මාණය කළ හැකිය” යනුවෙන් ඔහු පැවසීය.

413 හි UTİKAD විසින් සාර්ථකව පවත්වන ලද FIATA ලෝක සම්මේලනයේදී සිදු කරන ලද 'අවබෝධය' සහ 'අපේක්ෂාවන්' යන විෂය පථය තුළ සැපයුම් අංශය ඇගයීම ඇතුළත් UTİKAD සාමාජික 2014 ලොජිස්ටික් සමාගමේ කළමනාකරු වෙත යවන ලද සමීක්ෂණ මගින් කැපී පෙනෙන ප්‍රති .ල අනාවරණය විය. UTİKAD හි සභාපති එමරේ එල්ඩෙනර් ප්‍රකාශ කළේ පර්යේෂණ නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීම මෙම අංශයේ අනාගතය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙන බවයි. “තුර්කි ලොජිස්ටික් අංශයේ උපායමාර්ග සහ ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී UTİKAD විශාල වගකීමක් දරන බව අපි දනිමු. මේ හේතුව නිසා, මෙම අංශයේ ස්පන්දනය රඳවා තබා ගැනීමටත්, දුෂ්කර කාලවලදී effectively ලදායී ලෙස ක්‍රියා කිරීමටත් හැකි විද්‍යාත්මක අධ්‍යයන සඳහා සහාය වීමට අපි අපේ උපරිමය කරමු. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, අපි බෙයිකෝස් විශ්ව විද්‍යාලය සමඟ සිදු කරනු ලබන මෙම පර්යේෂණයෙන්, මෙම අංශයේ අපගේ සමාගම්වල අපේක්ෂාවන් හෙළි කරන අතරම, සංඛ්‍යාවෙන් ප්‍රතිශතයකින් මෙම අංශය මැනිය හැකි බව අපි සහතික කරමු. මේ ආකාරයට, අපගේ අංශයේ සමාගම්වලට ප්‍රතිශතයකින් සැපයුම්වල සිදුවෙමින් පවතින දේ තීරණය කිරීමට හැකි වන අතර, අනාගතය සඳහා ඔවුන්ගේ තිරසාර ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීමට ඔවුන්ට සහාය වීමේ වගකීම අපි භාර ගනිමු. ”

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්