අද වන විට 22 Kasim 1922 වැලන්ටයින් බස්නාහිර 2 බස්නාහිර පැත්තේ
පාර්ලිමේන්තුවේ මහ

අද දින ඉතිහාසය: 22 නොවැම්බර් 1922 ඉස්මාට් පෂා ලූසාන්:

අද ඉතිහාසය නොවැම්බර් මස ලෝසන් දී 22 1922, Ismet Pasha ජනමත විචාරණයට බටහිර ත්රේස් දුම්රිය දක්වා සහ Mustafapaşa Kuleliburgaz තුර්කියේ සිටීමට ඉල්ලා සිටියේ ය.

සෘතුවේ සිකුරු නිවාඩුවක් ගත වනු ඇත
46 කහ්රමාමාමාස්

ඊඩිකියුලර් ස්කයි රිසෝට් ඔෆ් ද කන්නය

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden birisi olan Yedikuyular Kayak Merkezi’nde çalışmalar son sürat devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Etüd ve Proje Şube Müdürlüğü kontrolünde yürütülen çalışmalarda [වැඩි විස්තර ...]

15 බර්ඩූර්

CHP Göker Burdur වේගවත් දුම්රිය සඳහා සිංගර් රථයක් දියත් කරයි

Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Milletvekili Mehmet Göker, önceki gün yazılı açıklama yaparak Yüksek Hızlı Tren hattının Burdur merkezden geçmeyeceğini, Isparta üzerinden Bucak’a bağlanacağını ve oradan da Antalya’ya bağlanacağı konusunda duyumların [වැඩි විස්තර ...]

ඉස්තාන්බුල්

යානපී-ඉන්චිරිලි-සෙෆකෝයි මෙට්ර්රෝ රේඛාව පිළිබඳ අධ්යයනය ආරම්භ විය

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yenikapı-İncirli-Sefaköy Metro Hattı için çalışmalara başladı. Yenikapı-İncirli-Sefaköy Metro Hattını hayata geçirmek için start verdi. Bir sonraki etabı ise Sefaköy-Beylikdüzü olacak metro hattı için tabelalar şimdiden hazırlandı. 14 [වැඩි විස්තර ...]

20 ඩෙන්සිලි

ඩෙන්සිලි ටෙලිෆරික් සහ බැග්බාසි සානුව

Denizlililerin sosyal yaşantılarını daha da zenginleştirip, doğa ile iç içe ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamak amacı ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği 1500 rakımlı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, yılın ilk [වැඩි විස්තර ...]