සේවාව සඳහා විවෘත කරන ලද මලයා ගර් ය්යය යටේය

සමාරම්භක උත්සවය නොවැම්බර් මස 205 හිදී මලියා ගාර් සහ යෙසිල්ටෙප් අසල්වැසි ප්‍රදේශ අතර 18 මීටර දිග මලතිය ගාර් පදික යටි පාලම සඳහා පැවැත්විණි.


සමාරම්භක උත්සවය මලයා දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිට පැවැත්විණි. රේගු හා වෙළඳ අමාත්‍ය බෙලන්ට් ටෙෆෙන්චි, ආණ්ඩුකාර අලි කබන්, මලයා නියෝජ්‍ය මුස්තාපා Ş අහින්, නියෝජ්‍ය නගරාධිපති එෆික් එන්ගන්, ටීසීඩී එක්ස්එන්එම්එක්ස්, කලාප අධ්‍යක්ෂ Ü සේයර් ඔල්කර්, පොලිස් ප්‍රධානී ආචාර්ය ඕමාර් උර්හාල්, බට්ටල්ගාසි නගරාධිපති සෙලාහැටින් ගුර්කාන් සහ පුරවැසියන් රැසක් සහභාගී වූහ.

මලතිය දුම්රිය ස්ථානය පදිකයින්ගේ යටි පාලම සේවාව සමඟ පුරවැසියන්ට දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිට පයින් යෙසිල්ටෙප් වෙත ළඟා විය හැකිය. යෙසිල්ටෙප් හි වෙසෙන පුරවැසියන් වාහන භාවිතා නොකර හැකි ඉක්මනින් පයින් ගමන් කරමින් රෝහලට සහ කලාපයට පැමිණෙනු ඇත.

උත්සවය අමතමින් ටෙෆෙන්චි අමාත්‍ය එලාසිග්-මලතිය අධිවේගී දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය ස්පර්ශ කරන ලදී. මෙම ව්‍යාපෘතිය අඛණ්ඩව සිදුවන බවත්, අනුමත කිරීමේ ක්‍රියාවලියෙන් පසුව 2018 ආයෝජන වැඩසටහන ලබා දෙන බවත් ටෙෆෙන්චි අවධාරණය කළේය.

TCDD 5.Region Manager Üzeyir Ülker, “75 දහසක් වැසියන් යෙසිල්ටෙප් පුරවැසියන් ගමන් කිරීම සඳහා වඩා ආරක්ෂිත පිරිවැයක් දරයි 3 මිලියන 200 දහසක් TL නවීන යටි පාලමක්” යැයි ඔහු පැවසීය.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්