එක්සත් ජනපදයේ මගී දුම්රිය මග හැරී ගියේය

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වොෂිංටන්හි අධිවේගී මගී දුම්රියක් පීලි පැන තිබේ.


වොෂිංටන් ප්‍රාන්තයේ ටකෝමා නගරයට ආසන්නයේ, සියැටල් සිට කිලෝමීටර් X ක් දකුණට වන්නට අධිවේගී ඇම්ට්‍රැක් දුම්රිය පීලි පැන තිබේ. අනතුර හේතුවෙන් අවම වශයෙන් 64 පුද්ගලයින්ට ජීවිත අහිමි විය, 6 බරපතල තුවාල ලැබීය. අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ දුම්රියේ සිටි 4 මගීන් සහ 77 සේවකයින් ඇම්ට්‍රැක්ටන් ප්‍රකාශය පවසයි.

අධිවේගී මාර්ගය ගමනාගමනය සඳහා වසා තිබීම හේතුවෙන් දුම්රියේ සමහර වැගන් පාලමෙන් වැටී ඇත. පාලමෙන් වැටෙන දුම්රියේ කොටස් අධිවේගී මාර්ගයේ වාහන වලට හානි සිදු වූ අතර තුවාල ලැබූවන්ගෙන් සමහරක් කියා සිටියේ අධිවේගී මාර්ගයේ වාහන බවයි. අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් කරන වාහන කිහිපයක් පියර්ස් කලාපීය ෂෙරිෆ් විසින් කරන ලද ප්‍රකාශයකින්, මාර්ගය පෙරළී ගිය දුම්රිය යට ඉතිරි වී ඇති අතර එක් රියදුරෙකුට වඩා තුවාල ලබා ඇත. රියදුරන් මිය නොගිය බව ප්‍රකාශ විය.

විස්තර සඳහා ක්ලික් කරන්න

මූලාශ්රය: මම tr.sputniknews.coඅදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්