දුම්රිය මාර්ග පදනමේ ටෙපබැෂි නගරාධිපති ඇටාක්ගේ සංචාරයක්

ටීසීඩීඩී සේවකයින් සහ විශ්‍රාමිකයින්ගේ සමාජ ආධාර පදනමේ සභාපති නුරෙටින් ගිර්ජිනර් සහ ටෙපෙබා şı ් හි පදනමේ නගරාධිපති ඩී. අහ්මෙට් අටායි ඔහුගේ කාර්යාලයට පැමිණියේය.


මෙම සංචාරයේදී අමුත්තන් විසින් අත්තිවාරමේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව ජනාධිපති අටේට දැනුම් දෙන ලදී. මෙහිදී අදහස් දක්වමින් නියුරෙටින් ගිර්ජිනර් මහතා පැවසුවේ, අපි සේවය කරන්නේ ටීසීඩීඩී සේවකයින් සහ විශ්‍රාමිකයින්ගේ සමාජ ආධාර පදනම යන නාමය යටතේ ය. අපගේ ජනාධිපතිවරයාගේ කාර්යයන් ද අපි සමීපව අනුගමනය කරමු. අපි අපේ ජනාධිපතිවරයා හමුවී අපගේ පදනමේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දුන්නා. අපට ඔහු ගැන වටිනා අදහස් ද ලැබුණි.

මෙම සංචාරය පිළිබඳව තම තෘප්තිය ප්‍රකාශ කරමින් ජනාධිපති අටේ මහතා, “දුම්රිය මාර්ග අපේ නගරයට දීර් history ඉතිහාසයක් ඇත. එවැනි අත්තිවාරමක් අප වෙත පැමිණ සේවය කිරීම දැකීමත් මට මහත් සතුටක් විය. අපගේ සන්නිවේදනය මෙතෙක් සිදු කර ඇති ආකාරයටම පවතිනු ඇත. ”

සංචාරය අවසානයේ ගිර්ජිනර් විසින් කරකුර්ට් දුම්රිය, විප්ලවීය මෝටර් රථ සහ අධිවේගී දුම්රිය සමඟ බිත්ති ඔරලෝසුවක් නගරාධිපති අටායි වෙත ඉදිරිපත් කළේ දවසේ මතකයක් වශයෙනි. සංචාරය අවසන් වූයේ සිහිවටන ඡායාරූපයක් සමඟිනි.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්