TCDD පුහුණු යාන්ත්රික පාඨමාලාවක් විවෘත කරයි

සලකා බැලිය යුතු අපේක්ෂකයින්ට අයදුම් කිරීම සඳහා “දුම්රිය ඉංජිනේරු පා se මාලාවේ” සහයෝගයෙන් සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය සහ İŞ-KUR පවත්වනු ලබන අතර අයදුම් කිරීමේ කොන්දේසි පහත ලැයිස්තු ගත කර ඇත.


තුර්කි රාජ්‍ය දුම්රිය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කාර්යාලයේ (ටීසීඩීඩී) පළාත් ඒකකවලට බඳවා ගැනීමට නියමිත ශ්‍රම කාර්මික සේවකයින්ගේ “ක්‍රියාකාරී කම්කරු සේවා නියාමනය” විෂය පථය තුළ, වෘත්තීය නිපුණතාවය මත පදනම් වූ පුහුණුව රැකියාවට පෙර ක්‍රියාවට නැංවේ. සුදුසුකම් මත පදනම් වූ දුම්රිය රියදුරු පා course මාලාව කාර්ස්, අර්සින්කන්, අඩානා, මලතිය, ඉස්මීර්, එස්කිසහීර් සහ ඉස්තාන්බුල් යන නගරවල විවෘත කෙරේ.
අයදුම්පත් ඉස්කූර් හරහා සාදනු ලැබේ.
අවසාන අයදුම් කිරීමේ දිනය: 21 පෙබරවාරි 2018
ඇස්තමේන්තුගත සම්මුඛ පරීක්ෂණ දිනයන්: 05 මාර්තු -06 අප්රේල් 2018
KPSS 93 ලකුණු වර්ගයෙන් අවම වශයෙන් 60 ලකුණු ලබා ගන්නා අපේක්ෂකයින් අතර ඉල්ලුම් කරන ලද පළාතේ ලකුණු ශ්‍රේණිගත කිරීම අනුව පළමු 60 අපේක්ෂකයා (2 අපේක්ෂකයා Eskişehir පළාතේ වෙනම පන්තියක් ලෙස විවෘත වේ) සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ආරාධනා කරනු ලැබේ.

පා UR මාලා සැලසුම් කළ අයදුම්පත් දිනයන්
පා date මාලාව ආරම්භ කරන පළාත ආරම්භක දිනය අවසන් දිනය
Eskisehir, Adana 24 April 2018 19 October 2018
ඉස්මීර්, මලතිය 07 මැයි 2018 02 නොවැම්බර් 2018
කාර්ස්, අර්සින්කන් 21 මැයි 2018 16 නොවැම්බර් 2018
ඉස්තාන්බුල්, එස්කිෂීර් 04 ජුනි 2018 30 නොවැම්බර් 2018

අපේක්ෂකයින් සඳහා අවශ්‍ය පාසල් දෙපාර්තමේන්තු
වෘත්තීය පාසල
විදුලි
විද්යුත් - ඉලෙක්ට්රොනික
යන්ත්රය
මෝටර්
දුම්රිය පද්ධති යන්ත්රෝපකරණ තාක්ෂණය
දුම්රිය පද්ධති විද්යුත්-ඉලෙක්ට්රොනික තාක්ෂණය
රේල් පද්ධති යාන්ත්රික

ඉල්ලුම් කළ යුතු අයදුම්කරුවන් සහ අවශ්‍යතා සඳහා වන අවශ්‍යතා
A- සෙවුම් කොන්දේසි
1- අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනට 35 වයස කරා ළඟා නොවිය යුතුය
2- 2016 KPSS සහකාර උපාධි ලකුණු (P93) 60 ට වඩා ඉහළින් සහ ඊට ඉහළින්
3- පිරිමි අපේක්ෂකයින්ගේ අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනට අනුව 31.12.2018 ද ඇතුළුව හමුදා සේවයෙන් නිදහස් කිරීම හෝ කල් දැමීම.
4- ඉහත සඳහන් දෙපාර්තමේන්තු වලින් උපාධිය ලබා ගැනීම
5- සෞඛ්‍ය ඉංජිනේරුවෙකු ලෙස සේවය කිරීමට සුදුසුකම් ලැබීම
B- සිසුන් තෝරා ගැනීමේදී ඉල්ලා සිටිය යුතු ලේඛන
1- හැඳුනුම්පත
2- ඩිප්ලෝමා ඡායා පිටපත
3- 2016 KPSS පූර්ව බලපත්‍ර ලකුණු ප්‍රති result ල ලේඛන ප්‍රතිදානය
4- පිරිමි අපේක්ෂකයින්ගෙන් හමුදා තත්ව සහතිකය
ඇ- ශිෂ්‍ය තෝරාගැනීමෙන් පසු ඉල්ලා සිටිය යුතු ලේඛන
1- හැඳුනුම්පතේ ඡායා පිටපත
2- ඩිප්ලෝමා ඡායා පිටපත
3- 2016 KPSS පූර්ව බලපත්‍ර ලකුණු ප්‍රති result ල ලේඛන ප්‍රතිදානය
4- පිරිමි අපේක්ෂකයින්ගෙන් හමුදා තත්ව සහතිකය
5- TC හඳුනාගැනීමේ අංකය සහිත අපරාධ වාර්තාව
6- ප්‍රධාන අපේක්ෂකයින්ගේ සෞඛ්‍ය මණ්ඩල වාර්තාව
අ. වෛද්‍ය මණ්ඩල වාර්තාව පූර්ණ මට්ටමේ රජයේ රෝහල්වලින් හෝ නිල විශ්ව විද්‍යාල රෝහල්වලින් ලබා ගත යුතුය. සෞඛ්‍ය වාර්තාවේ;
i. දැක්ම පිළිබඳ උපාධි (දකුණු-වම් ඇස වෙන වෙනම දක්වා ඇත)
ii. වර්ණ පරීක්ෂණය (ඉෂිහෝරා පරීක්ෂණය සිදු කරන ලදි)
iii. ශ්‍රවණ පරීක්ෂණය (ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය පරීක්ෂණයේදී පිරිසිදු ශබ්ද 500,1000 සහ 2000 සංඛ්‍යාතවල සාමාන්‍යය 0 - 30 DB විය යුතුය.)
ආ. ලැබී ඇති වාර්තා කාර්මිකයෙකු ලෙස වැඩ කිරීමට සෞඛ්‍ය තත්වය සුදුසු ද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා යොදා ගනී; ෆුලි රාජ්‍ය රෝහල්වලින් හෝ නිල විශ්ව විද්‍යාල රෝහල්වලින් ඔවුන්ට ලැබී ඇති සෞඛ්‍ය වාර්තා තුර්කි රාජ්‍ය දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ කණ්ඩායම් හඳුනාගැනීමෙන් ඇගයීමට ලක් කෙරේ. කාර්මිකයෙකු ලෙස වැඩ කිරීමට සෞඛ්‍ය තත්ත්වය තීරණය කර ඇති අය මනෝ තාක්‍ෂණික පරීක්ෂණයට යවනු ලැබේ. සෞඛ්‍ය හා මනෝ තාක්‍ෂණික පරීක්ෂණ ගාස්තු අපේක්ෂකයා විසින් ආවරණය කරනු ලැබේ. සෞඛ්‍ය හා මනෝ තාක්‍ෂණික පරීක්ෂණවල ප්‍රති work ලයක් ලෙස වැඩ කිරීමට නොහැකි බවට අධිෂ් determined ාන කරගෙන සිටින අපේක්ෂකයින් වෙනුවට ආදේශක අපේක්ෂකයින්ට පිළිවෙලින් ආරාධනා කරනු ලැබේ.

ඉස්කුර් විසින් විවෘත කළ යුතු යන්ත්‍රෝපකරණ පා UR මාලාව සඳහා අයදුම් කිරීමට අපේක්ෂකයින් දැන ගැනීමට අවශ්‍ය කරුණු

1- රැකියා සහතිකයක් නොමැතිව පා se මාලාව විවෘත කෙරේ.

2- විවිධ පළාත්වල විවෘත කළ යුතු පා courses මාලා සඳහා වන අවශ්‍යතා සපුරාලන ඕනෑම කෙනෙකුට පදිංචිය අවශ්‍යතාවයකින් තොරව ඉල්ලුම් කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, පා .මාලාව සඳහා අයදුම් කරනු ලබන්නේ එක් පළාතක් පමණි.
3-KPSS සහකාර උපාධිය (P93) වර්ගය අනුව ලකුණු වල උසස් බව සැලකිල්ලට ගනිමින් අයදුම්කරුවන්ගේ ශ්‍රේණිගත කිරීමෙන් පසුව, පුහුණුවන්නන්ගේ 3 මට්ටම සඳහා අපේක්ෂකයින් තෝරා ගැනීමට ISKUR ට ආරාධනා කරනු ලැබේ.
4- අභ්‍යාසලාභීන් තෝරා ගැනීම TCDD ප්‍රවාහන සමාගමේ සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් සිදු කරනු ලබන අතර එය අංකරයේ කොමිෂන් සභාව විසින් සිදු කරනු ලැබේ. අභියාචනාධිකරණ මැතිවරණය සඳහා ඉල්ලීම පරිදි ඉස්කුර් පළාත් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ හෝ ඉස්කුර් සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂක ඒකකවල පුද්ගලයින් පත් කළ හැකිය.
5- අභ්‍යාසලාභීන් තෝරා ගැනීමේ දිනයන් තීරණය කරනු ලබන්නේ TCDD ප්‍රවාහන සමාගම විසිනි. සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය.
6- මීට පෙර EngineKUR සමඟ සහයෝගයෙන් විවෘත කරන ලද දුම්රිය ඉංජිනේරු පා se මාලාවට සහභාගී වූ අය සහ 15 ජනවාරි 2018 සහ 29 ජනවාරි 2018 වලින් ආරම්භ වන පා courses මාලා සඳහා සහභාගී වීමට සුදුසුකම් ඇති අයැදුම්කරුවන් පිළිගනු නොලැබේ.
7- İŞKUR විසින් විවෘත කළ යුතු පා course මාලාව සම්පූර්ණ කරන අය බලයලත් ආයතනයෙන් 11UY0035- දුම්රිය ඉංජිනේරු (මට්ටමේ 4) සහතිකය ලබා ගත යුතුය. මෙම සහතිකය නොලැබෙන අයට TCDD Taşımacılık AŞ විසින් විවෘත කළ යුතු රැකියා දැන්වීමක් සඳහා ඉල්ලුම් කළ නොහැක.
8- 11UY0035- දුම්රිය ඉංජිනේරු - (මට්ටම 4) විභාගය සහ සහතික කිරීමේ ගාස්තු අපේක්ෂකයින් විසින් ආවරණය කෙරේ.
9- TCDD Taşımacılık A.Ş හි සේවය කිරීමට පටන් ගෙන ඇති අපේක්ෂකයින්ට ආබාධිත ස්ථාන මාරු කිරීම ඇතුළුව අවම වශයෙන් 5 වසරක් සඳහා මාරුවක් ඉල්ලා සිටිය නොහැක.
10- අයදුම්කරුවන් කම්කරු නීතිය අංක 4857 ට යටත් වේ.
11- ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීමෙන් පසු, කාර්මිකයෙකු ලෙස වැඩ කිරීමට නුසුදුසු අයගේ කොන්ත්‍රාත්තු අවලංගු කිරීමට සහ වෛද්‍ය මණ්ඩල වාර්තාව මගින් තීරණය කරනු ලබන අයගේ කොන්ත්‍රාත්තු අවසන් කිරීමට හෝ ඒවා කලාකරුවන් නොවන සේවකයින්ගේ කාර්ය මණ්ඩලයට පැවරීමට 2 හට අයිතිය ඇත. එය බලය ඇත.
12- 7 යනු 4857 කම්කරු නීතියේ නම වන අතර එය වසර ආරම්භයෙන් පසු ස්වේච්ඡාවෙන් සේවයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇත. 25 හි. TCDD Taşımacılık A.Ş ඡේදයට අනුකූලව කොන්ත්රාත්තුව අවසන් වේ. මෙම කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ සිදු කරන ලද පුහුණු, පා course මාලා සහ සීමාවාසික වැඩසටහන් සහ පුහුණු වියදම් සඳහා ලැබෙන ගාස්තු the අනුපාතයට වන්දි ඉල්ලා සිටිය යුතුය.
13- යන්ත්‍රෝපකරණ කම්කරු රැකියා විස්තරය පහත විස්තර කෙරේ.

කාර්මික වැඩ විස්තර කිරීම

1) මෙහෙයුම් උපදෙස් වලට අනුකූලව (ලොකොමෝටිව්, උපාමාරු ලොකොමෝටිව්, දුම්රිය කට්ටලය සහ දුම්රිය උනුසුම් කරත්තය) භාවිතා කිරීමට ඔවුන්ට බලය ඇති දිනුම් ඇදීමේ රාමුව භාවිතා කිරීම. දුම්රිය පිටත්වීමේ වේලාවට මිනිත්තු 60 වැඩමුළුවෙන් / ගබඩාවෙන් මගීන් සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රිය එන්ජින් ඉවත් කරන්නේ නම් (කලාපවල ව්‍යුහය, දේශගුණික තත්ත්වයන් සහ දුම්රිය වල ලක්ෂණ අනුව කාලය වැඩි කිරීම හෝ අඩු කිරීම ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂවරයාගේ වගකීම වේ.) ඔවුන් තදාසන්න දුම්රියවල රාජකාරියේ යෙදී සිටින විට සහ වැඩමුළුවෙන් / ගබඩාවෙන් තදාසන්න දුම්රිය ඉවත් කරන්නේ නම්, දුම්රිය පිටත්වීමේ වේලාවට මිනිත්තු 30 ට පෙර ඔවුන්ගේ දුම්රියේ කම්පන වාහනය සකස් කිරීමට පැමිණෙන්න. සේවයේ යෙදෙන උපාමාරු සහ මගී දුම්රිය සම්බන්ධයෙන්; කාර්ය මණ්ඩලය නියමිත වේලාවට ස්ථාන වෙනස් කරයි. ටීසීඩීඩී නිලධාරීන්ගේ ඇඳුම් ආධාර නියෝගයේ දක්වා ඇති නිල ඇඳුම්, මෙවලම් සහ මෙවලම් පෙට්ටිය සමඟ කාර්යාලයට පැමිණීම.
2) දෛනික, සතිපතා සහ මාසික රාජකාරි කාලසටහන් (දුම්රිය සැපයුම, ගබඩාව සහ දුම්රිය උපාමාරුව, ගබඩා සංචිතය, දුම්රිය උණුසුම, ගිනි නිවන භටයා, වෙනත් ගබඩාවල ප්‍රොක්සි) නිශ්චිතව දක්වා ඇති කාර්යයන් ඔවුන් අනුබද්ධිත සේවා ස්ථාන විසින් ඉටු කිරීම.
3) ඔවුන් ගබඩා සේවා සඳහා අනුයුක්ත කර ඇත්නම්, කාර්ය කාලසටහනෙහි දක්වා ඇති වේලාවට වැඩ කිරීමට.
4) ඔවුන් නිල වශයෙන් වැඩ ආරම්භ කිරීම සඳහා සේවා ස්ථානයට පැමිණෙන විට, රාජකාරි ඩිපෝ අධීක්ෂක විසින් 4011 ආකෘතියට අත්සන් කරන්න.
5) ඔවුන් බලයට පත්වන විට, ඇණවුම් පොතේ නව ඇණවුම් කියවා ඔවුන්ට තොරතුරු ලැබුණු පොත අත්සන් කරන්න.
6) ඔවුන් පවරා ඇති දුම්රියේ කම්පන වාහනයේ අළුත්වැඩියා පොතේ ලියා ඇති අසාර්ථකත්වයන් පිළිබඳ සටහන් පරීක්ෂා කිරීම සහ ඉතිරි ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කිරීම.
7) ඔවුන්ට පවරා ඇති දුම්රියේ කම්පන වාහනයේ දුම්රිය එන්ජින් මෙහෙයුම් ආකෘතිය (2088 ආකෘතිය) ලබා ගැනීම. අවශ්‍ය කොටස් නිසි පරිදි පුරවා ඇති බව සහතික කිරීම සහ ඒවා නිසි ලෙස පිරවිය යුතු කොටස් පිරවීම.
8) ඔවුන් වැඩ කරන දුම්රියේ දිනුම් ඇදීමේ රාමුවේ සවිකෘත (සහ අමතර කොටස් ලොකර්) සම්පුර්ණ වී ඇති අතර ඒවා මෙහෙයවිය යුතු ස්ථානවල මෙහෙයවනු ලැබේ.
9) දුම්රියේ කම්පන වාහනයේ අවශ්‍ය තාක්‍ෂණික පාලනය සිදු කිරීම සඳහා ඔවුන් එක් එක් වාහන වර්ගය සඳහා සකස් කිරීම සහ මෙහෙයුම් උපදෙස් අනුව හෝ පුහුණුවීම්වල දක්වා ඇති ආකෘති හා අනුක්‍රමික මූලධර්ම අනුව කටයුතු කරයි. ආරක්ෂක පද්ධති ක්‍රියාත්මක හා ක්‍රියාත්මක දැයි පරීක්ෂා කිරීම.
10) ඔවුන් වැඩ කරන දුම්රියේ කම්පන වාහනය දුම්රිය එන්ජිම නම්, දුම්රියේ නිසි ලෙස නැව්ගත කර නිසි පටි හා ගුවන් සම්බන්ධතාවය පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු දුම්රිය වාතය පුරවා සම්පූර්ණ තිරිංග අත්දැකීම් ලබා ගන්න. පූර්ණ තිරිංග අත්දැකීම් සඳහා පැකිලීමකදී පූර්ණ තිරිංග අත්දැකීම් වලට සහභාගී වීම.
11) ඔවුන්ට පවරා ඇති තාක්ෂණික දුම්රිය සකස් කිරීමෙන් පසු, දුම්රියේ රථවාහන කාලසටහනේ අදාළ කොටසට අත්සන් කිරීම. දුම්රිය ස්ථානයෙන් / දුම්රිය ස්ථානාධිපතිගෙන් ලබා ගත යුතු ආකෘති රැගෙන පරීක්ෂා කිරීම.
12) දුම්රිය ආරම්භ වීමට පෙර දිනුම් රාමුවේ කාල රාමුව සැකසීම පරීක්ෂා කර අවශ්‍ය නම් සකස් කරන්න.
13) දුම්රිය ස්ථානය / දුම්රිය ස්ථානාධිපති හෝ සං sign ා සං .ාව සමඟ දුම්රිය ගෙනයාම. දුම්රිය, දුම්රිය සංවිධානයේ උපාමාරු හේතුවෙන් දුම්රිය මාලාවේ කපා කොටා ඇති දුම්රිය ස්ථාන / දුම්රිය ස්ථාන කප්පාදුව සිදු කිරීමෙන් පසු, දුම්රිය වර්ගය නොසලකා ත්වරණයට පෙර කාර්මිකයාගේ ටැප් මඟින් තිරිංග ආචරණය පාලනය කිරීමට පටන් ගනී.
14) කම්පන වාහන පැදවීම හා ධාවනය කිරීම සම්බන්ධ සියලු රෙගුලාසි, උපදෙස් සහ නියෝග වලට අනුකූලව දුම්රිය ගමන් කිරීම.
15) ඔවුන් එකට වැඩ කරන අභ්‍යාස කාර්මිකයන් සැපයීම, ඔවුන්ගේ රාජකාරි පිළිබඳ අධ්‍යාපනික තොරතුරු සැපයීම සහ සුදුසු කොන්දේසි යටතේ ඔවුන්ගේම වගකීම යටතේ කම්පන වාහනයට ලබා දීම.
16) දුම්රියේ ඇති ලාච්චු රාමුවට අදාළ අඩුපාඩු හේතුවෙන් සේවාව තුළ සිදුවිය හැකි ප්‍රමාදයන් අත්සන් කිරීම, ඒවා රථවාහන සටහනේ නිවැරදිව ලියා ඇති බව සහතික කිරීම.
17) සේවා කාලය තුළ අනෙකුත් කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ හොඳ සංවාදයක් පැවැත්වීම.
18) අළුත්වැඩියා පොතේ අදාළ අංශ වෙත ඔවුන්ගේ සේවා කාලය තුළ දුම්රියේ ගමන් කරන ඉහළම මාර්ගයේ ඔවුන් භාවිතා කරන දිනුම් ඇදීමේ රාමුවේ තාක්ෂණික අගයන් සටහන් කිරීම. අළුත්වැඩියා පොතේ ගමන අතරතුර දිනුම් ඇදීමේ රාමුවේ අඩුපාඩු හා අඩුපාඩු සටහන් කිරීම.
19) සේවා කාලය තුළ සම්පූර්ණ හෝ සරල තිරිංග අත්දැකීම්.
20) දුම්රිය උනුසුම් කාලය තුළ මගී දුම්රිය උණුසුම් කිරීම සහ පාලනය කිරීම සහතික කිරීම. දුම්රිය උණුසුම සඳහා ඔවුන් පවරනු ලැබුවහොත්, දුම්රිය තාපනය සඳහා භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය උපදෙස් වලට අනුකූලව හෝ පුහුණුවීම්වල අපේක්‍ෂිත ඒවාට අනුකූලව, ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම සේවයට සූදානම් කිරීම සහ දුම්රිය සම්බන්ධතාවය අධීක්ෂණය කිරීම, දුම්රිය බාහිර කාලගුණික තත්ත්වයන්ට ගැලපෙන පරිදි සකස් කිරීම සහ මගීන්ගේ පැමිණිලි රත් නොකිරීමට වග බලා ගන්න.
21) සේවා කාලය තුළ දුම්රියේ බලශක්ති හා ද්‍රව්‍යමය ඉතිරිකිරීම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.
22) සේවා කාලය තුළ දිනුම් ඇදීමේ රාමුවේ හෝ දුම්රිය මාලාවේ වැගන් බිඳවැටීම තුරන් කිරීම, අමතර කොටස් සහිත දෝෂ සහිත කොටස් භාවිතා කිරීම, හදිසි මැදිහත්වීම් සහ විධිවිධාන ක්‍රම භාවිතා කිරීම සහ දෝෂය නිවැරදි කිරීමට අපොහොසත් වීම සඳහා අවශ්‍ය මෙවලම් හා මෙවලම් පෙට්ටිය භාවිතා කරමින් අවශ්‍ය අලුත්වැඩියා හා පුනරුත්ථාපන කටයුතු සිදු කරන්න. දුම්රියෙන් වාහනය හෝ කරත්ත රැගෙන යාමට හෝ උදව් ඉල්ලීමට.
23) සේවාව අතරතුර ඇදගෙන යාමේ වාහනය අසමත්වීම නිවැරදි කළ නොහැකි නම්, අවශ්‍ය නම්, බර අඩු කිරීම දිගටම කරගෙන යාමට හෝ බෑවුමෙන් පිටවීමේදී දෙවරක් බර ඉවත් කිරීමට.
24) සේවා කාලය තුළ වෙනත් ඒකකවල සැරිසැරීමට අදාළ අඩුපාඩු හා අඩුපාඩු වාර්තා කිරීම.
25) සේවා කාලය තුළ දුම්රියේ ඇති බාධා ඉවත් කරමින් දුම්රිය ස්ථානවල සහ දුම්රිය ස්ථානවල සන්නිවේදන මාධ්‍යයන් සම්බන්ධ කර ඇති සේවා ස්ථාන සමඟ සන්නිවේදනය කිරීම.
26) සීමාවාසිකයින්ට ඔවුන්ගේ රාජකාරි කාලය තුළ සියළුම ආකාරයේ ඇණවුම් ලබා දීම.
27) සේවාව අවසන් වන දුම්රිය ස්ථානයේ / දුම්රිය ස්ථානයේ කම්පන වාහනයේ සම්පූර්ණ තිරිංග අත්දැකීම් ලබා දීම.
28) වසා දමා ඇති හෝ දුම්රිය ස්ථාන නිලධාරීන් හෝ දුම්රිය ස්ථාන සේවකයින් නොමැති සියලුම සේවා ස්ථානවල සහ දුම්රිය ස්ථානවල; දුම්රිය, සේවා ස්ථානයට දුම්රිය, දුම්රිය එන්ජින් සහ අනුපිළිවෙල පිළිගැනීම සහ දුම්රිය ස්ථානය හෝ රථවාහන පාලන මධ්‍යස්ථානය සමඟ ඇතිකරගත් එකඟතාවයෙන් පසු සේවා ස්ථානයෙන් හෝ දුම්රිය ස්ථානයෙන් පිටත් කර යැවීම සඳහා අවශ්‍ය කතුර සහ අවශ්‍ය උපාමාරු සේවා සකස් කිරීම සහ අවසන් කිරීම. දෝෂයට පිළියම් යෙදිය නොහැකි නම්) දුම්රියට සම්බන්ධ වීමට හෝ විසන්ධි කිරීමට, ඉවත් කරන ලද දිනුම් රාමුව හෝ කරත්තය ආරක්ෂා කර ගැනීමට.
29) සන්නිවේදන මෙවලම් හෝ තමන්ගේම ආයතනික දුරකථනයක් භාවිතා කිරීමෙන් අනතුරු හා සිදුවීම් සිදුවුවහොත්, රථවාහන පාලන මධ්‍යස්ථානය සමඟ ඇතිකරගත් ගිවිසුමෙන් පසු, අවශ්‍ය නම්, දුම්රිය ප්‍රධානියා සමඟ, එසේ නොමැතිනම් වෙනත් කාර්මිකයන් සමඟ අවශ්‍ය කතුර සැකැස්ම සහ අවශ්‍ය උපාමාරු සේවා (දුම්රිය සම්බන්ධ කිරීම සඳහා) සහ අවසන් කිරීම.
30) සේවාව අවසන් වූ දුම්රිය ස්ථානයේ / දුම්රිය ස්ථානයේ සම්පූර්ණ තිරිංග අත්දැකීමෙන් පසු, දුම්රියේ රථවාහන පාලකයා පරීක්ෂා කිරීම සහ ලාච්චුවේ ලියා ඇති සටහන් වල නිරවද්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීම.
31) සේවාව අවසානයේ ලාච්චුව ගබඩාවට රැගෙන යාම.
32) කම්පන වාහන ලබා දීම; එක් එක් වර්ගයේ වාහනයක් පිළියෙල කිරීම, භාවිතා කිරීම සහ බෙදා හැරීම යන මූලධර්ම හෝ පුහුණුවීම්වල දක්වා ඇති මූලධර්ම හා ආකෘති අනුව සේවා ස්ථානයේ සිටින පුද්ගලයින්ට ලබා දීම.
33) දිනුම් ඇදීමේ රාමුවේ අළුත්වැඩියා පොත සහ ක්‍රියාකාරකම් ආකෘතිය ගබඩා ලිපිකරු වෙත භාර දෙන්න.
34) සේවාව අවසන් වීමෙන් පසු, සේවා ස්ථානයේ බලයලත් පිරිස් සිටීම සඳහා කාර්යය සම්පුර්ණ කිරීම මඟින් 30 මිනිත්තුව කාර්ය පෝරම වෙත ලබා දීම. විවේකය සහතික කිරීම සඳහා ඊළඟ කාර්යයේදී විවේක ගැනීම සඳහා සේවා ස්ථානයෙන් විවේක ගැනීම සහ පිටවීම.
35) ඔහු දුම්රිය ප්‍රධානියෙකු මෙන්ම කාර්මිකයෙකු වීමට නම්, සංචලනය සම්බන්ධ ඔහුගේ රාජකාරි වන්නේ;
අ) ඔවුන් සිය රාජකාරිය ආරම්භ කරන විට, රථවාහන කාලසටහන් සහ ඒවායේ ඇමුණුම් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අදාළ දුම්රිය ස්ථාන / දුම්රිය ස්ථාන නිලධාරීන්ගෙන් ඔවුන්ට පවරා ඇති දුම්රියේ රථවාහන කාලසටහන් සහ ඇමුණුම් ලබා ගැනීම.
(ආ) රථවාහන කාලසටහන් වල වාර්තා අනුව දුම්රිය ලබා දිය යුත්තේ රෙගුලාසි හා නියෝගයන්ට අනුකූලව ද යන්න පරීක්ෂා කිරීම. සංචාලනයට නුසුදුසු අඩුපාඩු හා අඩුපාඩු තීරණය කිරීම සහ ඒවා ඉවත් කිරීම සහතික කිරීම. යාත්‍රා කිරීමේ අවදානමට ලක්ව ඇති වැගන් හෝ වැගන් දුම්රියෙන් ඉවත් කරන බවට සහතික වීම.
ඇ) රථවාහන ප්‍රස්ථාරයේ ක්‍රියාකාරිත්වයට අනුව දුම්රියේ කරත්තවල බර පාලනය කිරීම, තිරිංග ගැලපුම් ලීවර දුම්රිය වර්ගය අනුව සම්පූර්ණ හිස් මගී බර පැටවීමේ ස්ථානයට සකස් කිරීම. දුම්රිය සංවිධානයේ මගී මෝටර් රථ සම්බන්ධයෙන් නම්, මගී මෝටර් රථ වැගන් පිරිසිදු කර, ආලෝකකරණ සහ තාපන පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වන අතර, ඔහුගේ යටත් නිලධාරීන්ට පැවරිය යුතු කරත්ත ගණන පරීක්ෂා කර බලා ජලය පිරවීම.
)) දුම්රියට සහ කාර්ය මණ්ඩලයට තිබිය යුතු ලකුණු සම්පූර්ණ බවට වග බලා ගැනීම.
ඉ) දුම්රිය; අදාළ රෙගුලාසි වල විධිවිධානවලට අනුකූලව සූදානම් වීම සහ ඒවායේ අඩුපාඩු ඉවත් කර ඇත්දැයි පරීක්ෂා කිරීම,
(ඊ) සම්පූර්ණ හා සරල තිරිංග සිදු කිරීම සඳහා, නීති සම්පාදනයට අනුකූලව සංශෝධනය කරන්නා (වැගන් කාර්මිකයා) හෝ චලන නිලධාරියා සහ අභ්‍යාසලාභී හෝ පුහුණු කාර්මිකයා (පාලනය තිරිංග හා නිදහස් කිරීම) සඳහා සහභාගී වීමෙන් තිරිංග පරීක්ෂණ සහ රථවාහන කාලසටහන අත්සන් කිරීම සහතික කිරීම.
උ) දුම්රියක් භාරදෙන අවස්ථාවේ කරත්ත පරීක්ෂා කිරීමෙන්, කරත්ත පැටවීමේ ක්‍රම, පටි සම්බන්ධ කිරීම, රේල් කෝක් එකෙන් බම්පර් වල උස, කරත්ත පැමිණීමේ ස්ථාන අනුව කණ්ඩායම් වශයෙන් ලබා දී ඇත, ප්‍රවාහනය කරන ලද භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීම රෙගුලාසි වල දක්වා ඇති කොන්දේසිවලට අනුකූලව දුම්රියට ලබා දෙනු ලැබේ. මෙම පරීක්‍ෂණය අතරතුර දුම්රියේ ගමන් මගට අනතුරක් විය හැකි අක්‍රමිකතා හෝ අක්‍රමිකතා ක්ෂණිකව ඉවත් කිරීම සහතික කිරීම සඳහා;
)) ප්‍රවාහන ලේඛන සමඟ නැව්ගත කළ යුතු කරත්තවල ලේඛන පරීක්ෂා කිරීම සහ ලැබීම,
ı) දුම්රිය මාලාවේ මුද්‍රා තැබූ වැගන් වල මුද්‍රා කරත්තය හරහා සහ ප්‍රවාහන ලේඛනයෙන් පරීක්ෂා කිරීම, අවශ්‍ය මෙහෙයුම් සිදු කිරීම සහ කැඩුණු හෝ වෙනස් අංක සහිත කරත්ත මත අවශ්‍ය මෙහෙයුම් සිදු කිරීම.
i) රෙගුලාසියට අනුව දුම්රියේ සිටින අනෙකුත් පුද්ගලයින් තම රාජකාරිය ඉටු කරන බවට සහතික වීම.
j) රෙගුලාසි හා නියෝගයන්ට අනුකූලව කරත්ත සේවා සංවිධානයක් හෝ රාජකාරි කරත්ත කාර්මිකයෙකු නොවන දුම්රිය ස්ථානවල දුම්රියට එකතු කළ යුතු වැගන් පරීක්ෂා කිරීම. කරත්ත සංචලනය සඳහා සුදුසු නම්, ඒවා ශ්‍රේණියට සම්බන්ධ කරන්න,
k) අසමත් වූ දුම්රියට කරදරයක් ලෙස යවන ලද තනි දුම්රිය එන්ජින් හෝ දුම්රිය ස්ථාවර දුම්රියකට වැදීම වැළැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීම.
l) ටීඑම්İ පද්ධතියේ ලකුණක් ඉදිරිපිට හෝ ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඕනෑම තැනක, දුම්රිය නතර වුවහොත්, දුම්රිය පැමිණිය යුතු වේලාවේ සිට එක් අයෙකු පත් කර දුම්රිය පිටුපසින් සං signs ා මඟින් ආරක්ෂා කර ඇති බව සහතික කර, පසුව තත්වය අසල්වැසි දුම්රිය ස්ථානයකට සහ රථවාහන පාලකවරයාට දුරකථනයෙන් හෝ දුරකථනයෙන් දැනුම් දෙන්න.
m) දුම්රිය ස්ථාන දෙක අතර සාමාන්‍ය වේගය ළඟා වී නොමැතිනම් හෝ සාමාන්‍ය ගමන් කාලය 15 මිනිත්තු අවසන් වූ දුම්රිය ස්ථානයට ළඟා වී නොමැතිනම් වහාම අසල්වැසි දුම්රිය ස්ථානයට හෝ රථවාහන පාලක වෙත දැනුම් දීම.
n) සපයන ලද දුම්රිය සාමාන්‍ය වේගයට ළඟා විය නොහැකි නම් සහ දුම්රිය ස්ථානයක් හෝ වාරණ දුරක් සහිත දුම්රියක් අනුගමනය කරන්නේ නම්; පිටත්ව යන වේලාවේ සිට රථවාහන පාලකවරයාට දැනුම් දීමෙන් මෙම දුම්රිය අසල්වැසි දුම්රිය ස්ථානයෙන් ලබා දී ඇති නියෝගයට අනුව ක්‍රියා කිරීම, රථවාහන පාලකයෙකු හෝ රථවාහන පාලකයෙකු නොමැති නම් කතා කළ නොහැකි නම්, සෑම මීටර් පරතරයක්ම 800 සමඟ රති ers ් two ා දෙකක් දුම්රිය මාර්ගයේ දකුණු දුම්රිය මාර්ගයේ තැබීමෙන් / තැබීමෙන් ගමන දිගටම කරගෙන යන්න.
)) එය සපයන දුම්රියට එහි සාමාන්‍ය වේගය එය ගමන් කරන ස්ථානයට ඉතා ආසන්නව සිදු කිරීමට නොහැකි බවත් එය විශාල ප්‍රමාදයකින් ඊළඟ දුම්රිය ස්ථානයට පැමිණෙන බවත්, මෙම ප්‍රමාදය පැමිණෙන හෝ පැමිණෙන දුම්රිය සඳහා විශාල ප්‍රමාදයක් ඇති කරන බවත්, රථවාහන පාලක ස්ථානයට සහ ටීඑම්අයි සහ ටීඑස්අයි පද්ධති වෙත දැනුම් දීමට සහ ඉදිරියට හෝ පසුපසට යන්න,
p) ටීඑස්අයි සහ ඩීආර්එස් පද්ධති හැර දුරකථනයෙන් හෝ ගුවන්විදුලියෙන් කතා කිරීමට නොහැකි නම්, එය සපයන දුම්රියට සාමාන්‍ය වේගය ලබා ගැනීමට නොහැකි වීම නිසා නැවත ධාවනය වන දුම්රිය ස්ථානයට ආපසු යාමට නොහැකි නම්, දුම්රියේ ඉදිරිපස සිට තිරිංග දුරින් පිරිස් පත් කිරීමෙන්, පිවිසුම් සමෆෝර් නොමැති නම්, ඉදිරි ආරක්ෂක සලකුණ හෝ මෙම සලකුණු තිබේ නම්, 500 මීටරය පවතිනු ඇත. එය නැවත දුම්රිය ස්ථානයට ගෙන ගොස් ඇණවුමට අනුව ගමන් කිරීමට දුම්රිය ස්ථානයට දැනුම් දෙන්න. පහත දැක්වෙන දුම්රියක් තිබේ නම්, පිටත්වන වේලාවේදී මෙම දුම්රිය විසින් සපයනු ලබන දුම්රිය නතර කර සලකුණු වලින් එය ආරක්ෂා කරන්න.
r) කිසියම් හේතුවක් නිසා එය සපයන දුම්රිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ නතර කළ යුතු නම්, පළමුව මෙම නැවතුමට හේතුව සොයා බලන්න. ටීඑස්අයි සහ ඩීආර්එස් කලාප හැරුණු විට දුම්රිය මාර්ගයේ ඉදිරියට යාමට නොහැකි නම්, පසුපස සිට ආරම්භ වන දෙපැත්තේම සං signs ා වලින් ආරක්ෂා වීමට සහ ටීඑස්අයි සහ ටීඑම්අයි පද්ධතියේ රථවාහන පාලකයන්ට වහාම දුරකථන, ගුවන් විදුලි, විදුලි පණිවුඩ හෝ වෙනත් ක්‍රම මගින් වෙනත් පද්ධතිවල අසල්වැසි දුම්රිය ස්ථාන වෙත දැනුම් දිය හැකිය.
s) රතු ධජය 750-850-1050 මීටර සඳහා නැවතුම් ලකුණක් වන අතර, කලාපයේ නැඹුරුව සහ ලක්ෂණ අනුව, දුම්රියේ කෙළවරේ සිට මාර්ගයේ ආරම්භ කර සපයනු ලබන දුම්රිය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, මැහුම් / මැහුම් සුදු වටකුරු තහඩුව හෝ රතු ආලෝකමත් පහන් මැද හා දෙපස. නැවතුම් ලකුණෙන් පටන් ගෙන 50 මීටරයට රති ers ් three ා තුනක් තැබීමට. වෙනත් දුම්රියක තත්වය අනුව, පළමු දකුණ, දෙවන වම්පස, තෙවනුව නැවතත් දකුණට තැබීමට / තැබීමට, ටීඑස්අයි සහ ඩීආර්එස් පද්ධතිය ඉහත සඳහන් මාර්ගයේ දුම්රිය රඳවා තබා ගැනීම සඳහා කුට්ටි දෙක තබා ගැනීමට ටීඑස්අයි සහ ඩීආර්එස් පද්ධතිය, නමුත් පසුපස සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා පමණි.
t) 15 මිනිත්තු දෙකකින් දුම්රිය ස්ථානය අතර නැවතුණේ නම්, සැපයූ දුම්රිය අසමත් වී ප්‍රධාන මාර්ගයේ නතර වුවහොත්, දුම්රිය කොපමණ වේලාවක් නතර වේද, නැවැත්වීමට හේතුව, මාර්ගය දිගටම කරගෙන යා යුතුද, නැවතුම් ස්ථානයේ කිලෝමීටර, ගුවන් විදුලි හෝ දුරකථන මාර්ගයෙන් රථවාහන පාලක සහ අසල්වැසි දුම්රිය ස්ථාන අමතන්න.
u) දුම්රිය ප්‍රවාහනය සිදු කිරීම සඳහා වසා දමා ඇති හෝ පිටත් කරුවෙකු නොමැති දුම්රිය ස්ථානවල, රථවාහන පාලන මධ්‍යස්ථානය සමඟ සාකච්ඡා කර,
ü) අක්‍රමිකතා, හදිසි අනතුරු සහ කැරම් සම්බන්ධයෙන්, අදාළ නීති සම්පාදනයේ විධිවිධානවලට අනුකූලව ඒකක ශ්‍රේණිගතව හා නිවැරදිව දැනුම් දීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමෙන්.
v) රෙගුලාසි සහ නියෝගවල දක්වා ඇති පරිදි දුම්රිය ලේඛන සහ අදාළ ආකෘති ගමනාන්ත දුම්රිය ස්ථානයට ලබා දීම.
y) ගමනාගමනය පිළිබඳ සන්නිවේදන මෙවලම් සමඟ ඔහු විසින් කරන ලද සියලුම කථාවල අදාළ ව්‍යවස්ථාවේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති කථන ක්‍රියා පටිපාටිවලට අනුකූල වීම.
36) මෙම ප්‍රොටෝකෝලයෙහි දිනයට පෙර ක්‍රියාත්මක කරන ලද රෙගුලාසි සහ නියෝග මගින් තීරණය කරනු ලබන රාජකාරි ඉටු කිරීම සහ අවශ්‍යතාවය මත මෙම ප්‍රොටෝකෝලය නිකුත් කළ දිනට පසුව ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතු රෙගුලාසි සහ නියෝග අනුව තීරණය කිරීම.
37) හදිසි අනතුරු / සිදුවීම් නම්, ඔවුන් බලා සිටින දුම්රිය, මාර්ගයට නැවත ගමනාගමනය සඳහා විවෘත වන තෙක් බලා සිටී නම්, දුම්රිය පළමු දුම්රිය ස්ථානයට ගෙන යාම සඳහා,
38) අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හිදී සහ විවේක වේලාවේදී සේවා ස්ථානවල ඔවුන්ගේ වෘත්තීන් සම්බන්ධ සියලු ආකාරයේ කඩා ඉවත් කිරීම, අළුත්වැඩියා කිරීම, නඩත්තු කිරීම හා එකලස් කිරීම.
39) සාමාන්‍ය ඇණවුම් අංක 214 අනුව; සීමාවාසික පුහුණුව, පා courses මාලා සහ පුහුණු වැඩසටහන් වල සාර්ථක සහ උපාමාරු දුම්රිය එන්ජිම භාවිතා කිරීමට සුදුසුකම් ඇති අය දුම්රියවල කාර්මිකයෙකු ලෙස සේවා යෝජකයාට පවරනු ලැබේ.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්