පාර්ලිමේන්තුවේ මහ

නිල් ස්ටාර් මල් සහිත සුප්රසිද්ධ කදිිරලැක් සැතපුම් පාරට පැමිණේ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kadiralak Yayla yolunun inşasına aralıksız olarak devam ediyor. Yeşilyol Projesi çerçevesinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresinden (DOKAP) sağlanan ödenekle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Tonya’dan Kadiralak Yaylası’na kadar [වැඩි විස්තර ...]

කපුරුක්කල් දුම්රිය මාර්ගයේ ස්ටැන්ඩ් කේපිකියුල් සඳහා ඉස්තාන්බුල්හි ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම
22 එඩිරන්

අමාත්යවරයා පැහැදිලි Halkalı- කපිකුල් සිට පැමිණෙන අධිවේගී දුම්රිය මාර්ගය

24 මරා දැමූ දුම්රිය අනතුර ගැන පරීක්ෂණ පැවැත්වූ අතර ප්රවාහන හා යටිතල පහසුකම් අමාත්ය නවක කේහ්ට් ටුආර්න්, Halkalı-කපුකුලේ නිවේදනය කළේ ඔවුන් අතර නව දුම්රිය මාර්ගයක් ඉදිකරන බවයි. පැරණි රේඛාව [වැඩි විස්තර ...]

නගරාන්තර දුම්රිය පද්ධතිය

ප්රවාහන නිලධාරි-සෙන් සභාපති සෑන්ක්සන් සී TCDD අප සියලු දෙනා Ulaştırma

Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen ve 24 kişinin ölümü ve 318 kişinin yaralandığı tren kazası ile ilgili olarak sendikanın resmi internet sitesinde bir [වැඩි විස්තර ...]

නගරාන්තර දුම්රිය පද්ධතිය

දුම්රිය අනතුරට ලක්ව සිටින ගම්මුන්ට පිළිගැනීමේ සහතිකය

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından, 8 Temmuz’da meydana gelen ve 24 vatandaşın hayatını kaybettiği tren kazasında arama kurtarma çalışmalarında gösterdikleri duyarlı davranış ve tüm imkânlarını seferber ettikleri için Sarılar Mahallesi sakinlerine [වැඩි විස්තර ...]

නගරාන්තර දුම්රිය පද්ධතිය

දුම්රිය අනතුරු ප්රකාශනය තුර්කිය ආබාධිත සංගමයේ

Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz’ın 8 Temmuz 2018 tarihinde Çorlu yakınlarında meydana gelen tren kazasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Geçtiğimiz Pazar günü, Çorlu yakınlarında meydana gelen tren kazası [වැඩි විස්තර ...]

ඇස්ෆල්ට් නිව්ස්

මානිසාහි පුරවැසියන්ගේ ආරක්ෂිත ප්රවාහන කටයුතු සඳහා මාර්ග නඩත්තු කටයුතු

නොසලකා හරින ලද හා අයහපත් තත්ත්වයේ පවතින මාර්ග අලුත්වැඩියා කිරීමෙන් සුවපහසු පාරවල් ඇති පුරවැසියන් හමුවන මනීසා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව, නගරාන්තර බස් පර්යන්තය ඉදිරිපිට රින්ග් පාරේ නඩත්තු කටයුතු ආරම්භ කළේය. මහාමාර්ගවල වගකීම වන දැනට පවතින මාර්ගයේ රළු මාර්ග ඉවත් කරන්න [වැඩි විස්තර ...]