ගසන්තේප් තුළ ඇති බාධක ගලා එයි

ගැසියන්ටෙප් මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාවේ පොදු ප්‍රවාහන මෙහෙයුම්කරු වන ගැසියුලාක්, බාධාවකින් තොරව ප්‍රවාහනය කිරීමේ අරමුණින් නිර්මාණය කරන ලද ගැසියන්ටෙප් කාඩ් ව්‍යාපෘතියේ විෂය පථය තුළ නව ආබාධිත අනුකූල ජංගම යෙදුම් සහ වාහන තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳ පරීක්ෂණය සාර්ථකව සමත් වී තිබේ. ආබාධිත මගීන් සමඟ කළ උපදේශනවල ප්‍රති the ලයක් ලෙස අවශ්‍ය කටයුතු සැලසුම් කොට සංවර්ධනය කරන ලදී. ආබාධිත පුද්ගලයින්ට සහචරයින්ගේ අවශ්‍යතාවයකින් තොරව පොදු ප්‍රවාහනය භාවිතා කිරීමට ඉඩ සැලසෙන ක්‍රමවේදයන් අප විසින් සම්පූර්ණ කර ඇති අතර, සාමාන්‍යාධිකාරී රිසෙප් ටොකාට්, ගැසියන්ටෙප් මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාවේ ආබාධිත පුද්ගලයින් සඳහා වන දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානී සහ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් එක්ව ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ සඳහා එක්විය.

ප්‍රශස්ථ ප්‍රතිලාභයක් ලබා දීම සඳහා, ශාරීරික ආබාධිත, දෘශ්‍යාබාධිත සහ ශ්‍රවණාබාධිත විවිධ කාණ්ඩවල ගැටළු සහ අවශ්‍යතා සඳහා විසඳුම් පරීක්ෂා කරන ලදී.

පොදු ප්‍රවාහන පද්ධති, අභ්‍යන්තර දෘශ්‍ය හා ශ්‍රවණය කළ හැකි තොරතුරු පද්ධති සහ ආබාධ සහිත ජංගම යෙදුමේ අංගයන් සමඟ ඒකාබද්ධ වූ බාහිර ශබ්ද පද්ධති සඳහා අපගේ ආබාධිත පුරවැසියන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණය සාර්ථකව සිදු කරන ලදී.

ගතවන සෑම දිනකම ලබාගත් අත්දැකීම් බාධාවකින් තොරව ප්‍රවාහනය සඳහා තාක්‍ෂණය සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් අපි ප්‍රවාහනයේ මුල් තැන අවබෝධ කර ගනිමු.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්