ජාතික Fortune Burned, Rotting, Nobody Hoping ..!

කොකේලි විශේෂ පළාත් පරිපාලනය විසින් ප්‍රතිෂ් ored ාපනය කර අවන්හලක් ලෙස වසර ගණනාවක් සේවය කළ ag තිහාසික වැගන්, සේකා කඩදාසි කම්හලේදී ගෙන ගිය අක්‍රිය ප්‍රදේශයේ පුළුස්සා දමනු ලැබීය. 2 පෙනෙන්නේ මීට වසර ගණනාවකට පෙර ඇති වූ ගින්නක වැගන් පුළුස්සා ඇති බවයි. ජාතික ධනය දිරාපත් වෙමින් පවතී, කිසිවෙකු ගණන් ගන්නේ නැත

කොකේලි විශේෂ පළාත් පරිපාලනය විසින් ඉස්මිට් මධ්‍යයේ පවුම් මිලියන ගණනක් වියදම් කර පැරණි දුම්රිය ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කර ඇත. ගොඩනැගිල්ල අසලම, නියෝජිත දුම්රිය රේල් පීලි සවි කර ඇති අතර, විශේෂ ආහාර වේල් සහිත අවන්හල් කරත්ත ඉතා ඉහළ මුදලකට යථා තත්වයට පත් කරන ලදී. මෙම ගොඩනැගිලි සහ වැගන් ටික කලක් අවන්හල් ලෙස සේවය කළහ. එවිට අවන්හල් ක්‍රියාකරු ගිලී ගියේය. කොකේලි ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් මෙම පහසුකම් නැවත කුලියට ගත්තේ නැත. වසර ගණනාවක් තිස්සේ අක්‍රියව පවතින පහසුකම් ඉදිරිපිට ට්‍රෑම් රථ මාර්ගය පසුකර යාමට 2 තීරණය කරන ලදී. රේඛාවේ ඇති අවන්හල් කරත්ත ඉවත් කර ඉස්මයිට් හි සේකා කඩදාසි කම්හලේ අක්‍රිය ප්‍රදේශයක තැන්පත් කරන ලදී.

2016 වර්ෂය අවසානයේදී, කොකේලි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් කඩදාසි කම්හලක් ලෙස ස්ථාපිත කරන ලද විද්‍යා මධ්‍යස්ථානය සහ සේකා කඩදාසි කෞතුකාගාරය පිහිටා තිබූ ප්‍රදේශයේ අවන්හල් ලෙස කලින් භාවිතා කළ වැගන් දෙකක ගින්නක් හටගෙන තිබේ. කරත්ත දැවෙනවා. විදුලි සම්බන්ධතාවයෙන් ගින්න හටගත් බව කියැවුණද වැගන් වලට විදුලි සම්බන්ධතාවයක් නොතිබුණි. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් 2 වසරක් ගතවී ඇත. සිද්ධිය පිළිබඳ පරීක්ෂණයේදී සිදුවූයේ කුමක්ද යන්න නොදනී. වසර ගණනාවක් තිස්සේ සේකා හි 2 ගිනි තබා ඇති එකම දන්නා වැගන්… 2 පෙනෙන්නේ මීට වසර ගණනාවකට පෙර ඇති වූ ගින්නක වැගන් පුළුස්සා දැමූ බවයි. ජාතික ධනය දිරාපත් වෙමින් පවතී, කිසිවෙකු ගණන් ගන්නේ නැත.

මූලාශ්රය: මම www.kocaelibarisgazetesi.co

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

4 අදහස්

 1. මාහුට් ඩිමර්කොල්ල්ලූ ඔහු පැවසුවේ

  අප අවම වශයෙන් පැරණි හා හානියට පත් කරත්තවලින් එකක්වත් සංරක්ෂණය කර කෞතුකාගාරයේ ප්‍රදර්ශනය කළ යුතුය.

 2. මාහුට් ඩිමර්කොල්ල්ලූ ඔහු පැවසුවේ

  අප අවම වශයෙන් පැරණි හා හානියට පත් කරත්තවලින් එකක්වත් සංරක්ෂණය කර කෞතුකාගාරයේ ප්‍රදර්ශනය කළ යුතුය.

 3. මාහුට් ඩිමර්කොල්ල්ලූ ඔහු පැවසුවේ

  අප අවම වශයෙන් පැරණි හා හානියට පත් කරත්තවලින් එකක්වත් සංරක්ෂණය කර කෞතුකාගාරයේ ප්‍රදර්ශනය කළ යුතුය.

 4. මාහුට් ඩිමර්කොල්ල්ලූ ඔහු පැවසුවේ

  අප අවම වශයෙන් පැරණි හා හානියට පත් කරත්තවලින් එකක්වත් සංරක්ෂණය කර කෞතුකාගාරයේ ප්‍රදර්ශනය කළ යුතුය.

අදහස්