අද ඉතිහාසයේ: 26 අගෝස්තු 1922 යාවුස් සුල්තාන් සෙලීම් පාලම

අද ඉතිහාසයේ
26 අගෝස්තු 1922 මහා ප්‍රහාරයේ ආරම්භයේ දී නෆියා හි නීති orney වරයා ලෙස කටයුතු කරමින් සිටි දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී බෙහීක් බේගෙන් යවන ලද විදුලි පණිවුඩයක, “අපේ ජාතියේ අපේ එකම අයිතිකරු සහ පරාර්ථකාමී ş අයිමන්ඩිෆයිලර් අපගේ හමුදාවේ එකම වීරයා ලෙස දකින මොහොත මෙයයි. "ඔහු පැවසීය.
26 අගෝස්තු 1922 යාවුස් සුල්තාන් සෙලීම් පාලම ජනාධිපති රිසෙප් ටයිප් එර්ඩොකාන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සේවයට යොදවා ඇත

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්