පුහුණුවන්නන් හකීමාන් හි රණ්ඩු කරන ලදි

Malatya, තුර්කිය රාජ්ය දුම්රිය (TCDD) සැකකරුවන් දුම්රිය ද 2 සොරකම් චෝදනා දඟලනව දී Hekimhan දිස්ත්රික්කයේ

ලබාගත් තොරතුරු, Malatya Hekimhan නගරයකම Yeşilpınar අනුව දුම්රිය මාර්ගයේ අසල්වැසි රාජ්ය දුම්රිය තුළ තුර්කි ජනරජයේ (TCDD) මේ වන විටත් ගමේ මුර නතර කිරීමට අනතුරු ඇඟවීමක් uymayıp එම පලා මත සිදු අනුගමනය 2,5 සැක කරයි බව මීටර් 2,5 උස 25 ටොන් 2 මුළු දුම්රිය කපා එහි ප්‍රති As ලයක් ලෙස ගමේ ආරක්ෂකයා විසින් අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් ස්ත්‍රී පුරුෂ කණ්ඩායම් වෙත භාර දෙන ලදී.

වී.කේ සහ එම්.. අධිකරණය විසින් ඔවුන් වෙත යොමු කරන ලද අතර, සොරකම් කිරීමට භාවිතා කළ වාහනය සහ දුම්රිය මාර්ග සොරකම් කරන ලදී.

වත්මන් දුම්රිය ටෙන්ඩර්

කිරීමට 05

AusRAIL Plus සාධාරණ හා සමුළුව

පරාසය 3 @ 08: 00 - පරාසය 5 @ 17: 00
කිරීමට 05

ලෝක දුම්රිය උත්සවය

පරාසය 3 @ 08: 00 - පරාසය 5 @ 17: 00

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්