පාර්ලිමේන්තුවේ මහ

ඇල්සාර්ලන් ටර්කස් බුල්වාඩ් පැහැදිලිව පෙනේ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kuzey kuşak bağlantı yollarından biri olan Alparslan Türkeş Bulvarında asfaltlama çalışmaları yaptı. Yeni Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Hastanesi, Yeni Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Kapalı Spor Salonun [වැඩි විස්තර ...]

පාර්ලිමේන්තුවේ මහ

කොකාෂි දන්ත වෛද්ය පීඨයේ රෝහල සඳහා පහසු ප්රවාහන

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kentin gerekli görülen yerlerinde alternatif ulaşım güzergâhları oluşturuluyor. Başiskele Yuvacık bölgesinde gerçekleştirilen [වැඩි විස්තර ...]

දුම්රිය

නවීන වායු සමීකරණ ටන්කෙලි විවෘත කරන ලදී

සංවර්ධිත හා නවීන ටන්සෙලි සඳහා කෙටි කාලයක් තුළ විශාල ව්‍යාපෘති රාශියකට ජීවය ලබා දී ඇති ටන්සෙලි මහ නගර සභාව, ප්‍රවාහන පද්ධතියේ ශීත of තුවේ උණුසුම හා සීතලෙන් පුරවැසියන් ආරක්ෂා කරන නවීන වායුසමීකරණය කළ නැවතුම් ලබා දී තිබේ. [වැඩි විස්තර ...]

අධිවේගී දුම්රිය රේඛා සිතියම
06 ඇන්කාරා

අන්කාරා සිවස් අධිවේගී මාර්ගයේ පරීක්ෂණ ධාවක 2019 වෙතින් ආරම්භ වේ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı inşaatında incelemelerde bulundu. “ANKARA-SİVAS, DEMİR İPEK YOLU’NUN EN ÖNEMLİ KESİMİ” Projenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk 100 günlük icraat [වැඩි විස්තර ...]

නගරාන්තර දුම්රිය පද්ධතිය

CHP ගේ Gürer: TCDD හි CD ගැටළු CH නොතකා හැරේ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TCDD’deki yapısal değişikliklerin, kurumda ciddi sorunları da beraberinde getirdiğini söyledi. Çalışanların yaşadığı mağduriyete dikkat çeken Gürer, ülkeyi yasa boğan kazalar, yol yapım çalışmalarındaki gecikmeler, [වැඩි විස්තර ...]

පාර්ලිමේන්තුවේ මහ

ගොල්කුක් බාෂියුලන් වීදිය නව මුහුණුවරයි

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yol ve bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Gölcük’te çalışma yapan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri Yazlık ve Yeni Mahalle’de yer alan Başöğretmen Caddesi’nde çalışma gerçekleştirdi. Cadde, kaldırım [වැඩි විස්තර ...]

ඉස්තාන්බුල්

3. ගුවන්තොටුපල ඒප්‍රන් සංක්‍රමණය වී තිබේද? නැත්නම් මෙට්‍රෝ වැඩ කරන්නේද?

Sosyal medyada yayılan 3. Havalimanı’nda oluşan devasa çukur gündeme otururken çelişkili açıklamalar geldi. soL’a konuşan bir havalimanı işçisi, sorumlu şirketin göçük olayını saklamaya çalıştığını belirtti. Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir [වැඩි විස්තර ...]