බර්සා බ්රෝකර්ස් රීටේප් ඇටෙප්ගේ
16 බර්සා

නගර චතුරස්රයේ පර්යන්ත ටැම් ලෝන් අනතුරුදායක බෙල්ස්

Kent Meydanı Terminal Tramvay Hattında Tehlike Çanları : Aslında; Şehir içinde yürüyen T1 hatlı “ipekböceği”nin ardından, T2 hattının da Yalova Yolu’na yapılacağı ilan edildiğinde çok kişi projeyi anlayamamıştı. Keza; Tramvay [වැඩි විස්තර ...]

දුම්රිය

කර්බන් උත්සවය කොකාලි ප්රවාහක පාර්සල් ඉන්කෝපරේෂන් රේඛීය ක්රියාකාරී පද්ධතිය

21 -26 Ağustos 2018 Tarihleri Arasında Kocaeli UlaşımPark A.Ş. ‘ye Ait Hatların Çalışma Sistemi Aşağıda belirtilenler haricindeki hatlarda 21 Ağustos – 26 Ağustos 2018 Tarihleri Arasında PAZAR GÜNÜ ÇALIŞMA SAATLERİNE [වැඩි විස්තර ...]

දුම්රිය

වෑන් රථයේ පූජා මංගල්යය තුළ නිදහස් පොදු ප්රවාහන සේවය

Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde Kurban Bayramı süresince vatandaşların rahat ve konforlu yolculuk yapmaları için ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek. Kurban bayramı nedeniyle Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler 4 [වැඩි විස්තර ...]

දුම්රිය

කරාමන් හි නිදහස් මගීන් සඳහා නිදහස් බස් රථ

Karaman Belediyesi vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmesini sağlamak için gerekli hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Karaman halkının bayramını tebrik ederek, Karaman Belediyesi’nin bayram boyunca 24 saat görevinin [වැඩි විස්තර ...]

දුම්රිය

ආර්සුරුමන් පොදු ප්රවාහයේ පූජා මංගල්යයේ පළමු දිනය නොමිලේ

Erzurum’da Kurban Bayramı’nın birinci gününde toplu taşıma ücretsiz olacak. Bayramın birinci günü Büyükşehir Belediyesi’nin otobüsleri, özel halk otobüsleri ve şehir içi hattında çalışan minibüsler, vatandaşları ücretsiz olarak taşıyacak. Erzurum Büyükşehir [වැඩි විස්තර ...]

ටෙන්ඩර් ප්රතිඵල

ශිවස් සහ අමාස්යා අතර දුම්රිය ස්ථාන හා සේවා නිවාස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

Sivas-Amasya Arası İstasyon ve Hizmet Evlerinin Tadilatı İşi İhale Sonucu T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (TCDD) 2018/360527 KİK numaralı sınır değeri 1.975.840,44 TL ve yaklaşık maliyeti 2.698.760,24 TL olan [වැඩි විස්තර ...]

ඉස්තාන්බුල්

3. ගුවන් තොටුපලේ සේවයේ නියුතු පාලකයින් සංඛ්යාව 335 දක්වා ඉහළ නැංවීය

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda inşaatı devam eden ve 29 Ekim’de hizmete girecek İstanbul Yeni Havalimanı’nda istihdam edilecek [වැඩි විස්තර ...]

ඉස්තාන්බුල්

ඉස්තාන්බුල් නව ගුවන් තොටුපොළට නව ප්රසම්පාදනය අඛණ්ඩව

İstanbul Yeni Havalimanı’nın güvenliğinden sorumlu olacak, Türkiye’nin en büyük havalimanı güvenlik timi için işe alımlar devam ediyor. İGA Güvenlik A.Ş., Mecidiyeköy’den sonra Avcılar’da da irtibat ofisi açarak yoğun talebi karşılamak [වැඩි විස්තර ...]

ඉස්තාන්බුල්

IETT වෙත පහසුවෙන් ප්රවේශ වීම සඳහා විශේෂ දීමනා, වින්දිත ඝාතන මධ්යස්ථාන

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için gerekli tüm önlemleri aldı. Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi bayram öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için [වැඩි විස්තර ...]

06 ඇන්කාරා

ට්රාන්ස්පේරන්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් නැෂනල් බැංකුවේ ප්රවාහන අමාත්ය ටුර්හැන් මහතා

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “KKTC`nin sürdürülebilir ekonomik kalkınması, refahı ve güvenliği için desteklerimiz sürecek.” dedi. Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma [වැඩි විස්තර ...]