දුම්රිය

දියාරාබකර්හි පොදු ප්රවාහන වාහන වැඩිදියුණු කිරීම

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığından dolayı kent merkezinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında klima kontrollerine yönelik denetimlerini arttırdı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde [වැඩි විස්තර ...]

සෙනගලේ
221 සෙනගල්

ස්ලොවේල් අධිවේගී දුම්රිය ව්යාපෘතියේ වොල්වෝ සහ යාපිරීගේ අත්සන

Türkiye’nin lider inşaat firması Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. (YM) ile Fransa’nın köklü inşaat firması Eiffage’ın kurduğu Adi Ortaklığın birlikte yürüttüğü, “Train Express Regional (TER) Linking Dakar-AIBD” projesi devam [වැඩි විස්තර ...]

දුම්රිය

1 පුද්ගලයා වාණිජ ටැක්සි සමග අත්වැල් බැඳගත්තේය

Eskişehir’de bir ticari taksi Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi üzerinde tramvayla çarpıştı. Sultan Sokak kesişiminde E.A.’nın sürücülüğünü yaptığı 26 T 0366 plakalı ticari taksi ile N.T.’nin idaresindeki tramvay çarpıştı. [වැඩි විස්තර ...]

ඉස්තාන්බුල්

3. ගුවන් තොටුපළේ දී දේශීය ගුවන් ගමන් ගෙවීම් සිදු කිරීමට ගුවන් පථය බල්ගේරියාව, තුර්කිය භාවිත කිරීමට

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul’da 29 Ekim’de hizmete açılması planlanan Yeni Havalimanı ile ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi Yeni Havalimanının hizmete girmesiyle birlikte iç [වැඩි විස්තර ...]

243 කොන්ගෝ

නැගෙනහිර අප්රිකාවේ වේගවත්ම දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීමට යපි මධ්යස්ථානය කටයුතු කරයි

Yapı Merkezi, Doğu Afrika’nın en hızlı tren hattını inşa ediyor. 1.224 km’lik toplam hattın ilk kesimi olan 202 km’lik Darüsselam – Morogoro Demiryolu Projesi, hattın en kritik kısmını oluşturuyor. 5 [වැඩි විස්තර ...]

නගරාන්තර දුම්රිය පද්ධතිය

එර්සින්සාන්-ට්රැබසන් දුම්රිය ප්රවාහන පොත් පිංච

ට්‍රාබ්සන් හි දැවැන්ත ව්‍යාපෘති අතරට අයත් අර්සින්කන්-ට්‍රබ්සන් දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය සඳහා අමාත්‍ය අනුමැතිය ලැබෙමින් පවතින අතර මැනුම්, ව්‍යාපෘති, ඉංජිනේරු සහ උපදේශන සේවා උපදේශන සේවය සඳහා පූර්ව ටෙන්ඩර් ටෙන්ඩරයක් ක්‍රියාත්මක කරයි. [වැඩි විස්තර ...]

ඉස්තාන්බුල්

හයිඩර්පාසා-ගොබ්බේ මගී දුම්රිය මාර්ගයේ මිනිසුන් ගණන කොපමණද?

HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Haydarpaşa-Gebze arasında 2012 yılında sonlandırılan, Marmaray kapsamında henüz açılmayan banliyö hattı seferleri ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a soru önergesi [වැඩි විස්තර ...]