සූදානම් වීමේ තරගයට පෙර සමසුන්සෝර්

සැම්සුන්ස්පෝර්, නව ඕඩස්පෝර් සමඟ සූදානම් වීමේ තරගය මහත් නගරාධිපති සිහ්නි සහින් එනතුරු බලා සිටියදී මහත් උද්යෝගයකින් බලා සිටියේය.

සැම්සුන් මෙට්‍රොපොලිටන් නගරාධිපති සිහ්නි ŞAHİN සමුලා ş ් සිය නිල වෙබ් අඩවියෙන් කියා සිටියේ හාසර්ලැක් 26 අගෝස්තු 2018 ඉරිදා සැට්සුන්පෝරුමුස් 18.00 හිදී ආරම්භ වන බවයි. 20.00 - 17.00 පැය අතර, ඔවුන්ගේ පැසොලිග් කාඩ් පත පෙන්වීමෙන් නොමිලේ ට්‍රෑම් රථවලට නැගීමට ඔවුන්ට හැකි වේ.

Samsunsporumuza නව කන්නයේ දී ඔබට සාර්ථක වීමට මම ප්‍රාර්ථනා කරමි.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්