මගී දුම්රිය ඊජිප්තුවේ දුම්රිය ධාවනය වෙයි

දුම්රිය කඩා වැටීම
දුම්රිය කඩා වැටීම

මූලික වාර්තාවලට අනුව ඊජිප්තුවේ එල්-මෙනූෆියෙ පළාතේ මගී දුම්රිය පීලි පැනීම හේතුවෙන් 12 පුද්ගලයින් තුවාල ලබා තිබේ.


ඊජිප්තු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශකයෙකු වන කලීඩ් මෙගාහෙඩ් ප්‍රකාශ කළේ උතුරු ඊජිප්තුවේ එල්-මෙනූෆියෙ පළාතේ නිව් ෂිබින් අල්-කුම් දුම්රිය ස්ථානයේ දුම්රිය පීලි පැනීම හේතුවෙන් 12 පුද්ගලයින් තුවාල ලබා රෝහල් ගත කර ඇති බවයි.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්