නගරාන්තර දුම්රිය පද්ධතිය

ස්ටෙප් සෙලීම් දුම්රිය ස්ථානයේ පාරාදීසයකි

Yeşil sevgisi olan bir istasyon amirinin kendi imkanları ile istasyonun yasal alanını ağaç dikmesi ve beraberinde 1973 ve 74 yıllarında TCDD’nin yaptığı ağaçlandırma projeleri sayesinde bozkırın ortasında adeta yeşil bir [වැඩි විස්තර ...]

අක්කරේ කොකේලි සිතියම
දුම්රිය

සේකාපාර්ක් බීච් පාර ට්‍රෑම් රථය රේල් පීලි

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçaray Tramvay Hattı Sekapark’tan Plaj Yolu’na kadar uzatılıyor. İki etap halinde çalışmaları gerçekleştirilen Sekapark- Plajyolu hattının Bilim Merkezi-Okullar birinci etabında çalışmalar ağırlıklı olarak sürdürülüyor. Altyapı çalışmaları [වැඩි විස්තර ...]

දුම්රිය

දුම්රිය පද්ධතිය සමඟ දකුණු වට රවුම් මාර්ගය ට්රැක්සන්ට විකල්පයක් නොවේ

Trabzon Mimarlar Odası Başkanı Gürol Ustaömeroğlu, Trabzon’da Arapsaçına dönen güney çevre yolu ve raylı sistemi gündeme taşıdı. Güney çevre yolu ile raylı sistemin birbirinin alternatifi olmadığını savunan Ustaömeroğlu, güney çevre [වැඩි විස්තර ...]

06 ඇන්කාරා

අන්වර්-කොන්යා අධිවේගී දුම්රියේ දුෂ්කර මොහොත

Ankara’dan, Konya’ya hareket eden Yüksek Hızlı Tren’de elektirik kesintisi yaşandı. 1 buçuk saat süren kesinti sırasında klimalar da çalışmadı. Yolcuların isteği üzerine kapılar manuel olarak açıldı Ankara’dan Konya’ya gitmek üzere [වැඩි විස්තර ...]

ඉස්තාන්බුල්

කන්ගන් ඉස්තාන්බුල් ව්යාපෘතිය සඳහා 18 මිලියන ලීරා දීමනාව

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İkinci Altı Aylık Dönemde İhale Edilmesi Planlanan İşler’ arasına Kanal İstanbul’u aldı. Proje için 18 milyon 57 bin TL ödenek temin edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, [වැඩි විස්තර ...]

දුම්රිය

සැම්සන්ස්පෝට් ෆෑන් ශුභාරංචිය අද දින නොමිලේ

Samsunspor, şampiyonluk parolasıyla hazırlandığı yeni sezonun ilk maçında yarın akşam evinde Amedspor ile karşı karşıya gelecek. Samsun Büyükşehir Belediyesi, zorlu maç öncesinde taraftarlara tramvayın ücretsiz olduğunu açıkladı. Samsunspor, 2. Lig [වැඩි විස්තර ...]

06 ඇන්කාරා

මහනුවර නගරය ඇන්කාර් 500 Km පාරේ ඉලක්කය, 3 මිලියනයක් ටොන් ඇස්ටෙප්ලට්

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir yandan Başkent’in dört bir tarafında yeni ulaşım projelerini hayata geçirirken, diğer bir taraftan da yeni yol yapım ve açım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda asfalt dökümünden [වැඩි විස්තර ...]

darussafaka මෙට්රෝ දුම්රිය ස්ථානය
පාර්ලිමේන්තුවේ මහ

අද ඉතිහාසයේ: 2 සැප්තැම්බර් 2010 දරුස්සෆකා දුම්රිය ස්ථානය

Tarihte Bugün 2 Eylül 1857 Rumeli’de ilk demiryolu hattı olan Köstence-Çernovada (Boğazköy) hattının asıl mukavele-leri imzalanarak hattın yapımı kesinleşti. 2 Eylül 1908 Selanik-Manastır Demiryolu işçileri, ücretlerine zam ve çalışma şartlarının [වැඩි විස්තර ...]