නාවික ප්රවාහන
20 ඩෙන්සිලි

ඩිසිස්ලි සිට බස් රියදුරන් සඳහා රථවාහන පුහුණුව

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. personeline yönelik düzenlenen eğitim çalışmaları devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitim seminerlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. personeline yönelik [වැඩි විස්තර ...]

ප්රවාහනය සඳහා ව්යාපෘති ප්රකට කිරීමට 3
55 සැම්සන්

යන්ග් සිට සැම්සන් දක්වා ප්රවාහන ව්යාපෘති

කැනික් නගරාධිපති ඔස්මාන් ජෙනේ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා යතුර ප්‍රවාහනය පිළිබඳ අවබෝධය ඇතිව සකස් කරන ලද දේශීය, ජාතික හා ජාත්‍යන්තර ප්‍රවාහන ව්‍යාපෘති සම්සූනා යුගයෙන් නොනැසී පවතිනු ඇත. සැම්සුන්-ඉරාකය සැම්සුන්-බටුමි, යකඩ සේද මාවත සම්බන්ධතාවය කනික්-අසාර්ක් අධිවේගී මාර්ගය, වෙසිර්කාප්‍රා-බෆ්රා [වැඩි විස්තර ...]

ක්ප්රී කිලීක් ඉස්මිර් හි ප්රවාහණ ව්යාපෘති ඉල්ලා සිටියේය
35 ඉස්මීර්

CHP කඩුව, ඉස්මිර් ප්රවාහණ ව්යාපෘති ඉල්ලුවා

රාජ්ය ව්යාපාර සඳහා තුර්කිය Chp පක්ෂය සභාව හා බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ග්රෑන්ඩ් ජාතික සභාව, İzmir නියෝජ්ය නීතිපති Erdan Sevda කඩුව, නමුත් සම්මත වුවද දිනයන් පවතින ඉදිකිරීම් විට, අනාවැකි [වැඩි විස්තර ...]

ක්ලබ්සි මීකැක්ස් ඉස්ටාසන්හි මෙට්රෝ වැඩ ඇරඹුවා ය
ඉස්තාන්බුල්

ඉස්තාන්බුල්හි සභාපතී මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් මෙට්රෝ අධ්යයනයන් ඉල්ලා සිටියා

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP’li üyeleri İstanbul’da metro hatlarının gecikmesi, ihalelerin iptali ve çalışmaların durumunu sordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi CHP’li üyeleri Mehmet Berke Merter, Seyit Ali Aydoğmuş ve [වැඩි විස්තර ...]

Hubby විසින් 450 මත ඩොලර් මිලියනයක් වැය කර තිබේ
35 ඉස්මීර්

කොකාගොල්: "අපි ඉෂ්බන් කොකාට ඩොලර් දශ ලක්ෂයක් වියදම් කළා

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kente ilişkin yanlış ve eksik bilgiler aktarılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanıltıldığını söyledi. Erdoğan’ın “İzmir’in susuzluk problemini biz çözdük” ve “İZBAN’ı biz yaptık” şeklindeki söylemlerini [වැඩි විස්තර ...]

4 ජාතික මහා සම්මේලනය ආරම්භ විය
පාර්ලිමේන්තුවේ මහ

අධිවේගී මාර්ගය 4. ජාතික කොන්ග්රසය ආරම්භ වේ

Karayolu Ulusal Kongresi’nin dördüncüsü 28 Kasım Çarşamba günü Ankara’da, Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Salonu’nda başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü ile Yollar Türk Milli Komitesinin düzenlediği organizasyonun açılışına Ulaştırma ve [වැඩි විස්තර ...]

හීජාබ් රේල් 1
පාර්ලිමේන්තුවේ මහ

අද ඉතිහාසයේ: 28 නොවැම්බර් 2005 X.

අද ඉතිහාසයේ 28 නොවැම්බර් 1882 අධිරාජ්‍යයේ නෆියා කටයුතු පිළිබඳව රජයෙන් ඉල්ලා සිටින පුද්ගලික ව්‍යවසායන් සඳහා ආදර්ශ ලෙස සේවය කළ හැකි විවිධ කුසලතා සකස් කර ඇත. සුල්තාන් මෙම කුසලතා අනුමත කළේය. මෙම කුසලතා වන්නේ “දුම්රිය හා බයිට් ඉතිරි කිරීමේ නාලිකාව සහ [වැඩි විස්තර ...]