ඉස්තාන්බුල් මෙට්‍රොබස් ස්ථාන සහ සිතියම

සංචාරක තොරතුරු මෙට්‍රොබස් සිතියම්
සංචාරක තොරතුරු මෙට්‍රොබස් සිතියම්

මෙට්‍රොබස් නැවතුම් සහ මෙට්‍රොබස් සිතියම: ඔබට මෙට්‍රොබස් නැවතුම් සියල්ලම එකම සිතියමක දැකිය හැකිය, ඔබට යාමට අවශ්‍ය ස්ථානයට ආසන්නතම මෙට්‍රොබස් නැවතුම කුමක්ද සහ ගමනාන්තයේ සිට මෙට්‍රොබස් නැවතුම දක්වා ඇති දුර කුමක්දැයි ඔබට දැනගත හැකිය, නැවතුම් ස්ථාන පිළිබඳ තොරතුරු ඔබේ මිතුරන් සමඟ බෙදා ගත හැකිය. ඉස්තාන්බුල්හි ඇනටෝලියන් පැත්ත යුරෝපයට සම්බන්ධ කිරීම mETROBUS පොදු ප්‍රවාහනය 24 ඔරලෝසු සේවාව එය ආරක්ෂිත හා වේගවත් ටයර් රෝද ප්‍රවාහනය සහිත ඉස්තාන්බුල් සඳහා කදිම පොදු ප්‍රවාහන වාහනයකි. ගමනාගමනයට හසු නොවී ඔබට ගමන් කළ හැකි මෙම පද්ධතිය පිළිබඳ සියලු විස්තර මෙම ප්‍රවෘත්තිවල ඇත.

මෙට්රොබස් රේඛා
TÜYAP Hadımköy Cumhuriyet Quarter Beylikdüzü මහ නගර සභාව Beylikdüzü Güzelyurt Haramidere Haramidere Industry Saadetdere කාර්තුව යෙසිලෝවා (ෆ්ලෝරියා) බෙයියොල් සෙෆාකි යෙනිබොස්නා (කුලෙලි) සිරිනෙව්ලර් (අටකායි) Cevizliමිදි වත්ත ටොප්කාපේ බයිරම්පානා (මෝල්ටෙප්) වටන් වීදිය

ඉස්තාන්බුල් මෙට්‍රොබස් ස්ථාන

ඉස්තාන්බුල් මෙට්‍රොබස් දුම්රිය ස්ථාන ලැයිස්තුව පහත පරිදි වේ:

 1. TUYAP
 2. Hadimkoy
 3. ඝම්ෂියුරේ දිස්ත්රික්කයේ
 4. බෙලිකුඩුසු නගර සභාව
 5. Beylikdüzü
 6. Morphou
 7. Haramidere
 8. හරමිඩර් කර්මාන්තය
 9. සදීඩ්ඩර් අසල්වැසි
 10. -decker
 11. Avcilar ප්‍රධාන කාර්යාලය
 12. Avcilar (IU Campus)
 13. Şükrübey
 14. IETT කඳවුර
 15. Kucukcekmece
 16. සෙනෙට් මහ.
 17. යෙසිලෝවා (ෆ්ලෝරියා)
 18. Beşyol
 19. Sefaköy
 20. ඊනිබොස්නා (ටවර් සමඟ)
 21. සිරිනෙව්ලර් (අටකෝයි)
 22. Bahçelievler
 23. Incirli (lifetime)
 24. Zeytinburnu මෙට්රෝ
 25. Merter
 26. Cevizliබැඳුම්කර
 27. Topkapi
 28. බර්ම්පාසා (මල්ටෙප්)
 29. වතාන් වීදිය
 30. Edirnekapı
 31. Ayvansaray
 32. Halıcıoğlu
 33. Okmeydanı
 34. perpa
 35. එස්එස්කේ ඔක්මෙයිඩාන් රෝහල
 36. දිය ඇල්ල
 37. mecidiyeköy
 38. Zincirlikuyu-
 39. බොස්පෝර්ස් පාලම (Anatolian Side)
 40. බුර්හානි අසල්වැසි
 41. altunizade
 42. කටුක ආමන්ඩ්
 43. Uzunçayır
 44. Fikirtepe
 45. Sogutlucesme

අන්තර්ක්‍රියාකාරී මෙට්‍රොබස් නැවතුම් සිතියම

යුරෝපය - ↓ 01 / 45 ↑ - බෙයිලික්ඩාසේ සොන්ඩුරාක් / ටයැප්
යුරෝපය - ↓ 02 / 44 ↑ - Hadımköy
යුරෝපය - ↓ 03 / 43 ↑ - කුම්හුරියෙට් මහලේසි
යුරෝපය - ↓ 04 / 42 ↑ - බෙයිලික්ඩාස් මහ නගර සභාව
යුරෝපය - ↓ 05 / 41 - බෙයිලික්ඩාසා
යුරෝපය - ↓ 06 / 40 - මෝර්ෆෝ
යුරෝපය - ↓ 07 / 39 ↑ - හරමිදෙරේ
යුරෝපය - ↓ 08 / 38 ↑ - හරමිඩරේ කර්මාන්තය
යුරෝපය - ↓ 09 / 37 ↑ - Saadetdere අසල්වැසි
යුරෝපය - ↓ 10 / 36 ↑ - මුස්තාපා කෙමාල් පාෂා
යුරෝපය - ↓ 11 / 35 ↑ - සිහාන්ගීර් විශ්වවිද්‍යාල දිස්ත්‍රික්කය
යුරෝපය - ↓ 12 / 34 ↑ - අවීලාර් මධ්‍යම විශ්වවිද්‍යාලය)
යුරෝපය - ↓ 13 / 33 ↑ - ස්තූතියි
යුරෝපය - ↓ 14 / 32 ↑ - මෙට්‍රොපොලිටන් නාගරික සමාජ පහසුකම්
යුරෝපය - ↓ 15 / 31 ↑ - Küçükçekmece
යුරෝපය - ↓ 16 / 30 ↑ - ස්වර්ග දිස්ත්‍රික්කය
යුරෝපය - ↓ 17 / 29 ↑ - ෆ්ලෝරියා
යුරෝපය - ↓ 18 / 28 ↑ - බෙෂියෝල්
යුරෝපය - ↓ 19 / 27 ↑ - සෙෆාකි
යුරෝපය - ↓ 20 / 26 ↑ - යෙනිබොස්නා
යුරෝපය - ↓ 21 / 25 Sir - සිරිනෙව්ලර් (අටකෝයි)
යුරෝපය - ↓ 22 / 24 - බහීලීව්ලර්
යුරෝපය - ↓ 23 / 23 Fig - රූපය (දීර් onge ායුෂ)
යුරෝපය - ↓ 24 / 22 ↑ - සෙටින්බර්න්
යුරෝපය - ↓ 25 / 21 Mer - Merter
යුරෝපය - ↓ 26 / 20 - Cevizliබැඳුම්කර
යුරෝපය - ↓ 27 / 19 ↑ - Topkapi
යුරෝපය - ↓ 28 / 18 ↑ - බයිරම්පානා - මෝල්ටෙප්
යුරෝපය - ↓ 29 / 17 V - වටන් වීදිය (මෙට්‍රොබස් මෙම නැවතුමේ නතර නොවේ !!!)
යුරෝපය - ↓ 30 / 16 ↑ - එඩිර්නෙකැපේ
යුරෝපය - ↓ 31 / 15 ↑ - අයිවන්සරේ - ඊයුප් සුල්තාන්
යුරෝපය - ↓ 32 / 14 ↑ - Halıcıoğlu
යුරෝපය - ↓ 33 / 13 ↑ - Okmeydanı
යුරෝපය - ↓ 34 / 12 ↑ - ආගන්තුක සත්කාරය - පර්පා
යුරෝපය - ↓ 35 / 11 Ok - ඔක්මෙයිඩාන් රෝහල
යුරෝපය - ↓ 36 / 10 ↑ - දිය ඇල්ල
යුරෝපය - ↓ 37 / 09 ↑ - Mecidiyeköy
යුරෝපය - ↓ 38 / 08 ↑ - සින්කර්ලිකුයු
ඇනඩොලු - ↓ 39 / 07 ↑ - 15 ජූලි දිවි පිදූ පාලම
ඇනඩොලු - ↓ 40 / 06 ↑ - බර්හානිය
ඇනඩොලු - ↓ 41 / 05 ↑ - අල්ටූනිසාඩ්
ඇනඩොලු - ↓ 42 / 04 ↑ - Acıbadem
ඇනඩොලු - ↓ 43 / 03 ↑ - ලෝන්ග්වුඩ්
ඇනඩොලු - ↓ 44 / 02 ↑ - Fikirtepe
ඇනඩොලු - ↓ 45 / 01 - Süçtlüçeşme

සංචාරක තොරතුරු මෙට්‍රොබස් සිතියම්
සංචාරක තොරතුරු මෙට්‍රොබස් සිතියම්

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්