ඉස්තාන්බුල් මාර්ගයේ සමහර පියවර
ඉස්තාන්බුල්

ඉස්තාන්බුල් ඉස්මීර් අධිවේගී මාර්ගය විවෘත විය

İstanbul İzmir Otoyolunu Açıldı : İstanbul İzmir arasını kısaltacak 3.5 saate indirecek dev İstanbul İzmir Otoyolunu Projesi kapsamında yeni kısımlar da hizmete alınıyor. Yapımı tamamlanan Balıkesir – Edremit Ayrımı – [වැඩි විස්තර ...]

istanbul izmir මෝටර් රථ විවෘත කිරීමේ ගාස්තු පැහැදිලිය
ඉස්තාන්බුල්

ඉස්තාන්බුල් ඉස්මීර් මෝටර්වේ මාර්ගය විවෘත විය! .. ඉතින් කොපමණ ගාස්තුවක්ද?

İstanbul ile İzmir arasındaki 5 saatlik seyahat süresini 3.5 saate düşürecek İstanbul-İzmir Otoyolu’nun 192 kilometrelik kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı gerçekleştirildi. Peki bu yolu kullanmak kaç para? [වැඩි විස්තර ...]

m තිහාසික මුරාත් කොප්රුසු සංචාරක ව්‍යාපාරය ජයග්‍රහණය කරනු ඇත
49 මස්

Mu තිහාසික මුරාත් පාලම සංචාරක ව්‍යාපාරයට ලැබෙනු ඇත

Muş’ta 13. yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edilen tarihi Murat Köprüsü ve çevresinin, turizme kazandırılması hedefleniyor. Muş Valiliği resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre; “Murat Nehri üzerinde bulunan ve 13. yüzyılda [වැඩි විස්තර ...]

ට්‍රයැට්ලන් බෝල්කන් ශූරතාවලියේදී තුර්කි ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගෙන් පදක්කම
ඉස්තාන්බුල්

ට්‍රයැට්ලන් බෝල්කන් ශූරතාවලියේ තුර්කි ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගෙන් 12 පදක්කම

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen 2019 ETU Sprint Triatlon Balkan Şampiyonası’nda ilk gün yarışları tamamlandı. Yıldızlar, gençler ve elit sporcuların yarıştığı şampiyonada Türk sporcular 12 madalya kazandı. Türkiye Triatlon Federasyonu [වැඩි විස්තර ...]

වෑල්ඩින් කරන ලද අධිවේගී ඇඳුම් මාස ගණනාවකට පසු විවෘත කරන ලදී
81 Duzce තුර්කිය

TEM මෝටර්වේ ෆියුස් ටෝල්ස් 4.5 මාස ගණනකට පසුව විවෘත විය

Düzce’nin kapalı olan TEM otoyolu bağlantısı Kaynaşlı Otoyol gişeleri yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından dün akşam saatlerinde vatandaşların hizmetine açıldı. Kaynaşlı TEM otoyolu Bağlantısında Karayolları tarafından gerçekleştirilen Bağlantı kavşağı ve köprü [වැඩි විස්තර ...]

ඉස්තාන්බුල් ඉස්මීර් මෝටර්වේ මාර්ගය විවෘත වේ!
ඉස්තාන්බුල්

ඉස්තාන්බුල් ඉස්මීර් මෝටර්වේ මාර්ගය විවෘත වේ!

İstanbul İzmir Otoyolu Açılıyor! : İstanbul ile İzmir arasındaki 8,5 saatlik seyahat süresini 3,5 saate düşürecek İstanbul İzmir Otoyolu’nun 192 kilometrelik kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Ağustos 2019’ta [වැඩි විස්තර ...]

gebze orhangazi izmir motorway balikesir හන්දිය සහ අකිසාර් හන්දිය
10 බළිකසිරි

ඉස්මීර් ඉස්තාන්බුල් අධිවේගී මාර්ගය

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete ilanı ile Balıkesir Batı Kavşağı ile Akhisar Kavşağı’nı ulaşıma açıldığını duyurdu. İzmir İstanbul Otoyolunun Açılacak Kısımları “Yap-İşlet-Devret [වැඩි විස්තර ...]

මාර්මරේ සිතියම
ඉස්තාන්බුල්

මාමරේ එක්ස්පෙඩිෂන් ටයිම්ස් සහ මාමරේ සිතියම

Marmaray Sefer Süreleri : İstanbul Boğazının her iki yakasındaki demiryolunu birbirine bağlayacak olan Marmaray projesinin yapım çalışmaları hızla devam etmekte. Demiryolu hatları, İstanbul Boğazı’nın altından geçerek demiryolu tünel bağlantısı ile [වැඩි විස්තර ...]

හයිදර්පාසා දුම්රිය සේවය
පාර්ලිමේන්තුවේ මහ

අද ඉතිහාසයේ: 4 අගෝස්තු 1871 රජය සතු පළමු දුම්රිය මාර්ගය

අද ඉතිහාසයේ 4 අගෝස්තු 1871 රජය සතු පළමු දුම්රිය මාර්ගය හේදර්පාසා-ඉස්මිත් දුම්රිය ඉදිකිරීම ආරම්භ විය. 4 අගෝස්තු 1895 Çöğürler-Afyon (74 km) මාර්ගය විවෘත විය. රේඛාව 31 දෙසැම්බර් 1928 හි මිලදී ගන්නා ලදී. 4 අගෝස්තු [වැඩි විස්තර ...]