ජනාධිපති ඉමාමොග්ලු බෙසික්ටාස් මෙට්‍රෝ කැණීම් ප්‍රදේශයේදී පරීක්ෂණ පැවැත්වීය
ඉස්තාන්බුල්

නගරාධිපති අම්මොලුලු බෙසික්ටා මෙට්‍රෝ කැණීම් ප්‍රදේශයේ විමර්ශනය

“මම ඉස්තාන්බුල්හි වීදිවල සිටිමි” යන උත්සවයට පෙර බීබී ජනාධිපති එක්රෙම් අම්මොලුලු පොරොන්දුව ඉටු කළේය. පළමුවෙන්ම, කමාටා - මහමුට්බේ මෙට්රෝ දුම්රිය මාර්ගයේ බෙයික්ටාස් දුම්රිය ස්ථානයේ ඉදිකිරීම් ස්ථානයට අමමොලුලු පැමිණියේය. [වැඩි විස්තර ...]

නව පිස්සු ව්‍යාපෘතියක් සොබාදහම සහ සංස්කෘතිය පුහුණු කරනු ඇත
07 Antalya

නව පිස්සු ව්‍යාපෘතියක් සමඟ දුම්රිය ස්වභාව ධර්මය හා සංස්කෘතිය පසුකර යනු ඇත

කයිසෙරි-නෙව්සීර්-අක්සරේ-කෝන්යා-ඇන්ටාලියා අධිවේගී දුම්රිය (YHT) මාර්ගයේ අවසාන පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරුකරණ (EIA) වාර්තාව, 10 ජූලි මාසයේදී EIA හි ධනාත්මක තීරණයක් ගන්නා ලදී. 4 + 607 කිලෝමීටර රේඛාව 566 කොටස්, සොබාදහම, ජීවය, ජල සම්පත් සහ [වැඩි විස්තර ...]

ankara tehran දුම්රිය නැවත ආරම්භ වේ
06 ඇන්කාරා

සම්පූර්ණ 57 පැය දිගු අන්කාරා ටෙහෙරාන් දුම්රිය කාලසටහන් නැවත ආරම්භ කරන්න

TCDD Taşımacılık ve İran Demiryolları Trans Asya Ekspresi seferlerinde anlaşma sağladı. Ulaştırma ve Altyapı Barkanı Turhan, “Türkiye ile İran arasında yolcu taşımacılığının gelişmesine büyük katkıları olan Trans Asya Ekspresi, uzun [වැඩි විස්තර ...]

ඇස්ෆල්ට් මත රසදිය සහ ඔබෙලිස්ක්
33 මර්සින්

බුධ හා ඔබෙලිස්ක් ඇස්ෆල්ට් ලබා ගත්හ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz İlçesi’nin kırsal mahallelerinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir, Civanyaylağı ve Camili Mahalleleri arası ile Dikilitaş Mahallesi’nin Hürriyet Caddesi ve Kayalar Caddesi’nde vatandaşların uzun süredir beklediği asfalt [වැඩි විස්තර ...]

izmirliler තම ට්‍රෝජන් අශ්වයා තුළ ඇති ඇස්වල කඳුලු සඳහා සටන් කිරීමට පොරොන්දු වේ
17 කැනක්කාලේ

ඉස්මීර් ජනතාව, ට්‍රෝජන් අශ්වයා ඉදිරිපිට, කස් කඳුකරය සටන් කිරීමට පොරොන්දු වේ

Kaz Dağları’ndaki doğa katliamına karşı yürütülen “Su ve Vicdan Nöbeti”ne destek olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: “Tüm büyük şehirlerdeki baroları mücadeleye katkı vermeye çağıracağız” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye [වැඩි විස්තර ...]

එඩිර්න් මහ නගර සභාව යුරේසියා මාර්ග ව්‍යාපෘතියට සහාය වේ
22 එඩිරන්

එඩිර්න් මහ නගර සභාව යුරේසියා මාර්ග ව්‍යාපෘතියට සහය දක්වයි

Türkiye’de Likya Yolu, Evliya Çelebi Yolu ve Frig Yolu gibi birçok tarih ve kültür rotaları hazırlayan Türkiye Kültür Rotaları Derneği’nin yürüttüğü, “Avrasya Yolu” projesinde iştirakçi olan Edirne Belediyesi hem kentin [වැඩි විස්තර ...]