ඉස්තාන්බුල් ගුවන්තොටුපලේ ගුවන් ධාවන පථය ඉදිකිරීම
ඉස්තාන්බුල්

ඉස්තාන්බුල් ගුවන්තොටුපලේ 3. ගුවන් ධාවන පථය ඉදිකිරීම

රාජ්‍ය ගුවන්තොටුපල අධිකාරියේ සාමාන්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය සහ මණ්ඩලයේ සභාපති හුසේන් කෙස්කින් ඉස්තාන්බුල් ගුවන්තොටුපලේ ඉදිවෙමින් පවතින 3 ගුවන් ධාවන පථයට ගොස් එහි කටයුතු පිළිබඳ බලධාරීන්ගෙන් තොරතුරු ලබා ගත්තේය. නිල ට්විටර් ගිණුමේ (hdhmihkeskin) බෙදා ගන්න [වැඩි විස්තර ...]

elazigda soforlar eu ප්‍රමිති අධ්‍යාපනය
23 Elazig

එලසිග් හි රියදුරන් සඳහා යුරෝපා සංගම් ප්‍රමිති පුහුණුව

EBUAS 120 රියදුරුට යුරෝපා සංගම් ප්‍රමිතීන්ට අනුව පුහුණුව ලබා දීමට පටන් ගත්තේය. පළමු මාලාවේදී, සන්නිවේදනය, කුසලතා, කෝපය පාලනය කිරීම සහ තෘප්තිය 6 පැය පුහුණුවේදී සාකච්ඡා කෙරිණි. පුද්ගලික සංවර්ධන ලෝකයේ පුහුණුකරු සහ නිර්මාතෘ සහ Communication ලදායි සන්නිවේදන පුහුණුකරු තුර්කි රැකියා [වැඩි විස්තර ...]

දුම්රිය හරස් වේ
පාර්ලිමේන්තුවේ මහ

අද ඉතිහාසයේ: ඇනටෝලියාවේ 18 අගෝස්තු 1875 සහ රුමේලියා o

අද ඉතිහාසයේ 18 අගෝස්තු 1875 ඇනටෝලියාවේ සහ රුමේලියා හි සිදු කරන ලද කාර්යයන්හි තත්වය සහ නිම නොකළ මාර්ග කිලෝමීටරයකට වැය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඉල්ලා ඇති අතර ඒවායින් බොහොමයක් විමර්ශනය අවසානයේ අසම්පූර්ණ වී ඇත. [වැඩි විස්තර ...]