වැන්ගෝලු එක්ස්ප්‍රස් ෆ්ලයිට් ටයිම්ස් සහ දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර ගනුදෙනු

වැන් ගොලු එක්ස්ප්‍රස් උපලේඛන සහ දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර මිල ගණන්
වැන් ගොලු එක්ස්ප්‍රස් උපලේඛන සහ දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර මිල ගණන්

වැන්ගාලේ එක්ස්ප්‍රස් යනු ටීසීඩීඩී ප්‍රවාහනයේ ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයක් වන අතර එය අන්කාරා සහ ටැට්වාන් අතර ගමන් කරයි, කඳු බෑවුම් හරහා ගමන් කර ස්වාභාවික සුන්දරත්වය හරහා ගමන් කරයි.


ප්‍රසන්න ගමනක් සමඟ වෑන් රථයට යාමට කැමති සහ එහි සංචාරයෙන් රස බැලීමට කැමති අයගේ පළමු තේරීම වන වැන්ගාලේ එක්ස්ප්‍රස්, එහි සුවපහසු සහ ආරක්ෂිත ව්‍යුහය සමඟ ගමන් කිරීමට ඔබට සුවිශේෂී අවස්ථාවක් ලබා දෙයි. ගමන්වලින් ගමන් කරන මගීන් වසන්ත කාලය පැමිණෙන විට ගමන පුරා වර්ණවත් වනාන්තර හා මල් දැක ගත හැකිය. වැන්ගාලේ එක්ස්ප්‍රස් සමඟ ගමන් කරන විට වැන් විලෙහි අද්විතීය දසුන නැරඹිය හැකි අතර නෙම්රූට් කන්ද සහ මුයි තැනිතලාවේ තේජස නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. බොහෝ දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයින් කඳුකරයේ බෑවුම් වලින් සහ ස්වාභාවික සුන්දරත්වයෙන් පාවෙන මෙම ගවේෂණයට වැඩි කැමැත්තක් දක්වයි.

වැන් ලේක් එක්ස්ප්‍රස් ටයිම් පැය

අන්කාරා> තට්වාන් මාර්ග
ස්ථානය පැමිණීම පිටවීමේ
අන්දර දුම්රිය ස්ථානය 11: 00
Kayaş 11: 14 11: 15
Elmadağ 11: 50 11: 51
Irmak 12: 18 12: 20
Yahşihan 12: 36 12: 37
Kırıkkale 12: 43 12: 45
Balışıh 13: 07 13: 08
Çerikli 13: 42 13: 43
මළු 14: 10 14: 11
Yerkoy 14: 32 14: 34
Karaosman 14: 47 14: 48
Caferli 15: 03 15: 04
Şefaatli 15: 15 15: 16
Sarıkent 15: 34 15: 35
Karasek ගේ 15: 46 15: 47
Kanlıca 15: 51 15: 52
Yenifakılı 16: 07 16: 08
Himmetdede 16: 46 16: 47
Boğazköprü 17: 19 17: 20
කයිසර් 17: 35 17: 50
Sarıoğlan 18: 42 18: 43
ක Karaöz 18: 54 18: 55
Yeniçubuk 19: 09 19: 10
මෙම İhsanl 19: 25 19: 26
Şarkışla 19: 41 19: 43
Gözmen 20: 10 20: 11
මෙම Bedirli 20: 19 20: 20
ඝන 20: 44 20: 45
ව්යුහය 21: 00 21: 02
සිවාස් 21: 09 21: 25
Taşlıdere 21: 37 21: 42
Bostankaya 21: 54 21: 55
Yenikangal 22: 47 22: 48
Cetinkaya 23: 05 23: 06
Demiriz 23: 24 23: 25
කිරීමට Akçamağar 23: 33 23: 34
Akgedik 23: 41 23: 42
Hekimhan 00: 24 00: 25
මලයා 01: 34 01: 54
BattalGazi 02: 08 02: 09
Firat 02: 21 02: 22
km.xnumx 286 + 02: 34 02: 35
මෙම Kuşsara 02: 46 02: 47
Pınarlı 03: 02 03: 03
Baskil 03: 23 03: 24
කරුණාව 03: 42 03: 43
යොල්ටා 03: 59 04: 05
Elazig 04: 24 04: 39
Yurt 04: 57 04: 58
වයස් 05: 06 05: 07
මෙම Muratbag 05: 43 05: 45
පළු 06: 01 06: 02
Beyhan 06: 20 06: 21
වගා 06: 37 06: 38
Suveren 06: 51 06: 52
තරුණ 07: 12 07: 13
කර්ට් 08: 40 08: 41
Mus 09: 03 09: 05
Bahçetep කිරීමට 09: 48 09: 49
උණු වතුර 10: 05 10: 06
Rahova 10: 31 10: 32
කිමී. 358 360 + 10: 43 10: 44
තට්වාන් ගාර් 10: 46
තට්වාන්> අන්කාරා මාර්ගය වෙත දුම්රිය
ස්ථානය පැමිණීම පිටවීමේ
තට්වාන් ගාර් 07: 55
Rahova 08: 10 08: 11
උණු වතුර 08: 28 08: 29
Mus 09: 24 09: 26
කර්ට් 09: 48 09: 49
Oymapınar 10: 27 10: 29
තරුණ 11: 11 11: 13
Suveren 11: 33 11: 34
වගා 11: 48 11: 49
Beyhan 12: 01 12: 02
පළු 12: 21 12: 22
මෙම Muratbag 12: 38 12: 39
වයස් 13: 16 13: 17
Yurt 13: 26 13: 27
Elazig 13: 46 14: 01
යොල්ටා 14: 24 14: 29
කරුණාව 14: 47 14: 48
Baskil 15: 00 15: 01
Pınarlı 15: 17 15: 18
කිමී. 294 371 + 15: 30 15: 31
මෙම Kuşsara 15: 32 15: 33
km.xnumx 286 + 15: 41 15: 42
Firat 15: 54 15: 58
BattalGazi 16: 10 16: 13
මලයා 16: 27 16: 45
Hekimhan 17: 50 17: 51
Akgedik 18: 36 18: 37
කිරීමට Akçamağar 18: 46 18: 47
Demiriz 18: 53 18: 54
Cetinkaya 19: 11 19: 12
Yenikangal 19: 30 19: 31
Bostankaya 20: 15 20: 16
සිවාස් 20: 42 20: 52
ව්යුහය 20: 59 21: 01
ඝන 21: 16 21: 17
මෙම Bedirli 21: 41 21: 42
Gözmen 21: 50 21: 51
හැන් 22: 00 22: 01
Şarkışla 22: 20 22: 22
මෙම İhsanl 22: 38 22: 39
Yeniçubuk 22: 52 22: 53
ක Karaöz 23: 07 23: 08
Sarıoğlan 23: 19 23: 20
කයිසර් 00: 14 00: 29
Boğazköprü 00: 44 00: 45
Himmetdede 01: 23 01: 24
Yenifakılı 02: 03 02: 04
Kanlıca 02: 19 02: 20
Karasek ගේ 02: 24 02: 25
Sarıkent 02: 35 02: 36
Şefaatli 02: 53 02: 54
Caferli 03: 05 03: 06
Karaosman 03: 21 03: 22
Yerkoy 03: 35 03: 37
මළු 03: 58 03: 59
Çerikli 04: 25 04: 26
Balışıh 05: 04 05: 05
Kırıkkale 05: 26 05: 28
Yahşihan 05: 34 05: 35
Irmak 05: 51 05: 53
Elmadağ 06: 32 06: 34
Kayaş 07: 09 07: 10
අන්දර දුම්රිය ස්ථානය 07: 22

ඇති 03.04.2019 නැගෙනහිර-දකුණු / Kurtalan සිට අන්කාරා-Sivas YHT මාර්ගය ඉදිකිරීම් කටයුතු, Vangölü එක්ස්ප්රස් නිසා Sivas Hanlin-Bostankaya පැමිණෙන අතර ධාවනය කිරීමට Sivas මගීන් ප්රවාහනය අතර සපයා ඇති බස් විසින් සපයන අතර Bostankaya-Sivas දුම්රිය ස්ථානය පදින්න ඇත.

අන්කාරා වැන් දුම්රිය ටිකට්පත් මිල ගණන්
Vangölü Ekspresi, Ankara> Kırıkkale> Kayseri> Sivas> Malatya> Elazığ> Mus> Tatvan අඟහරුවාදා, ඉරිදා, අඟහරුවාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල අන්කාරා සිට පිටත් වේ. අන්කාරා සිට වෑන් දක්වා දුම්රිය ගමන ආසන්න වශයෙන් 24 පැය සිට 15 දක්වා ගත වේ.

අන්කාරා වැන් දුම්රිය ටිකට්පත් මිල ගණන්
Vangölü Express, Ankara - Tatvan 1. ස්ථානය සඳහා දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර මිල 48.00 TL වේ. සම්පූර්ණ ප්‍රවේශ පත්‍ර මිල මෙයයි. අයිබිස් වෙතින් මාර්ගගත ටිකට්පත් මිලදී ගැනීමේදී ගාස්තු තෝරා ගැනීමෙන් ඔබට අන්කාරා සිට ටැට්වාන් දක්වා වට්ටම් ගාස්තු නැරඹිය හැකිය. මෙම වට්ටම් 65 වයස් වට්ටම් (50%), 13-26 වයස් වට්ටම්, 60-64 වයස් වට්ටම් (20%), 7-12 වයස් වට්ටම්, කාර්ය මණ්ඩල වට්ටම්, මාධ්‍ය වට්ටම්, ගුරු වට්ටම්, TAF වට්ටම් . ඔබට සුරතල් ටිකට්පත් ද මිලදී ගත හැකිය.

ඇන්කාර් ගාර් ස්පර්ශක
දුරකථන: 0 (312) 309 05 15 / 336 Desk - වැඩ කරන වේලාවන්: 24 වේලාව ක්‍රියාත්මකයි

තට්වාන් ගාර් සම්බන්ධතාවය
Wire: 0 (434) 827 57 04 - වැඩකරන වේලාවන්: 06.30 - 15.30දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්