අද දින ඉතිහාසය: 3 ඔක්තෝබර් 1932 ඉස්මීර් ඩොක් සමාගම

izmir berth සමාගම
izmir berth සමාගම

අද ඉතිහාසයේ
3 ඔක්තෝබර් 1932 ඉස්මීර් ක්වේ සමාගම ජනසතු කරන ලදී.

ලෙවන්ට් එල්මාස්ටා ගැන
රේහබර් සංස්කාරකය

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්

මෙම වෙබ් අඩවිය ස්පෑම් අඩු කිරීම සඳහා Akismet භාවිතා කරයි. ඔබේ ප්රතිචාර දත්ත සැකසූ ආකාරය ඉගෙන ගන්න.