ටෙන්ඩර් ඔඩෙමිස්
ටෙන්ඩර් ප්රතිඵල

බේන්ඩර්, ටයර්, ඇඩෙමික් දුම්රිය ස්ථාන ෆෙරී වැඩ ටෙන්ඩර් ප්‍රති ult ලය

Bayındır, Tire, Ödemiş İstasyon Yollarının Elektrifikasyon Ve Sinyalizasyon Sistemine Uygun Hale Getirilmesi İhale Sonucu T.C Devlet Demiryolları İşletmesi 3. Bölge Satın Alma Ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğünün (TCDD) 2019/447258 KİK [වැඩි විස්තර ...]

ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ල සැකැස්ම අතර haydarpasa ankara line km
ටෙන්ඩර් ප්රතිඵල

හේදර්පානා අන්කාරා රේඛාව Km: 392 + 742 - 395 + 700 ටෙන්ඩර් ප්‍රති ult ල අතර බෑවුම් සැකැස්ම

Haydarpaşa Ankara Hattı Km: 392+742 – 395+700 Arası Şev Tanzimi Yapılması İhale Sonucu T.C Devlet Demiryolları İşletmesi 2. Bölge Satınalma Servis Müdürlüğünün (TCDD) 2019/470789 KİK numaralı sınır değeri 300.765,01 TL [වැඩි විස්තර ...]

BTK හරහා යුරෝපයට පැමිණි පළමු භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රිය
58 සිවාස්

BTK හරහා යුරෝපයට ළඟා වන පළමු භාණ්ඩ දුම්රිය සිවස් හරහා ගමන් කරයි

චීනය දුම්රිය එක්ස්ප්රස් සඳහා නොවැම්බර් 5 දී Marmaray ළඟා වීමට නියමිත ය භාණ්ඩ ප්රවාහන දුම්රිය පිලිබඳව චීනය කැස්පියන් ජාත්යන්තර ප්රවාහන මාර්ගය "ට්රාන්ස්-කැස්පියන් ජාත්යන්තර ප්රවාහන මාර්ගය" මත පදනම් වූ (ටයිටන් මිල) තුර්කියේ පිළිගැනීමේ උත්සවය පැවැත් වේ. චීනය [වැඩි විස්තර ...]

හදිසි මාර්ග රැස්වීම සඳහා මාර්ග මාර්ග ගමනාගමන ආරක්ෂණ කළමනාකරණ පද්ධතිය සහභාගී විය
33 මර්සින්

ආරම්භක රැස්වීමට සීසර්, මාර්ග ගමනාගමන ආරක්ෂණ කළමනාකරණ පද්ධතිය සහභාගී විය

ISO 39001 මාර්ග ගමනාගමන ආරක්‍ෂණ කළමනාකරණ පද්ධති ක්ෂේත්‍ර පරීක්‍ෂණ විවෘත කිරීමේ රැස්වීම මර්සින් මෙට්රොපොලිටන් මහ නගර සභාවේ නගරාධිපති වහප් සේසර්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වූ අතර මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාවට ගුණාත්මක ගමනේ ඉලක්ක ඉක්මනින් ඉදිරියට ගෙන යාමට අවශ්‍ය විය. [වැඩි විස්තර ...]

බර්සා අකුණු ඇස්ෆල්ට් ආලේපන වැඩ
16 බර්සා

තාර පදික වේදිකාව බර්සා යිල්ඩිරිම් හි වැඩ කරයි

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım İlçesi Mimar Sinan Caddesi’nde devam eden asfalt kaplama çalışmaları tamamlandığında bölgede ulaşımın daha da rahatlayacağını söyledi. Bursa’yı daha kolay ulaşılabilir [වැඩි විස්තර ...]

izmit marina ton asphalt paved
41 කොකාලි

400 ටොන් ඇස්ෆල්ට් ඉස්මට් මරීනා වෙත පදික වේදිකාවක්

Balıkçı tekneleri ve lokantalarının bulunduğu İzmit Marina’nın bozulan yolu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlandıktan sonra hem esnafın hem de olta balıkçısı vatandaşın yüzünü güldürdü. Asfalt dökümü nedeniyle esnaf memnuniyetini dile [වැඩි විස්තර ...]

කොකේලයිඩ් වෙනම රේඛීය සැකැස්මක් සිදු කරන ලදී
41 කොකාලි

4 වෙනම රේඛීය මාර්ගගත කිරීමේ සැලැස්ම කොකේලි වලින් සාදා ඇත

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı ile UlaşımPark A.Ş., Kocaeli genelinde 93 farklı güzergâhta 254 adet otobüsle toplu taşıma hizmet veriyor. İlçelerde ikamet eden vatandaşlardan Büyükşehir’e ulaşan talepler doğrultusunda [වැඩි විස්තර ...]

මෙහි ulasimpark sofor පුහුණු කරනු ලැබේ
41 කොකාලි

ප්‍රවාහන පාර්ක් රියදුරන් මෙහි පුහුණු කර ඇත

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 2013 yılından itibaren yaklaşık iki bin beş yüz belediye ve UlaşımPark sürücüsüne verilen otobüs simülatör eğitimlerini yerinde inceledi. [වැඩි විස්තර ...]

ඇමති තුර්හාන් අපි බාධාවකින් තොරව ප්‍රවාහනය සඳහා පියවර ගන්නෙමු
06 ඇන්කාරා

ඇමති ටර්හාන්: 'බාධක රහිත ප්‍රවාහන' සඳහා අපි පියවර ගන්නෙමු

වැඩිහිටියන් හා ළමුන් ඇතුළු 24 ආබාධිත අමාත්‍ය ටර්හාන්, අන්කාරා YHT දුම්රිය ස්ථානයේ පැවති උත්සවයකදී එස්කෙයිහීර් වෙත මගීන් රැගෙන ගියේය. ඇමති ටර්හාන් සමුගැනීමට පෙර පැවසුවේ, [වැඩි විස්තර ...]

නීතිය යටත් කර ගැනීම
06 ඇන්කාරා

ෆෙති යාර් සිට ඩෙමෙටෙව්ලර් දක්වා

Fethi Yaşar’dan Demetevler’e Çok Katlı Otopark Müjdesi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım’ı ve Yönetim Kurulu’nu ağırladı. Yenimahalle Belediyesi’nin çalışmaları ve ilçenin gelişimi hakkında bilgi [වැඩි විස්තර ...]