අන්තර් අන්තර් අධිවේගී ගුවන් ගමන් ආරම්භ වේ

නගරාන්තර අධිවේගී සී express ්‍රගාමී පැමිණීම
නගරාන්තර අධිවේගී සී express ්‍රගාමී පැමිණීම

අන්තර් අන්තර් අධිවේගී එක්ස්ප්‍රස් පැමිණේ; 2020 හි නව අධිවේගී දුම්රිය (YHT) මාර්ග ආරම්භ කිරීමට ප්‍රවාහන හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය සූදානම් වන අතර කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා YHT මාර්ගවල සී express ්‍රගාමී සේවාවන් දියත් කරනු ඇත.

නිදහසප්‍රවෘත්තියට අනුව ඊරේ ගර්ගලානුන්; අමාත්යාංශය නව ව්යාපාර ආකෘතියක් සකස් කරන අතර YHT මාර්ගවල ප්රධාන නගර අතර අධිවේගී ගුවන් ගමන් සංවිධානය කරනු ඇත. YHT රේඛාවේ දිග 2020 හි 1213 කිලෝමීටරයේ සිට 2 දහස දක්වා 269 දක්වා වැඩි කෙරේ. මෙම සන්දර්භය තුළ, අන්කාරා-සිවස් YHT රේඛාව 2020 වර්ෂයේදී ආරම්භ කරන ලද රේඛා වලින් එකක් වනු ඇත. දුම්රිය නවීකරණය හා යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමේ කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කෙරෙන අතර 2 දහස් 657 කිලෝමීටර විදුලිය සහ 2 දහස් 654 සං signal ා දැනට පවතින මාර්ග සඳහා ආයෝජනය කෙරේ.

කාර්මික කර්මාන්තයට සහාය වීම

2020 තුළ නව දුම්රිය මාර්ග සම්පූර්ණ කර සේවයට යොදවනු ලැබේ. මෙම දිශාවට Halkalı- නිෂ්පාදන කර්මාන්තයට සේවය කිරීම සඳහා කපුකුලේ දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය නිම කර කලාපයේ අපනයන අවස්ථා වැඩි කර ප්‍රවාහන වියදම් අඩු කරනු ඇත. Konya-Gaziantep දුම්රිය මාර්ගය නිම කර ඇඩනා, මර්සින් සහ ස්කෙන්ඩරන් වරායවල නිෂ්පාදන කර්මාන්ත අංශවලට ප්‍රවේශ වීමට පහසුකම් සැලසෙනු ඇත. කෝන්යා-කරමන් දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය සං sign ා කිරීමේ කටයුතු අවසන් කරන අතර භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සහ මගී ප්‍රවාහනය ආරම්භ කෙරේ. Adana-Mersin 3. සහ 4. අක්ෂර වින්‍යාසය, 1. සහ 2. රේඛීය පුනරුත්ථාපන හා සුකුරෝවා ගුවන් තොටුපල සම්බන්ධතා ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීම. අනෙක් අතට, ගැසියන්ටෙප්-හබූර් දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය මඟින් හබර් දේශසීමා තරණය සඳහා සැපයුම් සේවා සපයනු ඇත. මෙම විෂය පථය තුළ ගැසියන්ටෙප්-මාඩින් දුම්රිය ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යයන ව්‍යාපෘති කටයුතු අවසන් කරනු ඇත. ටොර්බාල්-අල්සන්කාක් වරාය දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය ද අවසන් කිරීමට නියමිත ව්‍යාපෘති අතර වේ. ගෙබ්සේ-සබීහා ගොකීන්-යාවුස් සුල්තාන් සෙලීම් පාලම-ඉස්තාන්බුල් ගුවන්තොටුපළ-Halkalı දුම්රිය මාර්ගයේ අවසන් ව්‍යාපෘතිය අවසන් කර ඉදිකිරීම් ටෙන්ඩරය පැවැත්වේ.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්