කොකේලි හි 'කාන්තාවන්ට එරෙහි හිංසනයක් නැත'

කොකේලයිඩ් කාන්තාවගේ ඉහළ ඡේදවල ප්‍රචණ්ඩත්වය එපා යැයි කීවේය
කොකේලයිඩ් කාන්තාවගේ ඉහළ ඡේදවල ප්‍රචණ්ඩත්වය එපා යැයි කීවේය

'කාන්තාවන්ට එරෙහි හිංසනය එපා' යැයි කොකේලි හි අධි බලධාරීන් පැවසූහ. කොකේලි මෙට්රොපොලිටන් මහ නගර සභාව, 15-30 නොවැම්බර් අතර 2019 හි වෛද්‍ය සාදික් අහ්මෙට් සහ බෙලන්ට් එසෙවිට් විසින් ලොව පුරා කාන්තාවන්ට එරෙහි හිංසනයේ වර්ණය ලෙස සංකේතවත් කරන ලද තැඹිලි පාටින් ඕවර්පාස් ආලෝකමත් කළහ. 'කාන්තාවන්ට එරෙහි හිංසනයට එරෙහි 25 නොවැම්බර් ජාත්‍යන්තර දිනය' විෂය පථය තුළ කාන්තාවන්ට එරෙහි හිංසනය පිළිබඳ අරගලය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ අරමුණින් මෙම උත්සවය ආරම්භ විය.

15 DAILY ORANGE EVENT

17 දෙසැම්බර් 1999 හි එක්සත් ජාතීන්ගේ 25 නොවැම්බර් 'කාන්තාවන්ට එරෙහි හිංසනයට එරෙහි සටනේ ජාත්‍යන්තර දිනය' ලෙස නම් කරන ලදී. මෙම තීරණයෙහි ප්‍රති result ලයක් ලෙස, සෑම වසරකම ලොව පුරා සහ අපේ රටේ 25 හි විවිධ උත්සව සංවිධානය කරනු ලැබේ. කොකේලි හි, කාන්තාවන්ට එරෙහි හිංසනය අවසන් කිරීම සඳහා, මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් ආචාර්ය සාඩක් අහ්මෙට් සහ බෙලන්ට් එසෙවිට් යන මහත්වරුන්ගේ තැඹිලි පැහැයෙන් ආලෝකමත් කරන ලද්දේ නොවැම්බර් සිට 15-30 අතර ලෝකයේ කාන්තාවන්ට එරෙහි හිංසනය සංකේතවත් කරන තැඹිලි පාටින් ය.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්