90 පැළ දහසක් අක්කරේහි 'අනාගතයට හුස්ම ගන්න' යන සටන් පා gan ය සමඟ පෘථිවියට ගෙන එන ලදි

අනාගතයට හුස්ම යන සටන් පා gan ය යටතේ පැළ 1000 ක් පස සමඟ ගෙන එන ලදී
අනාගතයට හුස්ම යන සටන් පා gan ය යටතේ පැළ 1000 ක් පස සමඟ ගෙන එන ලදී

'අනාගතයට හුස්ම ගන්න' යන සටන් පා gan ය සමඟ 90 දහස් ගණනක් පැළ එකතු කරන ලදී. අන්කාරා-කිර්සීර්-අක්සරේ-නිග්ඩේ අධිවේගී මාර්ගයේ ක්‍රියාත්මක කරන ලද උද් campaign ෝෂනයේ රාමුව තුළ කෘෂිකර්ම හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය තුර්හාන් මහතා සහභාගී වූ උත්සවයට සහභාගී වූ අතර, අමාත්‍ය තුර්හාන් සිය කතාවේදී, ගොඩනැගීමේ හා මාරු කිරීමේ ක්‍රමවේදය, මෙම අධිවේගී මාර්ගයේ වේගයෙන් වැඩ කරන බව පැවසීය.

ලබන වසරේදී ඔවුන් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව ටර්හාන් ප්‍රකාශ කළේය.

“එය සාමාන්‍ය කාලයට වසරකට පෙරය. 330 යනු කිලෝමීටරයක යෝධ ව්‍යාපෘතියකි. 1,5 හි යුරෝ බිලියන ගණනක ආයෝජන පිරිවැයක් ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය සේවයට පිවිසෙන විට, අන්කාරා සහ අදානා අතර කිලෝමීටර 30 කෙටි වේ. අපි දිගින් දිගටම දුර කෙටි කිරීම, දුෂ්කරතාවය පහසු කිරීම සහ අපේ රටේ සෑම අස්සක් මුල්ලක් නෑරම අප සපයන සේවාවන් සමඟ මුහුණු සිනාසෙමු. අද අපි අක්කරේ හි 11 දහසක් පැළ සමඟ අපේ රටේ පැළ මිලියන 90 සිටුවීමේ ව්‍යාපාරයට සහභාගී වෙමු. අමාත්යාංශය වශයෙන්, අපි අන්කාරා-නීඩ් අධිවේගී මාර්ගයේ ගස් මිලියන 2,5 සිටුවීමෙන් දායක විය. අපි පාරවල් හදනවා නෙවෙයි, සොබාදහමට වතුර දෙනවා. හරිත හා සජීවී ස්වභාවයක් අපගේ අනාගත පරම්පරාවට අප විසින් අත්හරිනු ලබන වැදගත්ම උරුමය බව අප දන්නා බැවිනි. මෙම සංවේදීතාවයෙන් අපි සියලු සැලසුම් හා ව්‍යාපෘති වෙත එළඹෙන අතර සොබාදහම ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විශේෂ පියවර ගන්නෙමු. ”

මේ අර්ථයෙන් ගත් කල, ටර්හාන් ප්‍රකාශ කළේ ඔවුන් ඉදිකිරීම් ප්‍රදේශවල සියලු ආකාරයේ පාරිසරික පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බවත්, අවශ්‍ය හේතු මත කපා ඇති සෑම ගසක් වෙනුවට ස්ථර වල ගස් සිටුවා ඇති බවත් ය.

කථාවලින් පසුව, ටර්හාන් සහ ඔහුගේ සගයන් පැළ සිටුවීමට හා ඒවාට වතුර දැමීමෙන් වැඩසටහන අවසන් විය.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්